ZIMO

Zavod za istraživanje mora i okoliša

Zavod je centar izvrsnosti u fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima sustava, procesa i stanja u okolišu. Svrha naših istraživanja je doprinijeti optimalnom upravljanju okoliša za napredak naše zemlje i svijeta.

Marina Mlakar

Predstojnica

dr.sc. Marina Mlakar

+385 1 456 1190

Tajništvo

Magdalena Rožmarić

Tel: +385 1 4680 215
Fax:+385 1 4680 242
Email: mrozmar@irb.hr

left right

Zavod za istraživanje mora i okoliša, sa 104 znanstvenika i tehničara organiziranih u 12 laboratorija i jednu morsku postaju (Martinska, blizu Šibenika), je najveći interdisciplinarni Zavod na Institutu.

ZIMO grupna

Grupna fotografija djelatnika ZIMO, 2001

Laboratoriji provode istraživanja u području oceanografije, kemije vodenih sustava, radioekologije, geokemije, biogeokemije, bioelektrokemije, elektrokemije okoliša, ekotoksikologije, akvakulture i patologije riba i akvatičkih organizama, te ekološkog modeliranja i informatike o okolišu. Razmjeri problema istraživanja protežu se od nanoznanosti do satelitske oceanografije.

Od 1989. godine ZIMO djeluje kao Nacionalni referentni laboratorij Državne uprave za vode Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva te sudjeluje u održavanju i proširivanju mreže hrvatskih akreditiranih laboratorija za analizu otpadnih i prirodnih voda. 

Od 1989. godine ZIMO djeluje kao Nacionalni referentni laboratorij

Laboratorij za radioekologiju je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije 2008. godine, te je prema Odluci Državnog zavoda za mjeriteljstvo, ovaj laboratorij postao Nacionalni laboratorij za područje mjerenja radioaktivnosti.

Misija i vizija Laboratorija za biogeokemiju mora i atmosfere uključuje temeljna i primjenjena interdisciplinarna istraživanja unutar znanosti o moru i o atmosferi te obrazovanje mladih znanstvenika.

više »

LBUM je specijalizirana interdisciplinarna skupina suradnika usmjerenih na istraživanje i razvoj biomarkera za rano otkrivanje učinaka metala sa svrhom procjene zagađenja vodnog okoliša.

više »

Članovi laboratorija bave se fundamentalnim i primijenjenim elektrokemijskim istraživanjima i komplementarnim fizičko kemijskim metodama određivanja tragova tvari u okolišu

više »

Misija Laboratorija za fizičku kemiju vodenih sustava je primijeniti znanja u razvoju novih metoda i tehnika za istraživanje i monitoring kvalitete vode i zraka.

više »

U Laboratoriju se provode istraživanja u području ekološkog modeliranja i informatike o okolišu te istraživanja bioraznolikosti, u cilju procjene stanja prirodnih ekosustava, procjene ekološkog rizika i održivog upravljanja biološkim resursima.

više »

Laboratorij se bavi proučavanjem staničnih detoksifikacijskih mehanizama kod organizama vodenih ekosustava.

više »

Laboratorij za radioekologiju bavi se mjerenjem alfa, beta i gama radioaktivnosti.

više »

Abra Penezić
dr.sc.

asistent
+385 1 456 1190
1490 1846

Ana-Marija Cindrić
dr.sc.

Viši asistent
+385 1 457 1246
1298 1448

Anđela Bačinić
mag.chem.

Research Assistent
+385 1 456 1190
1490 1846

Armin Mešić
Dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0930
1710

Biserka Raspor
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0216
1278 1447

Blaženka Gašparović
dr.sc.

znanstveni savjetnik
Voditelj Laboratorija za biogeokemiju mora i atmosfere
+385 1 456 1148
1348

Damir Kapetanović
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0943
1476 1937

Damir Valić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0943
1476 1940

Dario Omanović
dr. sc.

Znanstveni savjetnik
+385 1 468 0231
1298 1863

Dijana Jadreško
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1181
1581

Dubravka Mutvar

+385 1 468 0124
1215

Dušica Ivanković
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1047
1447 1604

Goran Kniewald
Dr.sc.

Znanstveni savjetnik II izbor, redoviti profesor - trajno zvanje
+385 1 456 1036
1236

Gorana Karanović
dipl. ing.

stručna suradnica
+385 1 456 1060
1220

Irena Ciglenečki-Jušić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1105
1535

Irena Vardić Smrzlić
dr.sc.

viši asistent
+385 1 468 0943
1476 1938

Ivan Grabar

+385 1 456 1190
1490 1846

Ivan Senta
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1003
1403

Ivana Coha
dipl. ing.

viša stručna suradnica
+385 1 456 0932
1220 1718

Ivana Kušan
dr. sc.

Poslijedoktorand
+385 1 456 1075
1475

Ivana Tucaković
dr.sc.

Znanstvena suradnica
+385 1 457 1221
1778

Ivica Ružić
Dr. sc.

znanstveni savjetnik / vanjski suradnik
+385 1 456 1140
1340

Jadranka Pečar Ilić
nasl. izv. prof. dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1140
1340

Jakov Žunić

+385 1 468 0943
1942 1435

Jasminka Klanjšček
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1131
1652

Katja Magdić Košiček
dr. sc.

znanstvena novakinja
+385 1 456 1152
1352

Maja Ivanić
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1176
1376

Marijan Ahel
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0940
1726

Marijana Erk
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0216
1278 1447

Marina Mlakar
dr.sc.

