Ramanovo raspršenje

Laboratorij za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala

Laboratorij za molekulsku fiziku je tradicionalno usmjeren na proučavanja svojstava tvari metodama vibracijske spektroskopije (Ramanove i infracrvene). Lasersko svjetlo se raspršuje na vrlo maloj količini uzorka, te analizira uz pomoć spektrometra (na slici je T64000 Horiba JobinYvon Ramanov spektrometar). Na temelju opaženih energijskih prijelaza zaključuje se o stanjima sistema i interakcijama čestica u kristalu, staklu, tekućini itd.. U novije vrijeme fokus istraživanja pomaknut je na nanostrukture (projekt dr. sc. M. Ivanda).

Moira Španović, tel. 01 - 468 0114

left right
Istraživanja i razvoj novih funkcionalnih materijali i nanostrukture u LMF-u se odvija u okviru nekoliko istraživačkih tema:
  1. Silicijske nanostrukture za napredne primjene,
  2. Nove keramike i multiferoici,
  3. Molekulski sistemi i vibracijska analiza,
  4. Laserske interakcije i samoorganizirajući procesi
  5. Nove metode Ramanove spektroskopije

Istraživačke teme:

Istraživanje je fokusirano na razvoj nanostrukturnog Si tankog filma za napredne aplikacije.
Niskotlačna kemijska depozicija para (engl. low pressure chemical vapor deposition ili LPCVD) i fizikalna depozicija para (eng. physical vapor deposition – PVD) razvijeni u grupi dr. Ivande bit će korišteni za depoziciju silicijskih tankih filmova i žica, oksida bogatih silicijem, nitrida bogatih silicijem, amorfnog silicija, polikristaliničnog silicija, za dopiranje borom, fosforom, erbijem i europijem pločica silicija, kvarcnog stakla, supstrata od Al2O3 te mikrosfera silicija. Porozni silicij bit će pripremljen procesom anodizacije. Ispitat će se strukturna, optička, električka i transportna svojstva ovih materijala

Koriste se i unaprijeđuju različite tehnike i aspekti Ramanskog raspršenja: koriste se nove tehnike za SERS, nisko frekventno Ramansko raspršenje za određivanje veličina nanočestica i razvoj portabilnog Ramanskog spektrometra.

Hrvoje Gebavi

+385 1 456 1122
1422

Davor Ristić
Dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 456 1020
1420
098 662 825

Aleksandar Maksimović
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1253
1591

Dubravko Risović
dr.sc.

Znanstveni savjetnik
+385 1 456 1122
1422

Vlasta Mohaček Grošev
doc. dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1020
1420

Mile Ivanda
Dr. Sc.; Voditelj Laboratorija za molekulsku fiziku

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0928
1226 1231

Marijan Gotić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1123
1582

Ankica Šarić
dr. sc.

Viša znanstvena suradnica
1392 1391

HIBRIDNE SILICIJSKE NANOSTRUKTURE ZA SENZORIKU

Glavni istraživač / voditelj: Mile Ivanda

Projekt se bavi temeljnim fizikalnim i kemijskim svojstvima i primjeni hibridnih silicijevih nanostruktura pripravljanim elektrokemijskim jetkanjem i kemijskom depozicijom iz pare pod niskim tlakom (LPCVD). Projektni prijedlog sadrži četiri međusobno povezana istraživačka zadataka: silicijeve hibridne nanostrukture za plinske senzore; vrlo osjetljivi detektori za infracrvenu svjetlost; površinski pojačana Ramanova spektroskopija (SERS) u prehrambenoj tehnologiji i sferni optički mikrorezonatori u molekulskoj detekciji.

više »

Novi funkcionalni materijali

Glavni istraživač / voditelj: Mile Ivanda

Novi funkcionalni materijali (NFM) biti će posvećen sintezi, karakterizaciji, simulaciji i razvoju novih funkcionalnih materijala radi podrške i implementacije visokotehnoloških industrija u Hrvatskoj. Jedan od ciljeva Centra jest skupiti ekspertina znanja, povezati ljude i ostvariti interdisciplinarno istraživanje sa IRB laboratorijima u području znanosti o materijalima, grupe za razvoj senzora iz Končar – Institut za elektrotehniku d.d., Institut za fiziku i Zavod za fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

više »
Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala visokorezolucijskim pretražnim elektronskim mikroskopom (FE-SEM, model JEOL JSM-7000F) te simultana analiza kemijskih elemenata (kvalitativna + puna kvantitativna) spektroskopijom karakterističnog rentgenskog zračenja (EDS).

više »
Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika praškastih uzoraka na rentgenskom difraktometru praha APD 2000 proizvođača ItalStructures (Novara, Italija).

više »
57Fe-MS

Snimanje Mossbauer spektra

Mossbauerova spektroskopija je metoda koja se zasniva na efektu nuklearne gama-rezonancijske apsorpcije bez uzmaka atomske jezgre.

Određivanje faznog sastava, magnetskih svojstava, oksidacijskog broja, koordinacije, veličine čestica.

više »
Raman spektrometar

Snimanje Ramanovog spektra

Snimanje Ramanovog spektra tvari u krutom, tekućem i plinovitom stanju. Snimanje temperaturne ovisnosti Ramanovih spektara u intervalu 10-800 K. Snimanje mikro-Ramanovih spektara i Ramansko mapiranje s razlučivanjem od ~ 1 mikrometra na ispitivanoj površini

više »
Snimanje UV-Vis spektara

Snimanje UV-Vis spektara

Mogućnost snimanja u transmisijskom, refleksijskom ili apsorpcijskom modu krutih i tekućih uzoraka kao i tankih filmova pri standardnim temperaturnim uvjetima.

više »
Quantachrome Instruments

Quantachrome Instruments

UV-VIS-NIR spektrofotometar

UV-VIS-NIR spektrofotometar UV-3600

UV-VIS-NIR spektrofotometar, UV-3600 opremljen je reflektirajućom integriranom sferom koja omogućuje istraživanje optičkih svojstava čvrstih praškastih materijala, neprozirnih tankih filmova te drugih čvrstih neprozirnih materijala (papir, tekstil, folije, itd.) u transmisijskom, apsorpcijskom i refleksijskom modu. Pored čvrstih uzoraka moguće je i mjerenje apsorpcijskih i transmisijskih spektara tekućih uzoraka.

više »
Mössbauerov spektrometar

Mössbauerov spektrometar

elektronski mikroskop

Pretražni elektronski mikroskop

Analiza materijala visokorezolucijskim pretražnim elektronskim mikroskopom (FE-SEM, model JEOL JSM-7000F) te simultana analiza kemijskih elemenata (kvalitativna + puna kvantitativna) spektroskopijom karakterističnog rentgenskog zračenja (EDS).

više »
Raman spectrometer

Raman spectrometer Jobin Yvon T64000 with INNOVA 400 argon laser,

Impresivan je broj aplikacija na koji se može primjeniti spektroskop T64000, od tankih filmova do  biolosških materijala, na koje se mogu primjeniti UV, reyonatni Raman i druge tehnike.

više »
Snimanje difrakcijskih slika

Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika praškastih uzoraka na rentgenskom difraktometru praha APD 2000 proizvođača ItalStructures (Novara, Italija).

više »
X-ray diffractometer for thin films Siemens D 5000

X-ray diffractometer for thin films Siemens D 5000

Elipsometer Rudolph Auto EL IV

Elipsometer Rudolph Auto EL IV

T70 UV/VIS Spektrometar

T70 UV/VIS Spektrometar

kriostat

kriostat

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.