Javna nabava

Podaci o javnoj nabavi.

Izjava o sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka (2) točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa definiranom člankom 76. stavak (1), te člancima 77., 78. i 79. ZJN 2016.

479,37 kB / pdf
Plan nabave za 2016. 1,01 MB / pdf
Plan nabave za 2017. 160,34 kB / pdf