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
+385 1 456 1190
1490 1846

Marta Popović
dr. sc.

Znanstveni suradnik, Voditelj istraživačke grupe
1439

Mathieu Andre Dutour-Sikiric
Dr. Sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1237
1795
099 42 82 000

Nadica Ivošević DeNardis

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1128
1328 1585

Neda Vdović
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1176
1376 1215

Nenad Muhin

+385 1 456 1042
1436 1442

Neven Matočec

+385 1 456 1075
1475

Nevenka Mikac
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1036
1236 1781

Niko Bačić
dipl. ing.

viši stručni suradnik
Viši stručni suradnik
+385 1 468 0124
1215

Nikolina Udiković Kolić
dr.sc.

Viša znanstvena suradnica
Voditeljica Laboratorija
+385 1 468 0944
1743

Nina Marn
dr. sc.

poslijedoktorand
+385 1 456 1078
1670

Petra Vukosav
dr.sc.

znanstveni suradnik (na radnom mjestu višeg asistenta)
+385 1 456 1190
1490 1846

Rajko Kušić

kemijski tehničar
+385 1 456 0933
1721

Sanja Frka Milosavljević
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1185
1585

Senka Terzić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0940
1726 1864

Slađana Strmečki Kos
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
znanstveni suradnik
+385 1 468 0127
1431 1847
+385 99 6929 861

Sonja Nikolić
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1075
1475

Stanislav Frančišković-Bilinski
dr.sc.

viši znanstveni suradnik (na radnom mjestu znanstvenog suradnika)
+385 1 456 1081
1481

Tarzan Legović
Prof.dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0230
1331

Tatjana Mijošek
mag. biol. exp.

Asistent
+385 1 468 0216
1278 1447

Tea Mišić Radić
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1128
1328 1810

Tomislav Kardum

kemijski tehničar
+385 1 456 0934
1722

Tomislav Kralj

Asistent
+385 1 468 0943
1941

Tvrtko Smital
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1088
1538

Vera Žutić
dr.sc.

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
+385 1 456 1128
1328 1652

Vlado Cuculić
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1190
1490 1846

Vlatka Filipović Marijić
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 468 0216
1278 1447

Zdenko Tkalčec
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0930
1710

Zdeslav Zovko

+385 1 456 1148
1348 1847

Zoran Ereš
mr. sc.

stručni suradnik
+385 1 456 1196
1596

Zrinka Dragun
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
1278

Zuzana Redžović
mag. biol. exp.

asistent
+385 1 468 0216
1278 1447

Zvjezdana Šoštarić Vulić

+385 1 468 0943
1435 1939

Željko Grahek
znanstveni suradnik

dr.sc.
+385 1 456 1060
1220
 SVEOBUHVATNA PROCJENA PONAŠANJA I SUDBINE FARMACEUTSKI AKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU: MAKROLIDNI ANTIBIOTICI I OPIOIDNI ANALGETICI

SVEOBUHVATNA PROCJENA PONAŠANJA I SUDBINE FARMACEUTSKI AKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU: MAKROLIDNI ANTIBIOTICI I OPIOIDNI ANALGETICI

Glavni istraživač / voditelj: Senka Terzić

Vodeni ekosustavi izloženi su rastućim pritiscima iz antropogenih izvora koji u njih ispuštaju velik broj različitih štetnih organskih zagađivala, uključujući i brojne farmaceutske spojeve. Većina studija farmaceutskih spojeva u okolišu usmjerena je na određivanje roditeljskih spojeva i uključuje samo jedan odjeljak okoliša. Takav pojednostavljeni pristup često podcjenjuje ekotoksikološku važnost neke farmaceutske skupine, bilo da se zanemaruje doprinos transformacijskih produkata (TP) ili tako da se previde neki kritični mehanizmi koji dovode do povećane opasnosti za okoliš i ljudsko zdravlje. Nasuprot tome, ovaj projekt ima za cilj ukazati na važnost sveobuhvatne evaluacije zagađivala voda na temelju istraživanja dviju skupina farmaceutskih spojeva, makrolidnih antibiotika (MA) i opioidnih analgetika (OA), pri čemu će biti uključeni njihovi glavni transformacijski produkti te će biti istražena uloga raspodjelnih procesa u procjeni izloženosti tim spojevima.  

više »

TRANS-ZEBRATOX

Glavni istraživač / voditelj: Tvrtko Smital

Identification and functional characterization of (eco)toxicologically relevant polyspecific membrane transport proteins in zebrafish (Danio rerio)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A coordinated system of transport proteins, channels, receptors and enzymes act as cellular gatekeepers to foreign molecules, critically determining the so-called ADME-Tox (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion – toxicity) properties of a molecule. The polyspecific uptake and efflux transmembrane proteins are essential components of this complex cellular defense and detoxification/xenobiotic processing machinery in mammals, highly important and widely recognized in the context of pharmacology and human toxicology. However, they are scarcely investigated in non-mammalian species, and are not adequately addressed in the field of environmental toxicology. Consequently, the major goal of the proposed project is identification and detailed functional characterization of novel, (eco)toxicologically relevant uptake and efflux transport proteins that are not addressed so far in the context of environmental toxicology nor in non-mammalian species in general. Our research will be focused on selected polyspecific uptake transport proteins from the SLC21 and SLC22 (Solute Carriers) families, efflux transporters from the MATE (Multidrug and Toxic Extrusion) family, and finally, on the RLIP76 as the most recently discovered stress-responsive, multi-functional membrane protein. We will use zebrafish (Danio rerio) as a highly relevant vertebrate research model. Our methodological approach will be based on several subsequent research phases: phylogenetic and gene expression analyses; transfection studies in appropriate heterologous expression system(s); transport-activity assays; analyses of the transport mechanism and structural properties; high-throughput-screening for the identification of interactors of selected transporters among environmental contaminants; and finally, in vivo evaluation of the (eco)toxicological relevance of selected transporters using the zebrafish functional genomics tools.

