Laboratorij za fizičku kemiju tragova

Laboratorij za fizičku kemiju tragova

Proučavaju se ravnotežni uvjeti, kinetika i mehanizmi biogeokemijskih interakcija teških metala s makro- i mikrokonstituentima te organskom tvari u modelnim i prirodnim vodenim sustavima. Radi se na unapređenju analitičkih metoda za istraživanje specijacije i reaktivnosti teških metala. Voltametrijskim, amperometrijskim, potenciometrijskim i kronokulometrijskim metodama izučavaju se reakcije koje počinju na kontaktu elektrode, tekućeg elektrolita i mikročestica elektroaktivnih krutina da bi se objasnili mehanizmi elektrodnih reakcija mikrokristala različitih organskih spojeva. 

Marina Mlakar

Voditelj laboratorija

dr.sc. Marina Mlakar

+385 1 456 1190
left right

Članovi laboratorija bave se fundamentalnim i primijenjenim elektrokemijskim istraživanjima i komplementarnim fizičko kemijskim metodama određivanja tragova tvari u okolišu. Proučavaju se ravnotežni uvjeti, kinetika i mehanizmi biogeokemijskih interakcija teških metala s makro- i mikrokonstituentima te organskom tvari u modelnim i prirodnim vodenim sustavima. Radi se na unapređenju analitičkih metoda za istraživanje specijacije i reaktivnosti teških metala.

Jeste li znali ?

Neki metali kao što su živa, kadmij i olovo toksični su već kod vrlo niskih koncentracija (<10-9 mol/L).

Voltametrijskim, amperometrijskim, potenciometrijskim i kronokulometrijskim metodama izučavaju se reakcije koje počinju na kontaktu elektrode, tekućeg elektrolita i mikročestica elektroaktivnih krutina da bi se objasnili mehanizmi elektrodnih reakcija mikrokristala različitih organskih spojeva.

LFKT djelatnici

LFKT djelatnici

 

Abra Penezić
dr.sc.

asistent
+385 1 456 1190
1490 1846

Ana-Marija Cindrić
dr.sc.

Viši asistent
+385 1 457 1246
1298 1448

Anđela Bačinić
mag.chem.

Research Assistent
+385 1 456 1190
1490 1846

Dario Omanović
dr. sc.

Znanstveni savjetnik
+385 1 468 0231
1298 1863

Dijana Jadreško
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1181
1581

Marina Mlakar
dr.sc.

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
+385 1 456 1190
1490 1846

Petra Vukosav
dr.sc.

znanstveni suradnik (na radnom mjestu višeg asistenta)
+385 1 456 1190
1490 1846

Stanislav Frančišković-Bilinski
dr.sc.

viši znanstveni suradnik (na radnom mjestu znanstvenog suradnika)
+385 1 456 1081
1481

Vlado Cuculić
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1190
1490 1846
Anhijlina špilja Čapljina

Anhijlina špilja Čapljina

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Istraživanje anhijaline špilje „Jama u Čapljini“

više »
Anhijlina špilja Vodena Jama

Anhijlina špilja Vodena Jama

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Istraživanje anhijaline špilje „Vodena jama“

više »
Elaborat o stanju okoliša na području buduće plaže na području bivše tvornice elektroda i ferometala u Šibeniku

Elaborat o stanju okoliša na području buduće plaže na području bivše tvornice elektroda i ferometala u Šibeniku

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Ispitivanje stanja okoliša na obalnom području bivše tvornice elektroda i ferometala u Šibeniku

više »
Elektroaktivni filmovi za ekološki prihvatljivu konverziju i pohranu energije

Elektroaktivni filmovi za ekološki prihvatljivu konverziju i pohranu energije

Glavni istraživač / voditelj: Višnja Horvat-Radošević

Znanstveni projekt ministarstva znanosti obrazovanja i športa; voditelj dr.sc. Višnja Horvat-Radošević

više »
Elektroanalitička istraživanja mikrokristala i tragova otopljenih supstanci

Elektroanalitička istraživanja mikrokristala i tragova otopljenih supstanci

Glavni istraživač / voditelj: Milivoj Lovrić

Znanstveni projekt ministarstva znanosti obrazovanja i športa; voditelj dr.sc. Milivoj Lovrić

više »
Geokemija ekotoksičnih metala na području NP " Krka "

Geokemija ekotoksičnih metala na području NP " Krka "

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Određivanje prostorne raspodijele koncentracije metala u rijeci Krki i ispitivanje drugih parametatara koji utječu na to.

