Zavod za fizičku kemiju

Zavod za fizičku kemiju

Misija Zavoda za fizičku kemiju su međunarodno prepoznata temeljna istraživanja iz teorijske i računalne kemije, molekularnih spektroskopija (MS,EPR, X-ray, PES), proteinske kemije i organometalne kemije te postati međunarodni Centar izvrsnosti za ta područja molekularnih znanost.

Borislav Kovačević

Predstojnik

dr. sc. Borislav Kovačević

+385 1 457 1385
Fax: + 385 1 468 0104

Tajništvo

Lea Kovačić

Email: Lea.Kovacic@irb.hr
Telefon: +385 1 456 1034
Interni brojevi telefona: 1234
Fax: +385 1 468 0245

left right

Zavod za fizičku kemiju jedan je od najstarijih odjela Instituta Ruđer Bošković, a neki od sadašnjih Zavoda proistekli su iz Zavoda za fizičku kemiju. Suradnici Zavoda su međunarodni eksperti s iznimnim znanstvenim doprinosima u atmosferskoj kemiji, kemijskoj kinetici, strukturnoj kemiji, različitim spektroskopijama, teorijskoj kemiji, modeliranju svojstava spojeva i materijala, modeliranju fizičkih i kemijskih procesa te kemijskoj i strukturnoj analizi.

Pored toga nekoliko istraživačkih grupa je proširilo istraživačku djelatnost i na različita područja bioznanosti. Pored iznimne zanstvene produktivnosti, suradnici Zavoda su dali veliki doprinos i obrazovanju u Hrvatskoj i to na dodiplomskoj i na postdiplomskoj razini. Niz godina članovi Zavoda vode preko 30 dodiplomskih i postdiplomskih kolegija na Sveučilištima u ZagrebuRijeciSplitu i Osijeku.

Suradnici Zavoda imaju i bogatu tradiciju u organizaciji poznatih međunarodnih znanstvenih konferencija i ljetnih škola. Od 1986. godine organizirano je čak 28 skupova što jasno pokazuje da suradnici Zavoda imaju vodeću ulogu na Institutu u ovom važnom području znanstvene djelatnosti.

Grupa za računalne bioznanosti (GRB) okuplja tim istraživača s komplementarnom ekspertizom u računalnoj i teorijskoj kemiji, biokemiji i biofizici.

više »

Istraživanja u Laboratoriju za biokoloide i površinsku kemiju (LBPK) usmjerena su na fizikalno-kemijsku karakterizaciju modelnih (bio)koloida i interakcija na različitim površinama i međupovršinama s ciljem dizajniranja funkcionalnih materijala, poboljšanih fizikalno-kemijskih svojstava, kao i primjene stečenog znanja u biomedicini i biotehnologiji.

više »

Istraživanja Laboratorija za zelenu sintezu obuhvaćaju razvoj i primjenu mehanokemijskih i bezotopinskih protokola u sintezi širokog spektra funkcionalnih materijala te razvoj opreme i metoda za in situ praćenje mehanokemijskih reakcija pomoću Ramanove spektroskopije, termičkih metoda i difrakcije na prahu.

više »

Aleksandar Višnjevac
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1203
1264 1335

Ana Sunčana Smith

+385 1 457 1366
1675 1382

Ante Bubić
mag. chem.

asistent
+385 1 468 0126
1529

Atiđa Selmani
dr. sc.

znanstvena suradnica
38514560941
1372

Aurora Ponzi

1638

Bahar Karadeniz

1358 1432

Biserka Kojić-Prodić

+385 1 468 0126
1529

Biserka Špoljar

+385 1 456 1007
1463

Boris Rakvin
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0194
1326 1624

Boris Severović

Radionica
+385 1 456 1155
1567

Borislav Kovačević
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
predstojnik zavoda, voditelj grupe
+385 1 457 1385
1502
+385915074394

Božana Gizdić

1738

Branko Uzelac

Radionica
1217

Dajana Barišić
mag. chem.

asistent
1358

Dalibor Merunka
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1136
1336 1624

Danijela Barić
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1385
1502

Darija Domazet Jurašin
dr.sc.

znanstvena suradnica
38514561074
1489 1727

Darko Babić
dr.sc.

visi znanstveni suradnik
+385 1 456 1031
1631

Dejana Carić
dr.sc.

Viši stručni suradnik
1805 1624

Dijana Saftić
dr. sc.

