Napredno pretraživanje

Kontaktirajte nas

Ured za odnose s javnošću

+385 1 457 1269

Broj pronađenih osoba: 903

Željka Knežević Medija, dr.sc.

znanstvena suradnica

E-mail: Zeljka.Knezevic@irb.hr

Tel: +385 1 456 1098

Int tel: 1499

Soba: Ciklotronsko krilo 2/111

Dozimetrija i zaštita od zračenja

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za računovodstvo i financije

E-mail: Zeljka.Marinovic@irb.hr

Tel: +385 1 456 0953

Int tel: 1505

Soba: Upravna zgrada/18

Željka Petrović, dr.sc.

viši znanstveni suradnik

E-mail: Zeljka.Petrovic@irb.hr

Int tel: 1756

Soba: Krilo 10/A-105

Modifikacija površina anorganskim (oksidnim) i organskim (samoorganizirajućim) filmovima
Sinteza i karakterizacija metalnih oksida
Elektroispredanje-metoda sinteze nanovlakna

Željka Pezer Sakač, dr. sc.

viši asistent (znanstveni novak)

E-mail: Zeljka.Pezer@irb.hr

Tel: +385 1 457 1264

Int tel: 1445

Soba: Krilo 5/125

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za investicijsku izgradnju i održavanje

E-mail: Zeljko.Bijelic@irb.hr

Tel: +385 1 456 0986

Int tel: 1356

Soba: Kotlovnica

Željko Crljen, prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik, redoviti profesor u trajnom zvanju

E-mail: crljen@irb.hr

Tel: +385 1 456 1199

Int tel: 1599

Soba: Krilo 1/207

E-mail: zgrahek@irb.hr

Tel: +385 1 456 1060

Int tel: 1220

Soba: Ciklotronsko krilo 2/16

Željko Jakšić, dr. sc.

znanstveni suradnik

E-mail: jaksic@cim.irb.hr

Tel: +385 52 804 717

Int tel: 717

Soba: Rovinj/106

Molekularna toksikologija

Željko Marinić, mr. sc.

stručni savjetnik, NMR operater

E-mail: zmarinic@irb.hr

Tel: +385 1 468 0085

Int tel: 1378

Soba: Centar za NMR/03

NMR spektroskopija

E-mail: Zeljko.Orlic@irb.hr

Int tel: 1289

Soba: Krilo 2/128A

E-mail: Zeljko.Perisa@irb.hr

Tel: +385 1 456 1124

Int tel: 1324 1241

Soba: Van de Graaff/203

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite od zračenja

E-mail: Zeljko.Prodic@irb.hr

Tel: +385 1 456 1179

Int tel: 1233 1579

Soba: Portirnica/PORTA