više »

Algal cell biophysical properties as markers for environmental stress in aquatic systems

Glavni istraživač / voditelj: Nadica Ivošević DeNardis

Major challenges face the aquatic systems due to different human activities, which may cause substantial damage to the economy of the region (fisheries, tourism). Our common regional challenge is focused on analyzing pressure in aquatic environment and requires transnational action as recognized in EU Biodiversity Strategy 2020.

više »
Anhijlina špilja Čapljina

Anhijlina špilja Čapljina

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Istraživanje anhijaline špilje „Jama u Čapljini“

više »
Anhijlina špilja Vodena Jama

Anhijlina špilja Vodena Jama

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Istraživanje anhijaline špilje „Vodena jama“

više »

AqADAPT - Prilagodba uzgoja bijele ribe klimatskim promjenama

Glavni istraživač / voditelj: Tin Klanjšček

Uzgoj bijele ribe predstavlja važnu gospodarsku granu u Hrvatskoj sa značajnim potencijalom za rast. Budući da se uzgoj pretežno odvija u priobalnim kavezima ovisnim o uvjetima okoliša, rast i zdravlje riba, a samim time i proizvodnja, podložni su klimatskim promjenama. 

više »
Biokemijski odgovori površinskog sloja oligotrofnog područja Jadranskog mora na atmosfersko taloženje (BiREADI)

Biokemijski odgovori površinskog sloja oligotrofnog područja Jadranskog mora na atmosfersko taloženje (BiREADI)

Glavni istraživač / voditelj: Sanja Frka Milosavljević

Koristeći multidisciplinarni, cjeloviti pristup, BiREADI ima za cilj ispitati utjecaje atmosferskog taloženja (AT) na složene biokemijske odgovore oligotrofnih vodenih sustava; primarno fitoplanktonskih zajednica te, posljedično, i na kemijske promjene u površinskim slojevima, uključujući mikrosloj na granici faza zrak-voda.

više »
DNAPRO - Deciphering DNA-Protein Crosslink Repair in vivo using zebrafish model

DNAPRO - Deciphering DNA-Protein Crosslink Repair in vivo using zebrafish model

DNA-protein crosslink (DPC) is a type of DNA lesion where a protein becomes irreversibly covalently bound to DNA upon exposure to endogenous or exogenous crosslink inducers. Endogenous DPC inducers are products of normal cellular metabolism such as reactive oxygen species, aldehydes and DNA helical alterations, while exogenous inducers include UV light, ionizing radiation and various chemicals. DNA-protein crosslinks are common DNA lesions which present a physical blockage to all DNA transactions: replication, transcription, recombination and repair. If not repaired, DPCs cause genomic instability and adverse phenotypes in humans including premature aging, neurodegeneration and cancer. Despite the frequency and severe outcomes of DPCs, DNA-protein crosslink repair (DPCR) has been sparsely studied, mostly because it has not been considered a separate DNA damage repair pathway until recently. In 2014 and 2016, several groups have identified a novel proteases, Wss1 and SPRTN, which initiate the removal of DPCs through the proteolytic digestion of crosslinked proteins. The discovery of proteolysis-coupled DPC repair lead to recognition of the DNA-protein crosslink repair as a separate DNA damage repair pathway. However, we currently do not know how is the pathway orchestrated and which other factors are involved, while almost nothing is known of DPCR mechanismin vivo. Therefore, within this project we aim to unravel the orchestration of the DPCR pathwayin vivousing zebrafish (Danio rerio) as a well-characterized vertebrate model. We will use CRISPR/Cas9 gene manipulation tools to knock-out or mutate specific genes in zebrafish which we suspect are involved in the removal of DNA-protein crosslinks. Contribution of each protein (and their combinations) to the DNA-protein crosslink repair will be quantified after DPC isolation from transgenic zebrafish embryos and adults. We will also generate a GFP reporter assay in transgenic fish which will enable the quantification of DPCR efficiency in vivo.

više »

Ecotoxicological significance of ABC transport proteins in aquatic organisms

Glavni istraživač / voditelj: Tvrtko Smital

Project supported by the Croatian Ministry of Science Education and Sports

više »
Elaborat o stanju okoliša na području buduće plaže na području bivše tvornice elektroda i ferometala u Šibeniku

Elaborat o stanju okoliša na području buduće plaže na području bivše tvornice elektroda i ferometala u Šibeniku

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Ispitivanje stanja okoliša na obalnom području bivše tvornice elektroda i ferometala u Šibeniku

više »
Elektroaktivni filmovi za ekološki prihvatljivu konverziju i pohranu energije

Elektroaktivni filmovi za ekološki prihvatljivu konverziju i pohranu energije

Glavni istraživač / voditelj: Višnja Horvat-Radošević

Znanstveni projekt ministarstva znanosti obrazovanja i športa; voditelj dr.sc. Višnja Horvat-Radošević

više »
Elektroanalitička istraživanja mikrokristala i tragova otopljenih supstanci