Poslijedoktorand, Viši asistent
+385 1 456 1066
1466

Dijana Žilić
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
znanstveni suradnik
+385 1 468 0194
1805 1624

Hasan Muharemović

+385 1 456 1073
1258 1473

Igor Sabljić

+385 1 456 1025
1335

Igor Sviben

1291 1470

Ina Erceg
mag.chem.

Asistent
38514560941
1372

Ines Despotović
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0951
1389

Ivan Halasz
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1217
1295

Ivan Kulcsár

1586

Ivan Ljubić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
1639

Ivica Novak

Radionica
1567

Jakov Lovrić

1907

Josip Vlajčević
dipl. ing.

+385 1 457 1373
1906 1905

Jurica Devčić

Radionica
1217

Jurica Jurec
mag. phys.

Asistent
+385 1 456 1136
1336

Jurica Novak
dipl.ing.

znanstveni novak
1638

Krešimir Molčanov
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1025
1335
+385 91 5802181

Krešimir Rajaković

Radionica
+385 1 456 1087
1487

Kristijan Negulić

Radionica
1217

Krunoslav Užarević

Head of Laboratory for Green synthesis
+385 1 457 1217
1295 1432

Lea Kovačić
dipl.inž.

+385 1 456 1034
1234

Ljerka Zlovolić

1555 1497

Maja Dutour Sikirić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
38514561074
1727

Manda Ćurić
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 468 0097
1295 1432

Marijan Horvatiček

Radionica
+385 1 456 1087
1487

Marin Sapunar

1638

Marina Ilakovac Kveder
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1136
1336 1624

Marina Juribašić Kulcsar
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1217
1295 1432

Marko Hanževački
mag. chem.

Asistent
Doktorand
+385 1 457 1371
1904 1905

Marko-Tomislav Cvitaš
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0095
1635

Nadica Maltar Strmečki
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1127
1327 1624

Nađa Došlić
dr. sc.

znanstveni savjetnik, drugi izbor
+385 1 456 1038
1638

Nedeljko Zorić

Radionica
+385 1 468 0110
1586

Nenad Agatić

Radionica
+385 1 468 0106
1566

Nikolina Bošnjak

+385 1 457 1371
1904

Nives Ivić
dipl.ing.

asistent
+385 1 456 1119
1319

Radha Dilip Banhatti
Ph. D. in Physics

NEWFELPRO Fellow
+385 1 457 1373
1906

Siniša Pecik

Radionica
1217

Srećko Valić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
1429 1326

Stipe Lukin

1820

Suzana Šegota
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1185
1585 1489

Tarek Ayari

1638

Tea Mihelj Josipović
dr. sc.

Znanstveni suradnik
Viši asistent
+385 1 457 1211
1311

Tomislav Mrla

Tehničar - elektroničar
+385 1 468 0096
1478 1258

Vida Strasser
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1185
1585

Vitomir Stanišić

Radionica
+385 1 456 0947
1221

Vlatka Vraneša

+385 1 456 1007
1463 1207

Zdravko Dundović

Radionica
+385 1 456 1052
1252

Zoran Štefanić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1203
1264 1335
 Nanostructured carriers for controlled release of flavonoids as a potential therapeutics for treatment of Alzheimers' disease

Nanostructured carriers for controlled release of flavonoids as a potential therapeutics for treatment of Alzheimers' disease

Glavni istraživač / voditelj: Suzana Šegota

The project is the unique opportunity for young researchers in both teams to exchange knowledge, skills and for their further improvement. For researchers with more experience, this will be opportunity to find more efficient approaches for Alzheimer’s disease treatment.

više »
Biocompatible nanoparticles with enhanced therapeutic efficacy of flavonoids in food

Biocompatible nanoparticles with enhanced therapeutic efficacy of flavonoids in food

Glavni istraživač / voditelj: Suzana Šegota

The goal of this project is preparation of a functional prototype of biodegradable nanoparticles (NP) having built-in flavonoids as an original solution up to date not present on the market.

više »
European and Latin American Technology based Business Network - Europa Aid Project

European and Latin American Technology based Business Network - Europa Aid Project

Glavni istraživač / voditelj: Maja Dutour Sikirić

ELAN Network je prostor za suradnju, generiranje i razvoj poslovnih prilika temeljenih na tehnologiji između Europe i Latinske Amerike. Projekt povezuje ključne europske i latinskoameričke istraživačke i inovacijske organizacije koje promoviraju ekonomski rast temeljen na tehnologij.

više »

Istraživanje Pd(II) i Pt(II) ciklometaliranih kompleksa azobenzena NMR spektroskopijom

