EMCO - Reduction of environmental and health risks, posed by Emerging Contaminants, through advanced treatment of municipal and industrial wastes

Datum početka projekta
01.10.2002.
Datum kraja projekta
01.10.2006.
Status
Završen
Kategorija projekta
Sedmi okvirni program za razvoj i istraživanje
Ostali suradnici

Research associate Roko Zaja

Research associate Sanja Krca

Research associate Branka Pivcevic

20
Stu

Seminar Zavoda za organsku kemiju i biokemiju

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 20.11.2017. Vrijeme: 14:00

Predavač: Mladena Glavaš
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Endiinski aldehidi u višekoponentnoj reakciji

22
Stu

Seminar Zavoda za teorijsku fiziku

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 22.11.2017. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr.sc. Vuko Brigljević
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Confirmation of the Standard Model at the Large Hadron Collider

23
Stu

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 23.11.2017. Vrijeme: 09:00

Predavač: dr.sc. Tomislav Lipić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Modeliranje i analiza društveno-tehničkih sustava

Sva događanja