Elektroanalitička istraživanja mikrokristala i tragova otopljenih supstanci

Glavni istraživač / voditelj: Milivoj Lovrić

Znanstveni projekt ministarstva znanosti obrazovanja i športa; voditelj dr.sc. Milivoj Lovrić

više »

Estimating the role of marine biogenic organosulfur compunds in the formation and properties of atmospheric organic aerosols

Hrvatsko-Slovenska znanstveno tehnološka suradnja, 2016-2017, voditelj: S. Frka Milosavljević 

više »
Exploring the Adriatic Sea Dynamics using Advanced Data Assimilation Methods and Measurements (ADAM-ADRIA)

Exploring the Adriatic Sea Dynamics using Advanced Data Assimilation Methods and Measurements (ADAM-ADRIA)

Glavni istraživač / voditelj: Ivica Janeković

During the project we will explore open questions in the field of physical oceanography of the Adriatic Sea.

više »

Finfish mariculture dynamic energy budget model (FiMDEB)

Glavni istraživač / voditelj: Tin Klanjšček

Riblji resursi u prirodi su drastično smanjeni, sa tendencijom daljnjeg smanjenja i realnom mogućnošću presušivanja. Marikultura - uzgoj morskih organizama u kontroliranom okolišu – nudi alternativan izvor morske hrane. Svjetski trendovi pokazuju da je marikultura u brzom porastu, a razvoj marikulture uvršten je i među strateške ciljeve hrvatskog programa razvoja. Dostizanje ovog cilja zahtjeva konkurentnost hrvatskih proizvođača, što stvara potrebu za svođenjem utjecaja na okoliš i troškova proizvodnje na
minimum.

Cilj UKF projekta Finfish Mariculture Dynamic Energy Budget Model - FiMDEB bio je stvaranje modela koji povezuje hranjenje s rastom riba, te traženje efikasnijih strategija hranidbe uz pomoć novog modela. Predviđeno je da model bude temeljen na teoriji Dinamičkih energijskih budžeta (Dynamic Energy Budget- DEB), koja opisuje kako organizmi pribavljaju i koriste energiju.

više »
Geokemija ekotoksičnih metala na području NP " Krka "

Geokemija ekotoksičnih metala na području NP " Krka "

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Određivanje prostorne raspodijele koncentracije metala u rijeci Krki i ispitivanje drugih parametatara koji utječu na to.

više »
Geokemija tragova ekotoksičnih metala u vodi, zraku i anhialinim jamama Nacionalnog parka Mljet

Geokemija tragova ekotoksičnih metala u vodi, zraku i anhialinim jamama Nacionalnog parka Mljet

Glavni istraživač / voditelj: Vlado Cuculić

U okviru projekta započela su prva sustavna istraživanja fizikalno-kemijskih parametara u anhialinim jamama

više »
Hidrogeološka istraživanja gornjeg toka rijeke Kupe i njezinih pritoka

Hidrogeološka istraživanja gornjeg toka rijeke Kupe i njezinih pritoka

Glavni istraživač / voditelj: Stanislav Frančišković-Bilinski

Glavni cilj projekta je provesti hidrogeološka istraživanja, kako bi se definiralo točno porijeklo vode rijeke Kupe.

Hipoteza je da izvori rijeka Kupe i Rječine (koje pripadaju slivu Crnog, odnosno Jadranskog mora) dobivaju vodu iz istog tijela podzemne vode, koje se nalazi na graničnom području dva sliva ispod planine Risnjak. Dva izvora međusobno su udaljena 22 km, a nalaze se na 313, odnosno 385 metara nadmorske visine.

više »

Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika

Glavni istraživač / voditelj: Jadranka Pečar Ilić

Primjena Informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) prepoznata je u svijetu kroz praćenje (monitoring) stanja okoliša i sigurnosti upravljanja rizikom u opasnostima izazvanih prirodnim pojavama, industrijskim akcidentima, te utjecajem energetskih i prometnih sustava (Environmental Informatics). Od posebnog su interesa in-situ sustavi i daljinska mjerenja za praćenje stanja okoliša putem umreženih uređaja (senzora) i komunikacijskih sustava. Cilj projekta je razvoj specijaliziranih informacijskih sustava (IS), Web aplikacija za vremensko-prostorne prikaze i servisa za učinkovito upravljanje složenim podacima i procesima iz istraživanja voda, prirodnih i antropogenih izvora zagađenja, procjene okolišnog rizika, uključujući i utjecaj prometa na vodotoke.

više »
Integracija geokemijskih laboratorijskih tehnika, terenskih in-situ mjerenja i hiperspektralnog zračno nošenog daljinskog opažanja za procjenu ri...

Integracija geokemijskih laboratorijskih tehnika, terenskih in-situ mjerenja i hiperspektralnog zračno nošenog daljinskog opažanja za procjenu ri...

