Javni dokumenti IRB-a

Javni dokumenti

Etički kodeks IRB-a

Etički kodeks Instituta određuje etičnost kao skup pozitivnih načela, prava i obveza kojima se uređuju norme profesionalnih i međuljudskih odnosa između znanstvenika, stručnih, administrativnih i svih drugih zaposlenika Instituta, kao i njihovog odnosa prema matičnoj ustanovi – unutar ustanove i prema javnosti.

730,71 kB / pdf
Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta

Ovim Pravilnikom utvrđuju se dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta te dodatni uvjeti za reizbor na znanstvena radna mjesta na IRB-u.

999,48 kB / pdf
Pravilnik o donacijama

Ovim Pravilnikom propisuju se definicije, načela, postupak doniranja i raspodjela financijskih sredstava doniranih Institutu Ruđer Bošković.

892,86 kB / pdf
Pravilnik o intelektualnom vlasništvu

Ovaj Pravilnik izrađen je sa svrhom upoznavanja djelatnika Instituta s pravilima i praksom koja će se primjenjivati kada se pojavi potreba za zaštitom intelektualnog vlasništva Instituta.

448,67 kB / pdf
Pravilnik o radu

Ovim Pravilnikom o radu  uređuju se prava i obveze radnika i Instituta Ruđer Bošković, sklapanje ugovora o radu, uvjeti rada, plaće, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te zaštita od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod Poslodavca.

1,18 MB / pdf
Pravilnik o upravljanju prostorom

Ovim Pravilnikom o upravljanju prostorom uređuje se na koji način se upravlja prostorom na Institutu Ruđer Bošković i to: smjernice i prioriteti za dodjelu prostora, postupak za dodjelu prostora te druga pitanja koja se tiču prostora.

610,80 kB / pdf
Pravilnik o ustroju

Ovim Pravilnikom uređuje se ustroj Instituta.

796,43 kB / pdf
Pravilnik o vanjskim suradnicima

Ovim Pravilnikom uređuje se status vanjskih suradnika, njihova prava i obveze te mogućnost korištenja prostora, resursa i naziva IRB-a.

577,96 kB / pdf
Pravilnik o zaštiti od požara

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i propisi čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprečavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava rada, te zaštita zdravlja i života ljudi, života i zdravlja trećih osoba i imovine Instituta.

10,48 MB / pdf