Objavljeno: 14.06.2017. 14:00

Javni natječaj za prodaju vozila

Na temelju odluke ravnatelja o provođenju javnog natječaja za prodaju službenog vozila i imenovanju povjerenstva za provođenje natječaja broj: 01-4664/1-2017. od 14. lipnja 2017. godine, objavljuje se Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Instituta Ruđer Bošković.

I. PREDMET PRODAJE: 1 rabljeno službeno vozilo

Marka vozila: CITROEN
Tip vozila: BERLINGO
Model vozila: 2.0 HDi, Euro 3
Boja vozila: Zlatna s efektom
Broj šasije: VF7MFRHYB65833724
Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedećih mjesta
Godina proizvodnje: 2002
Vrsta motora: Dizel
Snaga motora: 66  kw
Početna prodajna cijena: 16 400 kn
Reg. oznaka: ZG 7905 AG
Datum prve registracije: 16.5.2002. godine
Registriran do: 16.5.2018. godine
Prijeđeni km: 332 000

II. NAČIN I UVIJETI PRODAJE

Prodaja će se vršiti prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim osobama ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Odabrani ponuditelj dužan je kupoprodajnu cijenu za vozilo uplatiti u korist računa Instituta IBAN: HR6623600001101210403.

Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 09.00-14.00 sati, na adresi: Bijenička cesta 54, Zagreb, do isteka roka za dostavu ponuda uz prethodnu najavu na tel: 091/799 - 5424 Ivan Grabar.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  • Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe
  • Adresu
  • OIB
  • Kontakt telefon
  • Presliku osobne iskaznice fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog/obrtnog registra
  • Ponuđenu kupoprodajnu cijenu

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponude te nemaju pravo na naknadu istih.

Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve druge zavisne troškove, porezne i druge eventualne obveze.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Na kupoprodajnu cijenu prodavatelj će zaračunati PDV.

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 5 (pet) radnih dana od dana objave natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „NE OTVARAJ-PONUDA ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA“ preporučeno poštom na adresu: INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ, BIJENIČKA CESTA 54, 10 000 ZAGREB, ili osobnom dostavom u pisarnicu Instituta, soba broj 1, Upravna zgrada na navedenoj adresi do 14.30 sati.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno i najviša, na dan otvaranja ponuda provest će se usmeno javno nadmetanje.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u roko od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru. Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Nakon što zaprimi odluku o odabiru, odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana uplatiti kupoprodajnu cijenu te će se uz predočenje dokaza o uplati u daljnjem roku od 3 (tri) radna dana sklopiti ugovor o kupoprodaji.