Glavni istraživač / voditelj: Stanislav Frančišković-Bilinski

Cilj bilateralnog projekta je započeti dugotrajnu suradnju između dvaju odjela, koji imaju slične znanstvene interese i rezultate u polju analize i procjene rizika zagađenja okoliša teškim metalima, koristeći se različitim istraživačkim pristupima. Kombinirajući tehnike, koje su čak i odvojeno vodeće u znanstvenoj primjeni, razviti će se integrirana, vrlo precizna i generalno primjenjiva metoda, koja će se validirati i testirati. Tri pristupa biti će integrirana uključujući zračno nošeno fotografiranje u visokoj rezoluciji, fluorescencijsku spektrometriju X-zraka za ne-destruktivna mjerenja na licu mjesta s mnogo mjesta uzorkovanja, kako bi se razvila adekvatna i najpouzdanija strategija uzorkovanja i visoko sofisticirane laboratorijske tehnike geokemijske analize.

više »
Istraživanje tragova ekotoksičnih metala u vodama, sedimentu i bioti Nacionalnog Parka Mljet

Istraživanje tragova ekotoksičnih metala u vodama, sedimentu i bioti Nacionalnog Parka Mljet

Glavni istraživač / voditelj: Vlado Cuculić

Do započinjanja ovog Projekta nikada nije istraživana prostorna i vremenska raspodjela tragova ekotoksičnih metala Cd, Cu, Hg, Pb, Zn u morskoj vodi, sedimentu i bioti u akvatoriju Nacionalnog parka Mljet

više »
Istraživanje tragova metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec

Istraživanje tragova metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Određivanje stvarnih koncentracija ekotoksičnih metala u vodnom tijelu vodocrpilišta Petruševec.Naručitelj Grad Zagreb

više »
Kalibracija paleo-okolišnih zapisa u recentnoj sedri

Kalibracija paleo-okolišnih zapisa u recentnoj sedri

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Osnovna ideja ovog projekta je usporedba odnosa stabilnih izotopa, koncentracije metala i aktivnosti radionuklida u sedri i vodi iz koje sedra precipitira.

više »
MedPAN project: NaTEF – Nautical Tourism Ecological Footprint in MPAs

MedPAN project: NaTEF – Nautical Tourism Ecological Footprint in MPAs

Glavni istraživač / voditelj: Dario Omanović

General purpose is to initiate more informed management and decision making of MPAs through increasing knowledge of nautical tourism ecological footprint (NaTEF). This is why the purpose is to design a model of assessing environmental pressures (nautical tourism ecological footprint) and impacts and to conduct a pilot study of copper content in the Krka estuary. The results achieved in this project would help not only the management of this area, but would be applicable to other Mediterranean marine protected areas, especially those in Adriatic

više »
Međudjelovanja oblika tragova metala u vodenom okolišu

Međudjelovanja oblika tragova metala u vodenom okolišu

Glavni istraživač / voditelj: Ivanka Pižeta

Znanstveni projekt ministarstva znanosti obrazovanja i športa; voditelj dr.sc. Ivanka Pižeta

više »
Metali i stanični biomarkeri

Metali i stanični biomarkeri

Projektom je predloženo interdisciplinarno izučavanje staničnih biomarkera pobuđenih subletalnim koncentracijama metala u tkivima indikatorskih morskih i estuarijskih organizama, kao što su školjkaši i ribe.

više »
Mikrobna ekologija voda  kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša       AQUAHEALTH

Mikrobna ekologija voda kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša AQUAHEALTH

Glavni istraživač / voditelj: Damir Kapetanović

Većina studija o mikrobnoj ekologiji vodenog okoliša usredotočena je na odvojene dijelove vodenog ekosustava. Našim projektom predlažemo opsežnu studiju bakterijske zajednice u vodenom stupcu, sedimentu i ribama kao pokazateljima zdravstvenog stanja vodenog okoliša te njegovih mogućih implikacija na ljudsko zdravlje.

više »

Multixenobiotic Resistance Mechanism as a Biomarker of Environmental Quality

Glavni istraživač / voditelj: Tvrtko Smital

Project supported by the Croatian Ministry of Science and Technology, project No P0098135

više »
Novi metodološki pristup biogeokemijskim istraživanjima specijacije metala u tragovima u obalnim vodenim ekosustavima

Novi metodološki pristup biogeokemijskim istraživanjima specijacije metala u tragovima u obalnim vodenim ekosustavima

Glavni istraživač / voditelj: Dario Omanović

Predloženo istraživanje ima za cilj razjasniti nekoliko pitanja vezanih za fizičko-kemijske procese koji reguliraju ponašanje tragova metala (TM) u čistim, ali i u potencijalno zagađenim prijelaznim i priobalnim vodenim ekosustavima.

više »
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) Raduča

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) Raduča

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) Prihranjivanje plaže oko poluotoka Raduča

više »
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) Valsaline

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) Valsaline

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) rekonstrukcija incidentnog preljeva CS Valsaline

više »

Od površinskih svojstava stanica alga do pokazatelja stresa u vodenim ekosustavima

Glavni istraživač / voditelj: Nadica Ivošević DeNardis

Cilj projekta je povezivanje staničnoga odgovora alga (u smislu površinskih svojstava i fiziološkoga odgovora) na glavne abiotičke stresore (temperaturu i salinitet) radi boljega razumijevanja preživljavanja i strategija prilagodbi algi u vodenim sustavima.

više »
Određivanje ekotoksičnih metala u vodenom okolišu luke Rijeka primjenom pasivnih uzorkivača

Određivanje ekotoksičnih metala u vodenom okolišu luke Rijeka primjenom pasivnih uzorkivača

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Pilot projekt upotrebe pasivnih uzorkivača („Diffusive Gradients in Thin films – DGT“) u kontinuiranom praćenju koncentracija metala u vodi.