više »
Geokemija tragova ekotoksičnih metala u vodi, zraku i anhialinim jamama Nacionalnog parka Mljet

Geokemija tragova ekotoksičnih metala u vodi, zraku i anhialinim jamama Nacionalnog parka Mljet

Glavni istraživač / voditelj: Vlado Cuculić

U okviru projekta započela su prva sustavna istraživanja fizikalno-kemijskih parametara u anhialinim jamama

više »
Hidrogeološka istraživanja gornjeg toka rijeke Kupe i njezinih pritoka

Hidrogeološka istraživanja gornjeg toka rijeke Kupe i njezinih pritoka

Glavni istraživač / voditelj: Stanislav Frančišković-Bilinski

Glavni cilj projekta je provesti hidrogeološka istraživanja, kako bi se definiralo točno porijeklo vode rijeke Kupe.

Hipoteza je da izvori rijeka Kupe i Rječine (koje pripadaju slivu Crnog, odnosno Jadranskog mora) dobivaju vodu iz istog tijela podzemne vode, koje se nalazi na graničnom području dva sliva ispod planine Risnjak. Dva izvora međusobno su udaljena 22 km, a nalaze se na 313, odnosno 385 metara nadmorske visine.

više »
Integracija geokemijskih laboratorijskih tehnika, terenskih in-situ mjerenja i hiperspektralnog zračno nošenog daljinskog opažanja za procjenu ri...

Integracija geokemijskih laboratorijskih tehnika, terenskih in-situ mjerenja i hiperspektralnog zračno nošenog daljinskog opažanja za procjenu ri...

Glavni istraživač / voditelj: Stanislav Frančišković-Bilinski

Cilj bilateralnog projekta je započeti dugotrajnu suradnju između dvaju odjela, koji imaju slične znanstvene interese i rezultate u polju analize i procjene rizika zagađenja okoliša teškim metalima, koristeći se različitim istraživačkim pristupima. Kombinirajući tehnike, koje su čak i odvojeno vodeće u znanstvenoj primjeni, razviti će se integrirana, vrlo precizna i generalno primjenjiva metoda, koja će se validirati i testirati. Tri pristupa biti će integrirana uključujući zračno nošeno fotografiranje u visokoj rezoluciji, fluorescencijsku spektrometriju X-zraka za ne-destruktivna mjerenja na licu mjesta s mnogo mjesta uzorkovanja, kako bi se razvila adekvatna i najpouzdanija strategija uzorkovanja i visoko sofisticirane laboratorijske tehnike geokemijske analize.

više »
Istraživanje tragova ekotoksičnih metala u vodama, sedimentu i bioti Nacionalnog Parka Mljet

Istraživanje tragova ekotoksičnih metala u vodama, sedimentu i bioti Nacionalnog Parka Mljet

Glavni istraživač / voditelj: Vlado Cuculić

Do započinjanja ovog Projekta nikada nije istraživana prostorna i vremenska raspodjela tragova ekotoksičnih metala Cd, Cu, Hg, Pb, Zn u morskoj vodi, sedimentu i bioti u akvatoriju Nacionalnog parka Mljet

više »
Istraživanje tragova metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec

Istraživanje tragova metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Određivanje stvarnih koncentracija ekotoksičnih metala u vodnom tijelu vodocrpilišta Petruševec.Naručitelj Grad Zagreb

više »
Kalibracija paleo-okolišnih zapisa u recentnoj sedri

Kalibracija paleo-okolišnih zapisa u recentnoj sedri

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Osnovna ideja ovog projekta je usporedba odnosa stabilnih izotopa, koncentracije metala i aktivnosti radionuklida u sedri i vodi iz koje sedra precipitira.

više »
MedPAN project: NaTEF – Nautical Tourism Ecological Footprint in MPAs

MedPAN project: NaTEF – Nautical Tourism Ecological Footprint in MPAs

Glavni istraživač / voditelj: Dario Omanović

General purpose is to initiate more informed management and decision making of MPAs through increasing knowledge of nautical tourism ecological footprint (NaTEF). This is why the purpose is to design a model of assessing environmental pressures (nautical tourism ecological footprint) and impacts and to conduct a pilot study of copper content in the Krka estuary. The results achieved in this project would help not only the management of this area, but would be applicable to other Mediterranean marine protected areas, especially those in Adriatic

više »
Međudjelovanja oblika tragova metala u vodenom okolišu

Međudjelovanja oblika tragova metala u vodenom okolišu

Glavni istraživač / voditelj: Ivanka Pižeta

Znanstveni projekt ministarstva znanosti obrazovanja i športa; voditelj dr.sc. Ivanka Pižeta

više »
Novi metodološki pristup biogeokemijskim istraživanjima specijacije metala u tragovima u obalnim vodenim ekosustavima