Glavni istraživač / voditelj: Manda Ćurić

East-NMR projekt unutar FP7 programa

više »

Mehanizmi nastajanja kalcijevih fosfata na anorganskim nanomaterijalima. Biomimetski put priprave multifunkcionalnih nanokompozita za regeneraciju

Glavni istraživač / voditelj: Maja Dutour Sikirić

Cilj projekta je sustavno istražiti međudjelovanja kalcijevih fosfata i dvije vrste nanomaterijala (NM):

a) TiO2 NM različitih morfologija (nanočestice, nanocjevčice, nanožice, nanopločice),

b) srebrnih nanočestica različite površinske modifikacije (poli(vinilpirolidon), PVP, citrat, cit, natrij bis(2-ethil-heksil) sulfosukcinat, AOT)

kako bi se utvrdio odnos između površinskih svojstava NM (površinske modifikacije, morfologije, gustoće površinskog naboja, kristalne strukture) i svojstava nastalih CaP u uvjetima bliskim fiziološkim. Također će se istražiti i utjecaj biološki aktivnih molekula, albumina i hitosana, na nastajanje CaP/NM kompozita.

više »

Mehanokemijska reaktivnost pod kontroliranim uvjetima temperature i atmosfere za čistu sintezu funkcionalnih materijala

Glavni istraživač / voditelj: Krunoslav Užarević

Mehanokemijske reakcije su se nametnule u posljednje vrijeme kao brza i ekološki prihvatljiva alternativa konvencionalnoj kemijskoj sintezi u velikom broju područja, od sinteze nanomaterijala i slitina do supramolekulskih organskih materijala i koordinacijskih mreža.

više »
Novi metal-organski sustavi s oksalatnim i kinoidnim ligandima s podešenim svojstvima pogodnim za primjenu

Novi metal-organski sustavi s oksalatnim i kinoidnim ligandima s podešenim svojstvima pogodnim za primjenu

Glavni istraživač / voditelj: Krešimir Molčanov

Cilj projekta je učinkovit i postupan dizajn novih i naprednih funkcionalnih materijala temeljenih na metalo-organskim kompleksima.

više »
Protective mechanisms and effects of nano-delivered flavonoids  in model cell membranes and neurons (NanoFlavNeuroProtect)

Protective mechanisms and effects of nano-delivered flavonoids in model cell membranes and neurons (NanoFlavNeuroProtect)

Glavni istraživač / voditelj: Suzana Šegota

NanoFlavoNeuroProtect will pave the way towards development of inovative and improved therapies for oxidative stress-associated neurological disorders. In addition, the knowledge obtained within NanoFlavNeuroProtect could be extended to designing effective delivery systems for the incorporation, protection and release of other unstable bioactive molecules with an aim to improve human health or to increase the shelf life of pharmaceutical or food products.

više »

Protein-ligand međudjelovanja na atomnoj razini

Glavni istraživač / voditelj: Marija Luić

Molekularno prepoznavanje i način vezanja liganda i proteina važni su za sve biomolekularne procese, a time i od ključnog značenja za temeljne i primijenjene znanosti.

više »

Purine salvage pathway enzymes from Helicobacter pylori and Escherichia coli

Glavni istraživač / voditelj: Marija Luić

The main goal of the proposed project is to identify new drug targets and accordingly design, prepare and characterise new drugs for Helicobacter pylori eradication.

više »
Računalna rješenja u bioznanostima: Uloga molekulske fleksibilnosti (CompSoLS-MolFlex)

Računalna rješenja u bioznanostima: Uloga molekulske fleksibilnosti (CompSoLS-MolFlex)

Glavni istraživač / voditelj: David Matthew Smith

Projektom CompSoLS-MolFlex istražuje se uloga molekulske fleksibilnosti suvremenim računalnim postupcima na nizu pažljivo odabranih primjera iz bioznanosti.

više »

The lipid-peroxidation inhibition governed by interactions between nanocarried flavonoids and model lipid membranes

Principal investigator: Suzana Šegota

We expect to find out how the biocompatible mesoporous NPs made of silica, magnetite and/or goethite loaded with flavonoids affect the organization and fluidity of the model membranes and whether the flavonoids embedded in NPs themselves permeate through and alter the membrane structure protecting their structure under oxidative stress conditions. Within this study we hope to gain more complete understanding of the mechanism of flavonoid action at the molecular level.

više »
LMR

Završen: DESiRe: Low-temperature molecular dynamics of systems exhibiting lattice disorder probed by ESR (HrZZ-1108)