2011.-2012., naručitelj Lučka Uprava Rijeka (http://www.portauthority.hr/)  voditelj projekta dr.sc. Neven Cukrov

više »
Određivanje opterećenosti ekotoksičnim metalima i procjena utjecaja ocjednih voda zagrebačke zaobilaznice na vodeno tijelo vodocrpilišta Mala M...

Određivanje opterećenosti ekotoksičnim metalima i procjena utjecaja ocjednih voda zagrebačke zaobilaznice na vodeno tijelo vodocrpilišta Mala M...

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Određivanje stvarnih koncentracija ekotoksičnih metala u vodenom tijelu vodocrpilišta Mala Mlaka

više »
Određivanje povijesti antropogenog utjecaja na sedimente Luke Rijeke

Određivanje povijesti antropogenog utjecaja na sedimente Luke Rijeke

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Ispitivanje promijene antropogenog utjecaja u zadnjih pedesetak godina kroz analizu koncentracija metala u stupcu sedimenta.

2008, naručitelj Lučka Uprava Rijeka (http://www.portauthority.hr/)  voditelj projekta dr.sc. Neven Cukrov

više »
Određivanje prirodnih koncentracija metala u vodama prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama

Određivanje prirodnih koncentracija metala u vodama prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama

Glavni istraživač / voditelj: Marina Mlakar

Praćenje kvalitete površinskih voda ima za cilj ocjenu stanja voda, te utvrđivanje kvalitete voda za korištenje u određene namjene. Monitoring kakvoće voda provodi se na oko 400-tinjak mjernih postaja na temelju godišnjih programa monitoringa

više »
Okolišni pokazatelji (klimatski i hidrološki) fluvijalnih precipitata Kordiljerskog planinskog lanca praćenih između 1999. i 2009. Usporedba s d...

Okolišni pokazatelji (klimatski i hidrološki) fluvijalnih precipitata Kordiljerskog planinskog lanca praćenih između 1999. i 2009. Usporedba s d...

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Usporedba paleo-okolišnih zapisa u sedrama Hrvatske, Slovenije i Španjolske. Projekt Španjolskog ministarstva. 2010-2012.). Voditelj za Hrvatsku  dr.sc. Neven Cukrov

više »
Mrežnica

Patologija organizama iz voda u odnosu na zagađivala i akvakulturu

Glavni istraživač / voditelj: Emin Teskeredžić

Onečišćenje okoliša prouzročeno razvojem industrije, poljoprivrede te povećanjem otpada, ugrožava kvalitetu vodenih ekosustava. Posljedice mogu biti promjene zdravstvenog stanja akvatičkih organizama. Stoga zdravstveno stanje tih organizama služi kao pokazatelj onečišćenja ekosustava. Patofiziološko/patoanatomsko stanje određenog organizma ili biocenoze u vodi predstavlja promjenu uzrokovanu poremećajem fizikalnih, kemijskih i/ili bioloških parametara te njihovih međusobnih kombinacija. Istraživanja tijekom projekta usmjerena su na slatkovodne i morske vodene ekosustave.

više »
Praćenja stanja okoliša na ribogojilištu RibarstvoF, Cres

Praćenja stanja okoliša na ribogojilištu RibarstvoF, Cres

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Praćenje kvalitete sedimenta ispod ribogojilišta

više »

Priroda organske tvari i interakcija s mikrokonstituentima i površinama u okolišu

Glavni istraživač / voditelj: Irena Ciglenečki-Jušić

Organske tvari imaju ključnu ulogu u složenim biogeokemijskim procesima u vodenom okolišu: (i) u formiranju površinskog mikrosloja mora koji utječe na izmjenu tvari i energije između atmosfere i mora, (ii) u agregacijskim procesima i nastajanju želatinoznih makroagregata tijekom cvata mora u Jadranu, (iii) u eutrofikacijskim procesima, gdje prekomjernim trošenjem kisika nastaju hipoksični i anoksični uvjeti.

više »
Slika 1: Aktivnosti, pritisci, komponente, čimbenici i pokazatelji

Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima prirode

Glavni istraživač / voditelj: Tarzan Legović

Svrha ovog interdisciplinarnog projekta je unaprijediti upravljanje zaštićenim područjima kako bi se poboljšala zaštita tih područja, kao i njihova korist za društvo. To ćemo postići razvojem nove sveobuhvatne metode za izračun prihvatnog kapaciteta zaštićenih područja za turiste, te  demonstracijom metode na dva zaštićena područja različitih ekoloških i društveno-gospodarskih obilježja.

više »

Profiling of transcript levels and functional properties of (eco)toxicologically relevant ABC transport proteins in rainbow trout (Oncorhynchus myki...