Novi metodološki pristup biogeokemijskim istraživanjima specijacije metala u tragovima u obalnim vodenim ekosustavima

Glavni istraživač / voditelj: Dario Omanović

Predloženo istraživanje ima za cilj razjasniti nekoliko pitanja vezanih za fizičko-kemijske procese koji reguliraju ponašanje tragova metala (TM) u čistim, ali i u potencijalno zagađenim prijelaznim i priobalnim vodenim ekosustavima.

više »
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) Raduča

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) Raduča

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) Prihranjivanje plaže oko poluotoka Raduča

više »
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) Valsaline

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) Valsaline

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) rekonstrukcija incidentnog preljeva CS Valsaline

više »
Određivanje ekotoksičnih metala u vodenom okolišu luke Rijeka primjenom pasivnih uzorkivača

Određivanje ekotoksičnih metala u vodenom okolišu luke Rijeka primjenom pasivnih uzorkivača

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Pilot projekt upotrebe pasivnih uzorkivača („Diffusive Gradients in Thin films – DGT“) u kontinuiranom praćenju koncentracija metala u vodi.

2011.-2012., naručitelj Lučka Uprava Rijeka (http://www.portauthority.hr/)  voditelj projekta dr.sc. Neven Cukrov

više »
Određivanje opterećenosti ekotoksičnim metalima i procjena utjecaja ocjednih voda zagrebačke zaobilaznice na vodeno tijelo vodocrpilišta Mala M...

Određivanje opterećenosti ekotoksičnim metalima i procjena utjecaja ocjednih voda zagrebačke zaobilaznice na vodeno tijelo vodocrpilišta Mala M...

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Određivanje stvarnih koncentracija ekotoksičnih metala u vodenom tijelu vodocrpilišta Mala Mlaka

više »
Određivanje povijesti antropogenog utjecaja na sedimente Luke Rijeke

Određivanje povijesti antropogenog utjecaja na sedimente Luke Rijeke

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Ispitivanje promijene antropogenog utjecaja u zadnjih pedesetak godina kroz analizu koncentracija metala u stupcu sedimenta.

2008, naručitelj Lučka Uprava Rijeka (http://www.portauthority.hr/)  voditelj projekta dr.sc. Neven Cukrov

više »
Određivanje prirodnih koncentracija metala u vodama prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama

Određivanje prirodnih koncentracija metala u vodama prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama

Glavni istraživač / voditelj: Marina Mlakar

Praćenje kvalitete površinskih voda ima za cilj ocjenu stanja voda, te utvrđivanje kvalitete voda za korištenje u određene namjene. Monitoring kakvoće voda provodi se na oko 400-tinjak mjernih postaja na temelju godišnjih programa monitoringa

više »
Okolišni pokazatelji (klimatski i hidrološki) fluvijalnih precipitata Kordiljerskog planinskog lanca praćenih između 1999. i 2009. Usporedba s d...

Okolišni pokazatelji (klimatski i hidrološki) fluvijalnih precipitata Kordiljerskog planinskog lanca praćenih između 1999. i 2009. Usporedba s d...

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Usporedba paleo-okolišnih zapisa u sedrama Hrvatske, Slovenije i Španjolske. Projekt Španjolskog ministarstva. 2010-2012.). Voditelj za Hrvatsku  dr.sc. Neven Cukrov

više »
Praćenja stanja okoliša na ribogojilištu RibarstvoF, Cres

Praćenja stanja okoliša na ribogojilištu RibarstvoF, Cres

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Praćenje kvalitete sedimenta ispod ribogojilišta

