Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama omogućava svakom građaninu RH pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Službenik za informiranje

IRB-katalog-informacija 525,43 kB / pdf