Transmisijski elektronski mikroskop Zeiss EM10A

Transmisijski elektronski mikroskop Zeiss EM10A

Transmisijski elektronski mikroskop koristi se za pregledavanje ultrastruktura bioloških uzoraka, analizu uzoraka dobivenih istraživanjima u kemiji, kao i za morfološke analize novih materijala. Zeiss EM10 sposoban je za primarna povećanja do 100 000 X, a maksimalna jačina snopa elektrona je 100 kV. Uzorci se mogu pregledavati direktno, ako su dovoljno kontrastni i stabilni, kontrastirani, sjenčani teškim metalima, ili kao ultratanki prerezi dodatno kontrastirani.

Institution

Institut Ruđer Bošković

Bijenička cesta 54

10000

Zagreb

Hrvatska

Location

Zavod za molekularnu biologiju

Laboratorij za elektronsku mikroskopiju

Zagreb

Bijenička cesta 54

I. krilo/prizemlje/soba 101

Contact

Hrvoje Fulgosi

dr. sc., znanstveni savjetnik

Institut "Ruđer Bošković"

4680238

4561177

Web pages
https://sestar.irb.hr/instrumenti_show.php?ID=42