Glavni istraživač / voditelj: Marina Ilakovac Kveder

This project aims to improve the understanding of dynamical properties of disordered systems by fully exploiting the advantage of embedded paramagnetic centres through focusing on their relaxation behaviour, which bears the information about the local frustration of the environment.

više »
DPPH

Završen: Molekulska struktura, dinamika i reaktivnost

Glavni istraživač / voditelj: Boris Rakvin

Program MZOŠ-a

više »
Završen: The study of soft condensed matter by EPR: dynamics in glassy and crystalline matrices

Završen: The study of soft condensed matter by EPR: dynamics in glassy and crystalline matrices

Glavni istraživač / voditelj: Marina Ilakovac Kveder

Alexander von Humboldt research group linkage projekt

više »
RI-SM-WP-11-009v01

Analiza bubrežnih/žučnih kamenaca ft-ir spektroskopijom

Zavod za fizičku kemiju Instituta Ruđer Bošković nudi mogućnost određivanja sastava bubrežnih i žučnih kamenaca metodom infracrvene spektroskopije.

više »
Karakterizacija nanočestica metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti

Karakterizacija nanočestica metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti

Određivanje veličine i zeta potencijala nanočestica u suspenzijama metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti na Zetasizer Nano ZS, Malvern.

više »
Spektrofluorimetar Cary Eclipse Varian

Korištenje, snimanje i analiza uzoraka pomoću spektrofluorimetra

Spektrofluorimetar Cary Eclipse Varian. Uređaj omogućuje izvođenje mjerenja metodom tzv. "steady state fluorescencije" u tekućinama u temperaturnom intervalu podržavanom vodenom termoregulacijom. Radno područje je od 200-600 nm.

više »
Spektrofotometar UV/VIS CARY 50

Korištenje, snimanje i analiza uzoraka pomoću UV/Vis spektrofotometra

Spektrofotometar UV/VIS CARY 50.

Radno područje: 200-700 nm.

više »
Mjerenje površinske napetosti na torzionoj vagi K100

Mjerenje površinske napetosti na torzionoj vagi K100

Mjerenje površinske napetosti otopina/zrak te međupovršinske napetosti kapljevina/kapljevina na torzionoj vagi K 100, Krüss metodom otkidanja prstena:

više »
EPR spektrometar

Određivanje antioksidacijskog potencijala namirnica

Laboratorij za magnetske razonancije (LMR) Zavoda za fizičku kemiju nudi ekspertize i usluge određivanja antioksidacijskog potencijala različitih namirnica.

više »
RI-SM-WP-11-009v01

Organska elementna mikroanaliza

Laboratorij za sintezu i procese samoorganizacije organskih molekula Instituta Ruđer Bošković nudi mogućnost usluge organske elementne analize za elemente ugljik, vodik, dušik, sumpor i halogene elemente (klor, brom).

više »
RI-SM-WP-11-005v01

Precizno određivanje doze ionizirajućeg zračenja u namirnicama

Laboratorij za magnetske rezonancije (LMR) Zavoda za fizičku kemiju nudi svoju ekspertizu i uslugu preciznog određivanja primljene doze ionizirajućeg zračenja različitih namirnica i ostalih proizvoda.

više »

Rendgenska strukturna analiza

Difrakcijski_eksperiment

Prikaz difrakcijskog eksperimenta

Određivanje strukture molekula na atomskoj razini upotrebom rendgenskih zraka

  • mjerenje difrakcijskih intenziteta "malih" molekula,
  • mjerenje difrakcijskih intenziteta bioloških makromolekula,
  • određivanje 3D strukture "malih" molekula
  • određivanje 3D strukture bioloških makromolekula
  • interpretacija strukturnih podataka

Cijene snimanja

više »
EPR spektrometar

Snimanje i analiza pomoću CW-EPR spektrometra

Bruker Elexsys 580 CW/FT EPR spektrometar. EPR se koristi za mjerenja u fizici, kemiji, biologiji, medicini te u interdisciplinarnim znanstvenim područjima. Velika osjetljivost EPR spektroskopije omogućuje da se detektira vrlo mala koncentracija paramagnetskih centara/čestica u nekom materijalu (znatno manja od 1 ppm).

više »
Svjetlosna mikroskopija

Svjetlosna mikroskopija

Koristi se za istraživanje morfologije anorganskih i organskih kristala i polimernih kompozita, kao i za identifikaciju liotropnih i termotropnih kapljevitih kristala. Stolić za grijanje omogućuje praćenje promjene tekstura  porastom i sniženjem temperature. 

više »

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.