Preklinička PET kamera, Raytest ClearPET

Preklinička PET kamera, Raytest ClearPET

Pozitron-emisijska tomografijska kamera namijenjena prekliničkim istraživanjima tretiranjem glodavaca.

Dijagnostika na metaboličkoj i molekularnoj razini.

Funding sources
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)
Institution

Institut Ruđer Bošković

Bijenička cesta 54

10000

Zagreb

Hrvatska

Location

Zagreb

Bijenička 54

Ciklotronsko krilo 1

Contact

Alfred Švarc

prof. dr. sc.

+38514561090

Web pages
https://sestar.irb.hr/instrumenti_show.php?ID=112