Fotografija Tomislava Portade

Tomislav Portada

doc. dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1210

1306

Krilo 4/7B

Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, HR-10000 Zagreb

Bibliografija

1_zivotopis.doc 40,00 kB

Obrazovanje

doktor kemije

Područja znanosti

prirodne znanosti, organska kemija

Nagrade i priznanja

U okviru ciklusa predavanja Skeptici u pubu što ga organizira Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja: prva nagrada publike za najbolje predavanje u 2013. godini (Homeopatija iz perspektive kemičara) i druga nagrada publike za predavanja u 2015. godini (Mitovi i predrasude o zamjenskim sladilima).

2016. posebno priznanje Instituta Ruđer Bošković za »izniman doprinos u uspješnoj organizaciji i provođenju Otvorenog dana IRB-a 2016. godine i promidžbu IRB-a te popularizaciju znanosti u javnosti«.

Nastava

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek:

41058 Praktikum iz organske kemije 1  (ak. god. 2007./2008. 60 sati, ak. god. 2008./2009. 36 sati)

41063 Praktikum iz organske kemije 2 (ak. god. 2006./2007., 2007./2008. i 2008./2009. svake po 56 sati)

41057 Praktikum iz fizikalne kemije 1 (ak. god. 2009./2010., 2010./2011. i 2011./2012. svake po 60 sati)

41062 Praktikum iz fizikalne kemije 2 (ak. god. 2008./2009., 2009./2010. i 2010./2011. svake po 60 sati)

201 Organska stereokemija (izvođenje dijela nastave)

254 Supramolekulska kemija (izvođenje dijela nastave)

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju:

BIL201 Organska kemija (ak. god. 2010./2011. 61 norma-sat, 2011./2012. 139 norma-sati i 2012./2013. 108 norma-sati)

MK201 Izabrane teme organske sinteze (ak. god. 2014./2015. 45 norma-sati i 2015./2016. 38,5 norma-sati)

Pripremanje učenika gimnazijalaca za sudjelovanje na Međunarodnim kemijskim olimpijadama

(od šk. god. 2005./2006. kontinuirano)

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa