Spektrometar masa HPLC-MS

Spektrometar masa HPLC-MS

Kvalitativna analiza
• snimanje spektra uzorka
• određivanje molekulske mase spoja
• analiza fragmentacije određenog molekulskog iona (product ion)
• određivanje prekursora određenog fragmenta (precursor ion)

Kvantitativna analiza
• koristeći standardne otopine analita i interni standard MRM tehnikom izradi se kalibracijska krivulja na temelju koje se odredi koncentracija u uzorcima

Funding sources
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)
Institution

Institut Ruđer Bošković

Bijenička cesta 54

10000

Zagreb

Hrvatska

Location

Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Zagreb

Bijenička c. 54

II krilo, soba 132

Contact

Ivanka Jerić

dr. sc.

Institut Ruđer Bošković

+385 1 4560998

+385 1 4680 195

Web pages
https://sestar.irb.hr/instrumenti_show.php?ID=12