Europski projekti

EOSC-hub project

EOSC-hub

EOSC-hub okuplja više pružatelja usluga kako bi stvorio Hub (čvorište): jedinstvenu kontaktnu točku za europske istraživače i inovatore kako bi otkrili, pristupili, iskoristili i ponovno upotrijebili široki spektar resursa za napredno istraživanje koje se temelji na podacima.

više »
Tetramax projekt

TETRAMAX - Technology Transfer via Multinational Application Experiments i HeartStep

Pružati inovaciju proizvoda i usluga europskim industrijama, s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća putem digitalnih tehnologija specifične primjene. Unutar TETRAMAX projekta odvija se "HeartStep" eksperiment.

više »
SESAME Net Logo

Supercomputing Expertise for Small And Medium Enterprises - SESAME Net

SESAME Net povećava korištenje računalstva visokih performansi (HPC - High Performance Computing) od strane malih i srednjih poduzeća.

više »
DARIAH Competence Center (CC) logo

DARIAH Competence Center (CC)

Virtualna istraživačka skupina, koja se sastoji od računalnih znanstvenika i istraživača iz umjetnosti i humanističkih znanosti.

više »
EGI-Engage

Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons - EGI-Engage

EGI-Engage će ubrzati napredak u okviru europske grid infrastrukture (EGI) u vezi strategije, politike, poslovne i tehničke inovacije, interakcije korisnika prema istraživačima unutar znanosti, specifične domene istraživačke zajednice, Istraživačkih infrastruktura (Research Infrastructures - RIs) u okviru ESFRI Plana rada, kao i malih i srednjih poduzeća i industrije u cjelini.

više »
E2LP logo

Embedded Computer Engineering Learning Platform - E2LP

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

Osnovna ideja projekta je pružiti jedinstvenu platformu koja će obuhvatiti potpuni postupak za ugrađene sustave učenja. Modularni pristup se uzima za vježbanje vještina kroz podršku individualizacije i učenja.

Više informacija na: http://www.e2lp.org/

više »
SCI-BUS Partners

SCIentific gateway Based User Support - SCI-BUS

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

SCI-BUS projekt ima za cilje izgraditi generički znanstveni portal kao skup alata koji će omogućiti unificirani i jednostavni pristup računalnim, podatkovnim i mrežnim infrastrukturama u Europi  uključujući klastere, super-računala, grid, desktop grid, te akademske i komercijalne cloud servise.

više »
Application Information Services for Distributed Computing Environments AIS-DC

Primjenske Informacijske usluge za raspodjeljena računalana okruženja (Application Information Services for Distributed Computing Environments AIS...

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

Cloud computing je u nastajanju kao glavna računalna platforma za poslovanje i znanstveno računanje.

više »
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

Preparing for the construction of the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities - Preparing DARIAH

Glavni istraživač / voditelj: Karolj Skala

Preparing DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) je projekt koji je započeo 1.9.2008. i pripremna faza će završiti u veljači 2011. Od ožujka 2011., DARIAH će prijeći u fazu razvoja u kojoj će se izgraditi potrebna infrastruktura za operacijsku fazu projekta.

više »
Linkovi
Tehnički fakultet Rijeka

Znanstvena suradnja

FER

Znanstvena suradnja

GRF

Znanstvena suradnja

FESB

Znanstvena suradnja

Elektrotehnički fakultet Osijek

Znanstvena suradnja

ETH Zurich

Znanstvena suradnja

MTA SZTAKI

Znanstvena suradnja

Institut "Jožef Stefan"

Znanstvena suradnja

CERN

Znanstvena suradnja

Imperial College London

Znanstvena suradnja

VRVis

Znanstvena suradnja

Universitat Jaume

Znanstvena suradnja

Budapest University of Technology and Economics

Znanstvena suradnja

prethodni sljedeći
Foto galerija
CIR Team
MZOS

Projektna suradnja

Dariah

Projektna suradnja

IVAB

Projektna suradnja

Nessi

Projektna suradnja

Mzos projekt

Projektna suradnja

EGEE

Projektna suradnja

Vision point

Projektna suradnja

prethodni sljedeći

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.