Prijeđite na glavni sadržaj

UV-VIS-NIR spektrofotometar, UV-3600 opremljen je reflektirajućom integriranom sferom koja omogućuje istraživanje optičkih svojstava čvrstih praškastih materijala, neprozirnih tankih filmova te drugih čvrstih neprozirnih materijala (papir, tekstil, folije, itd.) u transmisijskom, apsorpcijskom i refleksijskom modu. Pored čvrstih uzoraka moguće je i mjerenje apsorpcijskih i transmisijskih spektara tekućih uzoraka.
Osnovne karakteristike instrumenta:
Izvor ultraljubičastog (UV) zračenja je halogena lampa, a izvor vidljivog (VIS) i bliskog infracrvenog (NIR) zračenja je deuterijska lampa. Instrument ima 3 detektora, fotomultiplikator (PMT) za detekciju ultraljubičastog i vidljivog zračenja te InGaAs i PbS detektore za detekciju bliskog infracrvenog zračenja. InGaAs detector povećava osjetljivost u prijelaznom području između vidljivog i bliskog infracrvenog zračenja.

Opći podaci o instrumentu

Skraćeni naziv instrumenta
UV-3600
Uža područja primjene
Kvalitativno i kvantitativno određivanje prisutnosti različitih analita (iona prijelaznih metala, konjugiranih organskih spojeva i bioloških makromolekula poput DNA); određivanje energijskog procijepa poluvodičkih materijala
Popis usluga
Snimanje i interpretacija rezultata
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
Sinteza i mikrostruktura metalnih oksida i metalnih stakala
Kategorija
srednja
Vrsta instrumenta
spektrometar
Vrsta analize
optička karakterizacija
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Matična ustanova
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Karakteristike

Model
UV-3600
Mrežna URL adresa instrumenta na stranicama proizvođača
Proizvođač
Shimadzu
Mrežna URL adresa proizvođača
Radno i mjerno područje
Područje valnih duljina: 185 to 3300 nm; Spektralna širina vrpce: VIS/UV područje: 0.1 - 8 nm ( 8 koraka), NIR područje: 0.2 - 32 nm (10 koraka); Rezolucija: 0.1 nm
Princip rada i mjerna tehnika
Ultraljubičasto (UV) i vidljivo (Vis) zračenje zauzima u elektromagnetskom dijelu spektra područje od ~10 do 750 nm. Područje mjerenja za VIS je od ~400 – 700 nm, a za UV od ~200-400 nm.
Međudjelovanje UV-VIS elektromagnetskog zračenja s atomima i molekulama ispitivanog materijala ima za posljedicu prijelaz elektrona iz orbitala niže energije u orbitale više energije. Prijelaz elektrona između dviju orbitala naziva se elektronskim prijelazom, a odgovarajući apsorpcijski proces elektronska apsorpcija.
Kada upadno zračenje prođe ili se reflektira od uzorka, količina apsorbiranog zračenja je razlika između upadne (Io) i propuštene zrake (I), a iskazuje se kao transmitancija (T) ili apsorbancija (A): T = I / Io; A = -log T.

U UV-Vis spektru se najčešće javlja nekoliko širokih vrpci čija pojava ukazuje na prisustvo određenih kromofora-molekulskih skupina u istraživanom uzorku. Valna duljina maksimuma apsorpcije kao i intenzitet apsorpcije određeni su okruženjem kromofora u strukturi uzorka, otapalom/matricom u kojoj je uzorak dispergiran, koncentracijom, temperaturom i pH.
Detaljne tehničke karakteristike
Mjerno područje: 185 - 3300 nm
Rezolucija: 0.1 nm
Spektralna širina vrpca: u UV-VIS području od 0.1 nm do 8 nm (u 8 koraka); u NIR području od 0.2 nm to 32 nm (u 10 koraka)
Točnost valnih duljina: UV/VIS područje:+-0.2 nm; NIR područje:+-0.8 nm
Brzina skeniranja valnih duljina: max. 4500 nm/min (UV/VIS), max. 9000 nm/min (NIR područje/InGaAs), max. 4000 nm/min (NIR područje/PbS)
Fotometrijsko područje: Absorbancija: -6 Abs to +6 Abs
Izvor svjetla: 50 W halogenska lampa (UV) i deuterijska lampa (VIS i NIR)
Detektor: UV/VIS područje: fotomultiplikacijska cijev; NIR područje: InGaAs fotodioda i hlađen PbS element
Monokromator: rešetka/rešetka dvostruki monokromator
Upravljanje instrumentom pomoću UV Probe 2.33 programa.
Popratna i dodatna oprema
Integracijska sfera
Kivete za tekuće uzorke (različitih optičkih putova, izrađene od stakla i SiO2)
Dio za kivete i tanke filmove
Program: UV-Probe 2.33

Lokacija

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička cesta 54
Krilo/Kat/Soba
VII /1/102

Uvjeti korištenja

Cjenik korištenja
IRB korisnici: 50 kn
Vanjski korisnici: 100 kn + pdv
Popis ovlaštenih korisnika
Dr.sc. Mira Ristić
Dr.sc. Stjepko Krehula
Dr.sc. Željka Petrović
Prof. Marijan Marciuš
Upute za korisnike
Mogućnost snimanja u transmisijskom, refleksijskom ili apsorpcijskom modu krutih i tekućih uzoraka kao i tankih filmova pri standardnim temperaturnim uvjetima.
Servis uz naplatu
prema raspoloživom cjeniku
Način korištenja instrumenta
servis uz naplatu za sve korisnike , samostalni rad - ovlašteni korisnici , znanstvena suradnja

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.