DNA sekvenator - ABI PRISM® 3100-Avant Genetic Analyzer

DNA-sekvenator se primjenjuje za određivanje slijeda nukleotida u molekuli DNA i za određivanje dužine fragmenata DNA (mikrosateliti).

Osnovne karakteristike uređaja "ABI PRISM® 3100-Avant Genetic Analyzer":
-kapilarni tip instrumenta (4 kapilare)
-koristi "četverobojnu" biokemiju
-očitava standardno 23.400 baza/dan; u brzoj analizi i do 48.000 baza/dan
-određuje od 2.560 do 5.760 genotipova/dan; razlučivanje 1/400

Funding sources
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)
Institution

Institut Ruđer Bošković

Bijenička cesta 54

10000

Zagreb

Hrvatska

Location

Zavod za molekularnu biologiju

Laboratorij za molekularnu genetiku

Zagreb

Bijenička cesta 54

V/PR/123

Contact

Helena Ćetković

Dr. sc.

IRB

4561115

4561177

Web pages
https://sestar.irb.hr/instrumenti_show.php?ID=28