Spektrometar NMR Bruker Avance 300

Spektrometar NMR Bruker Avance 300

Spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije (NMR) je znanost koja koristi magnetska svojstva jezgri atoma za istraživanje interakcija materije s elektromagnetskim zračenjem. Analizom spektara NMR dobivaju se vrijedne informacije o strukturi, dinamici te kemijskom okolišu molekule.
Spektroskopiju NMR najčešće koriste kemičari i biokemičari pri istraživanju svojstava organskih molekula. Spojevi manje molekulske mase često se istražuju samo pomoću jednodimenzijskih tehnika NMR i to 1H i 13C APT ili 13C{1H}, dok je pri istraživanju spojeva veće molekulske mase (peptidi, proteini, nukleinske kiseline) neophodno korištenje i višedimenzijskih tehnika NMR.
Spektrometar NMR Bruker Avance 300 opremljen je supravodljivim magnetom gustoće magnetskog toka 7 T te s dvije probe za uzorke isključivo u tekućem stanju: direktnom dvokanalnom probom - BBO (širokopojasni kanal i kanal 1H te referentni kanal 2H) i indirektnom dvokanalnom probom - BBI (kanal 1H i širokopojasni kanal te referentni kanal 2H). Širokopojasni kanali (raspona frekvencija od 12 do 122 MHz) omogućuju analizu većine izotopa (od 107Ag do 31P). Mjerenja je moguće provoditi u rasponu temperatura od 293 do 373 K.

Funding sources
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)
Institution

Institut Ruđer Bošković

Bijenička cesta 54

10000

Zagreb

Hrvatska

Location

Centar za NMR

Zagreb

Bijenička c. 54

NMR/7

Contact

Sunčica Roca

dr. sc.

Institut "Ruđer Bošković"

+385 1 4571224

+385 1 4680085

Web pages
https://sestar.irb.hr/instrumenti_show.php?ID=25