Nevenka Bihari

dr. sc.

+385 52 804 715

715
Senior scientist

Rovinj

Centar za istraživanje mora
G. Paliaga 5
52 210 Rovinj