više »
Razvoj voltametrijskih metoda za karakterizaciju prirodnih antioksidansa

Razvoj voltametrijskih metoda za karakterizaciju prirodnih antioksidansa

Glavni istraživač / voditelj: Šebojka Komorsky-Lovrić

Do danas su razvijene brojne metode određivanja antioksidativnog kapaciteta hrane, no univerzalna metoda za kvantitativno određivanje antioksidativne aktivnosti hrane ne postoji. Uglavnom se za određivanje antioksidativne aktivnosti koriste spektrofotometrijske metode koje, iako su relativno brze i jednostavne za provedbu, imaju čitav niz nedostataka, npr. zahtijevaju korištenje skupih reagensa, nedovoljno su osjetljive i ne-selektivne, itd. Posljednjih godina postoji sve veći interes za primjenu različitih elektrokemijskih (prije svega voltametrijskih) tehnika za karakterizaciju bioaktivnih supstanci u prirodnim uzorcima. Moderne voltametrijske tehnike ne zahtijevaju upotrebu dodatnih reagensa za određivanje antioksidativne aktivnosti, omogućavaju analizu velikog broja uzoraka u kratkom vremenu, te koriste osjetljive, jeftine i lako primjenjive instrumente. Stoga je jedan od ciljeva ovog projekta razviti i validirati jednostavnu, brzu, pouzdanu, osjetljivu i preciznu elektrokemijsku metodu za određivanje ukupnog antioksidativnog kapaciteta namirnica, koja bi bila pogodna za rutinske analize hrane kako u istraživačkim laboratorijima tako i u industriji.

više »
Studija o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

Studija o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

Glavni istraživač / voditelj: Neven Cukrov

Izrada studije o utjecaju na okoliš buduće Luke nautičkog turizma“Mandalina – Kuline“

više »
Utjecaj kretanja vodenih masa na prostornu i vremensku raspodjelu ekotoksikanata u Malom i Velikom jezeru Nacionalnog parka Mljet

Utjecaj kretanja vodenih masa na prostornu i vremensku raspodjelu ekotoksikanata u Malom i Velikom jezeru Nacionalnog parka Mljet

Glavni istraživač / voditelj: Vlado Cuculić

Utvrdit će se način rasprostiranja tragova ekotoksičnih metala Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn u morskim jezerima (Veliko i Malo jezero) koji mogu negativno utjecati na bioraznolikost vodenog ekosustava Nacionalnog parka Mljet

više »
Utjecaj okolišnog stresa na pojavnost i međudjelovanje biološki važnih organskih molekula i mikronutrijenata u morskom ekosustavu (AMBIOMERES)

Utjecaj okolišnog stresa na pojavnost i međudjelovanje biološki važnih organskih molekula i mikronutrijenata u morskom ekosustavu (AMBIOMERES)

Glavni istraživač / voditelj: Blaženka Gašparović

The main aim of the project is to investigate quality and quantity of the seawater organic matter (lipids, acidic polysaccharides and polymeric organic matter containing N catalytic atoms) that is produced in the altering environment. Ecosystem changes that will be followed imply opposite nutritional regimes, oligotrophy and eutrophy, and temperature variations. Further on, this project aims to clarify how variations in the concentrations and forms of these organic substances are reflected in the availability and cycling of micronutrients metals of interest, being Fe, Co, Cu, Zn and Cd.

više »
Elektokemijski sustav

Određivanje tragova metala i nutrijenata u moru i slatkim vodama te sedimentima i bioti

Laboratorij za fizičku kemiju tragova Instituta Ruđer Bošković nudi razne usluge vezane za tragove metala i nutrijente u prirodnim i zagađenim vodama te sedimentima i bioti. 

više »
Reprezentativno uzorkovanje autonomnim ronjenjem

Reprezentativno uzorkovanje autonomnim ronjenjem

Prisutnost znanstvenika na mjestu uzorkovanja omogućava reprezentativno uzorkovanje vode i sedimenta.

više »
Organski ligandi

Radionica i Simpozij „Organski ligandi – ključ za kontrolu biogeokemije tragova metala u oceanima“

Na Morskoj postaji Martinska, i u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku od 7. do 11. travnja 2015. održat će se Radionica i Simpozij „Organski ligandi – ključ za kontrolu biogeokemije tragova metala u oceanima“

više »
 Četvrti Dan Elektrokemije

Četvrti Dan Elektrokemije

Dana 04. travnja 2014. godine na Institutu Ruđer Bošković održat će se znanstveni skup pod nazivom “Četvrti Dan Elektrokemije”.
Skup je posvećen 110-toj obljetnici rođenja i 30-toj godišnjici smrti uglednog hrvatskog znanstvenika akedemika Miroslava Karšulina, idejnog začetnika i osnivača "zagrebačke škole" elektrokemije.

više »
Voltammetry Workshop COST Action ES0801

Voltammetry Workshop

In the framework of the COST action ES801 "The Ocean Chemistry of Bioactive Trace Elements and Paleoclimate Proxies" we would cordially invite you to a marine voltammetry themed workshop:“Voltammetry and GEOTRACES“. The workshop will be held in Šibenik, Croatia, at the Rudjer Boskovic Institute marine station Martinska, from October 6th to October 9th 2012. 

