Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima

Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima
Datum početka projekta
02.01.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-0982934-2721

Voditelj projekta: dr. sc. Biserka Raspor

Trajanje projekta: 2007.-

Organizmi, koji obitavaju u riječnim, estuarijskim vodama te priobalnoj morskoj vodi, izloženi su povremenim i naglim promjenama abiotičkih uvjeta (temperature, otopljenog kisika, slanosti vode), ali isto tako i biotičkim promjenama (reprodukcijski ciklus, raspoloživost hrane, starenje). Prilikom razmatranja promjena na staničnoj razini pobuđenih metalima, potrebno je razlučiti utjecaj prirodnih čimbenika (abiotičkih i biotičkih) od antropogenih zagađivala. Stres izazvan toksičnim metalima ili povišenim koncentracijama metala predstavlja za organizam situaciju u kojoj treba utrošiti energiju u detoksikacijske mehanizme.
Dosadašnja izučavanja o utjecaju abiotičkih i biotičkih čimbenika stresa povezana s biomarkerom izloženosti metalima, tj. metalotioneinima, nadopunit ćemo novim pristupom o raspodjeli stanične energije kao mjere učinaka stresa na metaboličku ravnotežu u vodnim organizmima (estuarijski račić (Neomysis integer), slatkovodni školjkaš (Dreissena polymorphy)). Indikator stresa je omjer ukupnih energetskih rezervi organizma koje sačinjava sadržaj lipida, proteina i šećera, te utrošene energije. Izučavanja energetskog metabolizma u vodnih organizama primijenit ćemo u uvjetima stresa izazvanog promjenom abiotičkih uvjeta te u uvjetima zagađenja metalima.
Postojeća istraživanja o ovisnosti bazalne razine metalotioneina i metala (Zn, Cu i Cd), koji pobuđuju njihovu sintezu, o prirodnim abiotičkim i biotičkim čimbenicima provedena u morskom i estuarijskom području sa školjkašima (dagnja) i ribama (trlja, cipal, oslić) proširit ćemo na slatkovodnu riblju vrstu, a to je klen (Leuciscus cephalus). Definirat ćemo abiotičke i biotičke doprinose varijabilnosti osnovne razine metalotioneina te odabrati uvjete uzorkovanja kad su njihovi doprinosi najmanji.
Toksični učinci metala u citosolu posljedica su njihovog vezanja na biološki važne molekule, različite od metalotioneina. Više citosolskih liganada uključeno je u unutarstanično pohranjivanje i kompleksiranje metala, te predlažemo uvođenje nove znanstvene problematike. U citosolu tkiva školjkaša i riba, osim s metalotioneinima, znatne količine metala reagiraju s ostalim citosolskim ligandima, pogotovo onima visoke molekulske mase.
Izloženost metalima odredit ćemo uvođenjem novog indikatora, crijevnog nametnika klena iz razreda kukaša (Acanthocephala).
Ispitat ćemo pouzdanost i ponovljivost određivanja metala  pomoću pasivnih uzorkoovača radi definiranja biološki raspoložive koncentracije metala u vodama.

Suradnici na projektu:

Zrinka Dragun

Marijana Erk

Dušica Ivanković

Vlatka Filipović Marijić

Jasenka Pavičić

Željka Strižak

Bibliografija projekta

Glavni istraživač / voditelj

Biserka Raspor, dr.sc.

znanstveni savjetnik +385 1 468 0216

20
Ožu

Završna konferencija projekta #039;Ja raSTEM#039;

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 20.03.2019. Vrijeme: 10:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

20
Ožu

Seminar Zavoda za teorijsku fiziku

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 20.03.2019. Vrijeme: 15:15

Predavač: Zoltán Kökényesi
Ustanova: Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungary

21
Ožu

Seminar Zavoda za fizičku kemiju i Sekcije za teorijsku i računalnu kemiju HKD-a

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 21.03.2019. Vrijeme: 14:30

Predavač: dr. Irina Petreska
Ustanova: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Conformational switching and electron transport in π-conjugated molecules from first principles: phenylene ethynylene oligomers and more

Sva događanja

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.