Javna nabava

Podaci o javnoj nabavi.

Izjava o sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka (2) točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa definiranom člankom 76. stavak (1), te člancima 77., 78. i 79. ZJN 2016.

244,10 kB / pdf
Izmjene plana nabave 2017

Stanje na dan 31.07.2017.

130,73 kB / pdf
Plan nabave za 2017. 160,34 kB / pdf
Plan nabave za 2018. 102,78 kB / pdf
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Ovim Pravilnikom uređuje se postupanje u pripremi, provedbi i ugovaranju nabava roba i usluga, čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kn bez PDV-a, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn bez PDV-a, a za koje nije obvezno provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1,37 MB / pdf