LPEM

Laboratorij za procese u ekosustavu mora

Mehanizmi dugoročnih promjena u ekosustavu sjevernog Jadrana, koji se odražavaju na njegovo trofičko stanje, učestalost i intenzitet prirodnih pojava kao što su izražene hipoksije, pojave “sluzavih makroagregata“ i slične prirodne pojave neuobičajenog intenziteta.

/

v.d. voditelja

dr Nastenjka Supić

+385 52 804 786
Fax: /
left right

Mehanizmi dugoročnih promjena u ekosustavu sjevernog Jadrana, koji se odražavaju na njegovo trofičko stanje, učestalost i intenzitet prirodnih pojava kao što su izražene hipoksije, pojave “sluzavih makroagregata“ i slične prirodne pojave neuobičajenog intenziteta.

Procesi nastajanja i tokova organske tvari u prvim karikama trofičkog lanca; mikrofitoplanktonu i mikrobnoj petlji, posebno u područjima horizontalnih i vertikalnih gradijenata.

Procjena relativne važnosti globalnih klimatskih i oceanografskih uvjeta i/ili antropogenih utjecaja na promjene u ekosustavu sjevernog Jadrana.

Nastenjka Supić
dr

viši znanstveni suradnik
+385 52 804 786
786
/

Romina Kraus
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 52 804 746
746

Tamara Đakovac
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 52 804 747
747

Ekološki odziv sjevernog Jadrana na klimatske promjene i antropogeni učinak - EcoRENA

Glavni istraživač / voditelj: Nastenjka Supić

U projektu će se istraživatirazličiti procesi i pojave: zakiseljavanje, stupanj bioprodukcije uključno sa sastavom i brojnosti planktonskih zajednica, smanjenje kisika u pridnenom sloju, čimbenici koji mogu utjecati na povećanje riblje populacije, te pojave koje se tijekom istraživanja mogu, ali i ne moraju zbiti, kao što su sluzave nakupine ili dolazak alohtonih vrsta

više »
WICOS

Implementation of the Water Quality Monitoring in Western Istrian Coastal Sea (Northern Adriatic) WICOS

Glavni istraživač / voditelj: Tamara Đakovac

WICOS (Implementation of the water quality monitoring in the Western Istrian COastal Sea) je projekt iz “Jadranskog programa za susjedstvo”

više »
Mehanizam dugoročnih promjena u ekosustavu sjevernog Jadrana

Mehanizam dugoročnih promjena u ekosustavu sjevernog Jadrana

Glavni istraživač / voditelj: Robert Precali

U okviru projekta s jedne će se strane analizirati postojeći nizovi podataka koji karakteriziraju morski biotop i planktonske zajednice, a s druge, nastaviti sa sakupljanjem i obradom podataka značajnih za pojedine procese, koji se posebno smatraju važnima za objašnjenje uzroka nekih neuobičajenih pojava u Jadranskom moru.

više »
BALMAS logo

Sustav upravljanja balastnim vodama za zaštitu Jadranskog mora (engl. BALlast Water MAnagement System For Adriatic Sea Protection – BALMAS)

Glavni istraživač / voditelj: Romina Kraus

Opći cilj IPA Adriatic međugraničnog programa je jačanje kooperacije i održivog razvoja u Jadranskoj regiji putem realizacije inicijativa koje se odnose na tri glavne osi: ekonomsku, socijalnu i institucionalnu kooperaciju.

Glavni cilj IPA Adriatic BALMAS projekta je uspostaviti zajednički međugranični sustav koji bi povezivao sve znanstvenike, stručnjake i odgovorne nacionalne institucije na Jadranu kako bi se izbjegao neželjeni rizik za okoliš i ljude zbog mogućeg utjecaja štetnih akvatičkih organizama i patogena (engl. HAOP - Harmful Aquatic Organisms and Patogens) koji se potencijalno prenose balastnim vodama i sedimentima. Jedan od ciljeva je i uspostavljanje sustava ranog upozoravanja o prisutnim HAOP vrstama u lukama (engl. EWS – Early Warning System), te sustava za potporu nadležnim institucijama za brže i učinkovitije donošenje odluka o upravljanju balastnim vodama na Jadranu (engl. Adriatic BWM DSS – Balast Water Managment Decision Support System). Razvojem zajedničkog sustava kontrole i upravljanja, projekt BALMAS će osigurati ujednačene uvjete u upravljanju balastnim vodama na Jadranu, čime će se olakšati transport plovilima, te osigurati bolja zaštita okoliša i ekonomska održivost upravljanja morskim resursima.

više »

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.