Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite od zračenja

Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite od zračenja obavlja sljedeće poslove:

 • sustavno unapređuje sigurnost i zaštitu zdravlja radnika, radi na sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom,
 • upozorava na uočene nedostatke glede zaštite na radu,
 • nadzire primjenu općih i posebnih pravila zaštite na radu,
 • organizira osposobljavanja iz područja zaštite na radu, zašite od požara i zaštite od zračenja,
 • Organizira sakupljanje otpadnih kemikalija te organizira prijevoz i trajno uklanjanje ili odlaganje izvan Instituta, u skladu s propisima; organizira odvoz uginulih životinja,
 • organizira deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju radnih prostorija,
 • upućuje radnike na liječničke preglede za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada,
 • organizira preglede i ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima,
 • planira i postavlja oznake i znakove sigurnosti,
 • spašava ljude i imovinu iz požarom ili tehnološkom eksplozijom ugroženih građevina,
 • preventivne obilaske građevina i vodi evidencije o neispravnostima,
 • stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja (osobna dozimetrija, prsten dozimetrija, kontrola kvalitete izvora i uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, prijevoz radioaktivnih izvora i dr.)
 • ostale poslove vezane uz zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu od zračenja.

Odsjek zaštite na radu, Odsjek zaštite od požara i Odsjek zaštite od zračenja dio su Odjela.

Ovlašteni stručni tehnički servis za stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Ispitivanja-u-polju-zastite-od-ionizirajuceg-zracenja_NGKategorijaNaslovna
 
2434
Robert Bernat

Voditelj odjela

Robert Bernat

+385 1 457 1256

Zaposlenici

Anđelko Kralj

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1179
1233 1579

Boris Andraši

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1179
1233 1579

Davor Grozaj

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1179
1233 1579

Ivica Šoštarić

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1179
1233 1579

Maja Vojnić Kortmiš

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 457 1256
1498
+385 98 974 0020

Matija Novosel

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1179
1579 1233

Miroslav Kožić

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1179
1233 1579

Mladen Čigir

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1179
1579 1233

Nikolina Mišak

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 457 1368
1908 1492
+385915313618

Petar Lalić

Administrativne, stručne i tehničke službe

Renato Žilić

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1174
1374 1492

Robert Bernat

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 457 1256
1498
+385 91 792 4171

Saša Lukačević

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1179
1579 1233

Veljko Trputec

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1174
1374
099/3738-003

Željko Prodić

Administrativne, stručne i tehničke službe
+385 1 456 1179
1233 1579