Glavni istraživač / voditelj: Tvrtko Smital

Croatia (Ministry of Science Education and Sports) – Germany (DAAD) bilateral project

više »
Rijeka Kupa

Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2012. godini - Grupa C - ribolovno područje Kupa

Glavni istraživač / voditelj: Emin Teskeredžić

Laboratorij već niz godina od 2002.g provodi monitoring na slatkovodnim područjima u Hrvatskoj te raspolaže sa mnoštvom podataka. Daljnji rad  na ovm ribolovnom području nastavlja i proširuje određene aspekte koji će utvrditi i zaokružiti cjelokupnu, realniju sliku.

više »
Razvoj i evaluacija inovativnih alata za utvrđivanje utjecaja sulfonilurea herbicida na mikrobne zajednice u tlu (acronym: ECOFUN-MICROBIODIV)

Razvoj i evaluacija inovativnih alata za utvrđivanje utjecaja sulfonilurea herbicida na mikrobne zajednice u tlu (acronym: ECOFUN-MICROBIODIV)

ECOFUN-MICROBIODIV je međunarodni projekt posvećen razvoju i evaluaciji inovativnih alata i tehnika koji bi se koristili za utvrđivanje negativnog utjecaja novih skupina herbicida koji se u poljoprivredi apliciraju u niskim dozama, na aktivnost i bioraznolikost mikrobnih zajednica u tlima. Projekt se bazira na dva pokusa, jednom postavljenom na eksperimentalnom polju smještenom u Novom Sadu, u Srbiji i drugom pokusu postavljenom u kontroliranim uvjetima u stakleniku u Dijonu, u Francuskoj. Cilj oba pokusa je utvrditi utjecaj sulfonilurea herbicida nikosulfurona, koji se koristi pri uzgoju kukuruza, na mikrobne zajednice u tlima.

više »
Razvoj voltametrijskih metoda za karakterizaciju prirodnih antioksidansa

Razvoj voltametrijskih metoda za karakterizaciju prirodnih antioksidansa

Glavni istraživač / voditelj: Šebojka Komorsky-Lovrić

Do danas su razvijene brojne metode određivanja antioksidativnog kapaciteta hrane, no univerzalna metoda za kvantitativno određivanje antioksidativne aktivnosti hrane ne postoji. Uglavnom se za određivanje antioksidativne aktivnosti koriste spektrofotometrijske metode koje, iako su relativno brze i jednostavne za provedbu, imaju čitav niz nedostataka, npr. zahtijevaju korištenje skupih reagensa, nedovoljno su osjetljive i ne-selektivne, itd. Posljednjih godina postoji sve veći interes za primjenu različitih elektrokemijskih (prije svega voltametrijskih) tehnika za karakterizaciju bioaktivnih supstanci u prirodnim uzorcima. Moderne voltametrijske tehnike ne zahtijevaju upotrebu dodatnih reagensa za određivanje antioksidativne aktivnosti, omogućavaju analizu velikog broja uzoraka u kratkom vremenu, te koriste osjetljive, jeftine i lako primjenjive instrumente. Stoga je jedan od ciljeva ovog projekta razviti i validirati jednostavnu, brzu, pouzdanu, osjetljivu i preciznu elektrokemijsku metodu za određivanje ukupnog antioksidativnog kapaciteta namirnica, koja bi bila pogodna za rutinske analize hrane kako u istraživačkim laboratorijima tako i u industriji.

više »
Sensors based on biomembranes for the detection of toxins and pollutants

Sensors based on biomembranes for the detection of toxins and pollutants

Glavni istraživač / voditelj: Blaženka Gašparović

Themain goal of the project is to develop a robust toxicity sensor device for the detection of a wide range of important biomolecules, toxins andpollutants, which canbe used for rapid in situ measurementsin the field. The sensor is based on the modification of membrane organizationusing a phospholipid mixed layer supported on amercury-on-platinum (Hg/Pt) microelectrode array.

više »
Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima

Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima

Glavni istraživač / voditelj: Biserka Raspor

Organizmi, koji obitavaju u riječnim, estuarijskim vodama te priobalnoj morskoj vodi, izloženi su povremenim i naglim promjenama abiotičkih uvjeta (temperature, otopljenog kisika, slanosti vode), ali isto tako i biotičkim promjenama (reprodukcijski ciklus, raspoloživost hrane, starenje). Prilikom razmatranja promjena na staničnoj razini pobuđenih metalima, potrebno je 

više »
Studija o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

Studija o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Izrada studije o utjecaju na okoliš buduće Luke nautičkog turizma“Mandalina – Kuline“

više »

The Sulphur and Carbon Dynamics in the Sea- and Fresh-water Environment“(SPHERE)

Glavni istraživač / voditelj: Irena Ciglenečki-Jušić

The SPHERE as an extension and continuation of the project „Nature of organic matter, interaction with traces and surfaces in environment“ aims to study sulphur (S) and carbon (C) dynamics between different environmental compartments (atmosphere, water, sediment, biota) of the sea- and fresh-water environment including distribution between organic, inorganic, dissolved, colloidal and nanoparticulate fractions. 

više »

Transport and Chemodynamics of Trace Elements in Freshwater and Coastal Sedimentary Systems (TRACESS)

Glavni istraživač / voditelj: Goran Kniewald

The aim of the proposed project entitled "Transport and Chemodynamics of Trace Elements in Freshwater and Coastal Sedimentary Systems" (TRACESS) is to increase our understanding of the biogeochemical cycles that are important for freshwater and coastal sedimentary systems in karstic areas, using specific groups of elements i.e. anthropogenic and bioactive (Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, V, Zn), rare earth elements (REE), redox sensitive elements, toxic elements and compounds (organotin compounds) which were chosen to represent different biogeochemical environments where a suite of geochemical processes can be traced. Sideline research will involve balneochemical investigations of peloid producing environments in pristine and anthropogenically impacted locations along the eastern Adriatic coast.

više »
Utjecaj kretanja vodenih masa na prostornu i vremensku raspodjelu ekotoksikanata u Malom i Velikom jezeru Nacionalnog parka Mljet

Utjecaj kretanja vodenih masa na prostornu i vremensku raspodjelu ekotoksikanata u Malom i Velikom jezeru Nacionalnog parka Mljet