više »
2. Simpozij o "Anhijalinim ekosistemima"

2. Simpozij o "Anhijalinim ekosistemima"

Inspired by the success of a 1st Symposium on “Anchialine Ecosystems: Reflection and Prospects”, that was held in Palma de Mallorca 2009*, we are pleased to invite you to participate in the 2nd Symposium on “Anchialine Ecosystems” in Cavtat, Croatia, on 3-6 October, 2012.

više »
Treći Dan Elektrokemije

Treći Dan Elektrokemije

Dana 26. travnja 2012. godine na Institutu Ruđer Bošković održat će se znanstveni skup pod nazivom “Treći Dan Elektrokemije”. Skup se organizira u znak sjećanja na istaknutog hrvatskog znanstvenika dr. sc. Marka Branicu, idejnog začetnika primjene elektrokemije u okolišnoj kemiji.

više »
ISE-SSRSE-IRB

ISE-SSRSE-IRB

ISE-SSRSE-IRB je jednodnevni simpozij mladih elektrokemičara iz Hrvatske, koji je u sklopu ISE-a (Međunarodno društvo elektrokemičara) organiziran na Institutu Ruđer Bošković 03.03.2011.g

više »
ECDSOFT

ECDSOFT

ElectroChemical Data SOFTware - Control of PAR 394 B and BAS 100A instrument, various methods of treatment and analysis of voltamemtric data; supports GPES Autolab files and PalmSens

više »
Standard Addition Plot

Standard Addition Plot

Standard Addition Plot - Calculation of unknown concentration of analyte using standard addition method

više »
MCC

Metal Complexing Capacity detemination

Metal Complexing Capacity detemination - Determination of  MCC based on Ruzic-van den Berg linearization method

više »
NutiCalDet

NutiCalDet

NutiCalDet - Programm  for treatment (Calibration, Determination) of *.asc data (ASCII) obtained by PE Lambda Spectrohotometer

više »
HACH HQ Data Handler

HACH HQ Data Handler

HACH HQ Data Handler - Programm for handling with raw *.csv data obtained by HACH HQ meters

više »
DigiSOFT

DigiSOFT

DigiSOFT - Semi-automatic digitalization of old graphical data

više »
SignalCounter

SignalCounter

SignalCounter - Programm for counting and analyzing of random narrow peaks

više »
SeaBird DataShow

SeaBird DataShow

SeaBird DataShow - Programm for fast graphical preview of data collected by SeaBird CTD-multiprobe

više »
2012 10 Voltammetry and GEOTRACES

2012 10 "Voltammetry and GEOTRACES" Šibenik, 2012

2005 05 - NP Krka

2005 05 - NP Krka

2005 04 - IRB-dani

2005 04 - Otvoreni dani na IRB-u

2005 04 - Otvoreni dani na Institutu Ruđer Bošković

više »
2005 02 - NP Mljet & Kaštela

2005 02 - Nacionali park Mljet & Kaštela

Uzorkovanje - Nacionalni park Mljet & Kaštela

više »
2005 01 - NP Krka

2005 01 - Nacionalni park Krka

Uzorkovanje i terenski rad - Nacionalni park Krka

više »
2004 11 - NP Krka

2004 11 - Nacionalni park Krka

Terenski rad u Nacionalnom parku Krka i rad u laboratoriju u Istraživačkoj postaji Martinska ( kraj Šibenika)

više »
2003 11 - Luka Rijeka

2003 11 - Luka Rijeka

Uzorkovanje morske vode i sedimenata u Luci Rijeka

više »
Foto galerija LFKT
P2260010
anchialine (43)
Nacionalni park Krka
Nacionalni park Krka (2004)
Otvoreni dani 2005.
Nacionali park Mljet & Kaštela
Luka Rijeka
prethodni sljedeći
2nd Symposium on “Anchialine Ecosystems”
27
Ožu

Seminar o sigurnosti

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.03.2019. Vrijeme: 12:00

Predavač: Nikola Pavković
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Phishing i kako ga prepoznati

27
Ožu

Predavanje gosta

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.03.2019. Vrijeme: 15:00

Predavač: Ilan Mor
Ustanova: Veleposlanstvo Izraela u RH

From Silicon Valley to Silicon Wadi

28
Ožu

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 28.03.2019. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr. sc. Andreja Jakas
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Dizajn gliko- i peptidomimetika temeljen na molekulskom prepoznavanju i biološkoj aktivnosti

Sva događanja

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.