Objavljeno: 07.11.2013. 14:23

Nadogradnja IRB-ovog Panoramskog uređaja za ozračivanje gama zračenjem 60Co

Znanstvenicima Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju (LRKD) odobren je projekt Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) vrijedan 221.000 eura za nadogradnju jedinog pogona za zračenje na panoramskom izvoru 60Co u Hrvatskoj i regiji.

Lichtenbergovo drvo prikazuje efekte zračenja tj. prolaz elektrona kroz pleksiglas

Nadogradnjom pogona značajno će se povećati kapaciteti za brojna interdisciplinarna znanstvena istraživanja, posebno u području modifikacija materijala, sinteze novih naprednih materijala zanimljivih iz područja nanotehnologije, kao i za pružanje komercijalnih usluga gospodarstvu. Dobivenim sredstvima će se provesti i postupak dobivanja certifikata po ISO standardima u skladu s EU zakonodavstvom što će otvoriti nove prilike i na tržištu Europske unije.

Radioaktivnost i zračenje dijelovi su prirodnog okoliša koji su postojali na Zemlji prije bilo kakvih oblika života. Ti fenomeni postali su dio života ljudi, a njihovo razumijevanje i pravilno korištenje uvelike je doprinijelo kvaliteti života te razvoju znanosti, industrije i medicine od njihovog korištenja kao izvora energije, preko upotreba u poljoprivredi, biotehnologiji i medicini pa sve do korištenja u području arheologije i konzervatorstva.

Korištenje zračenja u tehnikama obrade iznimno je važno u zdravstvenoj zaštiti i očuvanju okoliša jer zamjenjuje druge štetne postupke sterilizacije i dezinsekcije u kojima se koriste toksične i kancerogene kemikalije opasne za ljude i okoliš. Radijacijska metoda koja koristi ionizirajuće zračenje 60Co je učinkovita, jeftina, brza i sigurna metoda koja ne proizvodi radioaktivni otpad i time ne predstavlja nikakvu opasnost po okoliš.

Metoda

Metoda zračenja izvora kobalta-60 je učinkovita, jeftina, brza, čista i sigurna metoda za sterilizaciju, pasterizaciju i dekontaminaciju raznih materijala, koja se intenzivno koristi u znanosti i gospodarstvu.

Metoda funkcionira tako da visoku energiju ionizirajućeg zračenja, koju emitira radionuklidni izvor izotop 60Co, izravno apsorbiraju elektronski sustavi atoma i molekula što s maksimalnom djelotvornošću rezultira nastajanjem reaktivnih čestica koje iniciraju kemijske reakcije. Biološki učinci zračenja također su posljedica kemijskih promjena u živoj tvari. Ove promjene dovode do radijacijskih oštećenja DNA i staničnih membrana koja onesposobljuju stanice za njihovo daljnje razmnožavanje. Na temelju njegovog biocidnog djelovanja, namjernim izlaganjem mikrobiološki kontaminiranih materijala djelovanju ionizirajućeg zračenja, djelotvorno se uklanjaju mikroorganizmi nepoželjni u raznim materijalima.

Radijacijska sterilizacija, pasterizacija i dekontaminacija raznih materijala, od medicinske opreme i pomagala, farmaceutskih proizvoda, kozmetike i neke hrane, pa sve do predmeta iz kulturne baštine, intenzivno se već nekoliko desetljeća uspješno primjenjuje na našem Institutu.

LRKD je jedini laboratorij u Hrvatskoj koji se bavi fundamentalnim istraživanjima u radijacijskoj kemiji i dozimetriji, primijenjenim istraživanjima u dozimetriji, osobito u zaštiti od zračenja u medicini i zaštiti okoliša, te radijacijskom tehnologijom. Laboratorij raspolaže prostornom i materijalnom infrastrukturom koja jamči sigurno korištenje tehnika ozračivanja.