Glavni istraživač / voditelj: Vlado Cuculić

Utvrdit će se način rasprostiranja tragova ekotoksičnih metala Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn u morskim jezerima (Veliko i Malo jezero) koji mogu negativno utjecati na bioraznolikost vodenog ekosustava Nacionalnog parka Mljet

više »
Utjecaj okolišnog stresa na pojavnost i međudjelovanje biološki važnih organskih molekula i mikronutrijenata u morskom ekosustavu (AMBIOMERES)

Utjecaj okolišnog stresa na pojavnost i međudjelovanje biološki važnih organskih molekula i mikronutrijenata u morskom ekosustavu (AMBIOMERES)

Glavni istraživač / voditelj: Blaženka Gašparović

The main aim of the project is to investigate quality and quantity of the seawater organic matter (lipids, acidic polysaccharides and polymeric organic matter containing N catalytic atoms) that is produced in the altering environment. Ecosystem changes that will be followed imply opposite nutritional regimes, oligotrophy and eutrophy, and temperature variations. Further on, this project aims to clarify how variations in the concentrations and forms of these organic substances are reflected in the availability and cycling of micronutrients metals of interest, being Fe, Co, Cu, Zn and Cd.

više »
Utjecaj okolišnog stresa na pojavnost i međudjelovanje biološki važnih organskih molekula i mikronutrijenata u morskom ekosustavu (AMBIOMERES)

Utjecaj okolišnog stresa na pojavnost i međudjelovanje biološki važnih organskih molekula i mikronutrijenata u morskom ekosustavu (AMBIOMERES)

Glavni istraživač / voditelj: Blaženka Gašparović

The main aim of the project is to investigate quality and quantity of the seawater organic matter (lipids, acidic polysaccharides and polymeric organic matter containing N catalytic atoms) that is produced in the altering environment. Ecosystem changes that will be followed imply opposite nutritional regimes, oligotrophy and eutrophy, and temperature variations. Further on, this project aims to clarify how variations in the concentrations and forms of these organic substances are reflected in the availability and cycling of micronutrients metals of interest, being Fe, Co, Cu, Zn and Cd.

više »
AFM usluge analize

AFM usluge analize

Vizualizacija i karakterizacija površina i površinskih procesa na nanoskali primjenom mikroskopije atomskih sila.

više »
Analiza radioaktivnosti

Analiza radioaktivnosti

Određujemo koncentracije aktivnosti/masene aktivnosti radioaktivnih elemenata.

više »
Elektokemijski sustav

Određivanje tragova metala i nutrijenata u moru i slatkim vodama te sedimentima i bioti

Laboratorij za fizičku kemiju tragova Instituta Ruđer Bošković nudi razne usluge vezane za tragove metala i nutrijente u prirodnim i zagađenim vodama te sedimentima i bioti. 

više »
Reprezentativno uzorkovanje autonomnim ronjenjem

Reprezentativno uzorkovanje autonomnim ronjenjem

Prisutnost znanstvenika na mjestu uzorkovanja omogućava reprezentativno uzorkovanje vode i sedimenta.

više »
Stručni poslovi zaštite okoliša

Stručni poslovi zaštite okoliša

Institut Ruđer Bošković dobio je suglasnost za obavljanje stručnih poslova od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, slijedom čega je institut u mogućnosti ponuditi različiti niz usluga vezanih na utjecaj, zaštitu, procijene i praćenje stanja okoliša.

više »
TOC analizator

TOC analizator

Analizator za određivanje ukupnog, otopljenog i partikularnog organskog ugljika u prirodnim krutim i tekućim uzorcima.

više »
Usluga izlova riba u znanstvene svrhe

Usluga izlova riba u znanstvene svrhe

Laboratorij obavlja uslugu izlova riba u znanstvene svrhe sukladno ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede 

više »
O Martinskoj

O Martinskoj

Istraživačka postaja na Martinskoj predstavlja ekstenziju laboratorija Zavoda za istraživanje mora i okoliša te drugih laboratorija Instituta Ruđer Bošković. Misija istraživačke postaje je stvarati znanstvene informacije i obavještavati društvo o novim otkrićima.

više »
Meteorološka postaja

Meteorološka postaja

Na Postaji Martinska postavljena je meteorološka postaja koja u realnom vremenu prati različite parametre koji nam pomažu u našim istraživanjima.

više »
Podvodna kamera

Podvodna kamera

Od početka 2018g. ispred naše postaje, postavili smo podvodnu kameru koja snima zanimljiv podvodni život estuarija rijeke Krka ispred Postaje Martinska

više »

Temperature mora ispred Martinske

Od kolovoza 2014. ispred postaje Martinska postavljeni su senzori na različitim dubinama za mjerenje temperature mora. Projekt je realiziran u suradnji sa portalom Šibenik Meteo

više »
18
Ožu

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 18.03.2019. Vrijeme: 13:30

Predavač: Tanja Matijević Glavan
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Uloga Toll-like receptora 3 u razvoju i liječenju tumora glave i vrata

19
Ožu

Seminar

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 19.03.2019. Vrijeme: 15:00

Predavač: Robert Stepić, mag. chem.
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Mechanism of the Water-Gas Shift Reaction in Supported Ionic Liquid Phase

20
Ožu

Završna konferencija projekta #039;Ja raSTEM#039;

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 20.03.2019. Vrijeme: 10:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sva događanja

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.