HPC (High Performance Computing) klaster računala

HPC (High Performance Computing) klaster računala

HPC računalni klaster je sustav računala umreženih korištenjem brze lokalne mreže (LAN) pomoću koje računala međusobno komuniciraju. Korištenje specifične programske podrške daje visok stupanj integracije računala, omogućava njihov koordinirani zajednički rad i pretvara ih efektivno (u mjeri u kojoj je to fizički moguće) u jedinstven višeprocesorski sustav koji koristi distribuiranu memoriju.

Institution

Institut Ruđer Bošković

Bijenička cesta 54

10000

Zagreb

Hrvatska

Location

Centar za informatiku za računarstvo

Laboratorij za optoelektroniku i vizualizaciju

Zagreb

Bijenička 54

Krilo II/Podrum/129a

Contact

Karolj Skala

prof.dr.sc.

IRB

+385 1 457 1218

+385 1 457 1218

Web pages
https://sestar.irb.hr/instrumenti_show.php?ID=47