Logo ZMB

Zavod za molekularnu biologiju

U Zavodu za molekularnu biologiju bavimo se proučavanjem molekularnih osnova i funkcije bazičnih bioloških struktura i procesa.

Tajništvo

Marija Kober
tel/faks: +385 1 4561177
email: mkober@irb.hr

left right

Istraživanja u Zavodu za molekularnu biologiju zasnovana su na suvremenim metodama molekularne biologije, biokemije, stanične biologije, genetike, biofotonike i bioinformatike i provode se na različitim modelnim organizmima: bakterijama, kvascima, diktiostelidima, beskralježnjacima, biljkama, laboratorijskim životinjama i stanicama sisavaca u kulturi.

Područja istraživanja mogu se sažeti u nekoliko širih tema: replikacija, rekombinacija i popravak DNA, odnosno procesi vezani uz održavanje genetičkog materijala, genetičku varijabilnost i stvaranje novih vrsta; organizacija genoma i repetitivne sekvence DNA; transkripcija i translacija genetičke poruke, odnosno procesi vezani uz ekspresiju genetičke poruke; molekularni procesi vezani uz regulaciju stanične diobe, diferencijacije, rasta i starenja; molekularni procesi uključeni u stanični odgovor na citostatike i antibiotike, kao i na nastanak rezistencije; genetička pozadina i regulatorni mehanizmi neurotransmisije; molekularni regulatori fotosinteze; fiziologija, biokemija i strukturna biologija biljnih hormona; dinamički procesi u citoskeletu; evolucija gena i genoma kao trajni proces u živom svijetu.

Osnovni cilj ovih istraživanja predstavlja temeljitije razumijevanje bioloških procesa na molekularnoj razini i rasvjetljavanje osnovnih zakonitosti života, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za profesionalni rad u molekularnim bioznanostima, uključujući biomedicinu i biotehnologiju.

Laboratorij za biofiziku stanice bavi se prvenstveno istraživanjima strukture, dinamike i funkcije staničnog skeleta.

više »

LEG se sastoji od tri neovisne istraživačke grupe koje iz različitih aspekata prilaze problemima u evolucijskoj genetici. (Grupa dr. Ugarković, Grupa dr. Brčić-Kostić i Grupa dr. Domazet-Lošo)

više »

Laboratorij za kemijsku biologiju (LKB), primjenjujući interdisciplinarni pristup, bavi se istraživanjima biljnog rasta i razvitka, molekularne regulacije navedenih fiziološki procesa te sekundarnog biljnog metabolizma.

više »

U središtu naših istraživanja su procesi fotosinteze, najvažnijeg autotrofnog biokemijskog procesa na Zemlji.

više »

Kombinirajući genetički i biokemijski pristup u razjašnjavanjima strukture i funkcije gena/genoma, kao i funkcije njihovih produkata – proteina i RNA istražujemo osnovne molekularne procese koristeći dva modelna organizma: spužve i streptomicete.

više »

Laboratorij se bavi istraživanjima molekularne i stanične biologije eukariota. Modelni sistemi su stanice kvasca i sisavaca. Istraživanja obuhvaćaju mehanizme kontrole staničnog rasta i aktivnosti gena. Laboratorij sačinjavaju dvije istraživačke grupe.

više »

Istražujemo molekularne mehanizme genetičke rekombinacije i rekombinacijskog popravka DNA kod prokariota.

više »

 

Veći dio istraživanja fokusiran je na funkciju i regulaciju središnjeg i perifernog serotoninskog sustava, a područje znanstvenog interesa kreće se od regulacije gena, preko stanične i međustanične signalizacije do ponašanja životinje. Drugi smjer istraživanja obuhvaća patofiziologiju cerebrospinalnog likvora na eksperimentalnoj i kliničkoj razini.

više »

Laboratorij za staničnu biologiju i prijenos signala (LSBPS) bavi se istraživanjem bioloških procesa u stanicama tumora čovjeka nakon izlaganja protutumorskim lijekovima i novosintetiziranim spojevima u cilju poboljšanja terapije tumora. Osim toga istražujemo biologiju adenovirusnih vektora za prijenos gena s mogućom upotrebom u genskoj terapiji tumora i vakcinaciji. U istraživanjima koristimo metode stanične i molekularne biologije, biokemije i moderne svjetlosne mikroskopije.

više »

Naša istraživanja su usredotočena na satelitne DNA i druge ponovljene sekvence DNA kako bi se razumijela njihova struktura, evolucijski mehanizmi, funkcionalnost te utjecaj na genomsku dinamiku i plastičnost. Sadašnja istraživanja provode se na različitim modelnim organizmima beskralješnjaka i to oblićima korijenovih kvržica, školjkašima i kukcima kornjašima.

više »

Ana Dekanić
mag.biol.mol.

asistent
+385 1 456 1145
1545 1876

Ana Smolko
dipl. ing. bio.

stručni suradnik
Viši stručni suradnik
+385 1 456 0987
1642 1202

Ana Šimatović
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1099
1299

Anamaria Brozović
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1145
1545 1877

Andrea Hloušek-Kasun
mag. biol. mol.

asistent
1617
+385915751080

Andreja Ambriović Ristov
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 457 1240
1543 1545

Andreja Mikoč
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1115
1458 1515

Barbara Kokanović
mag. chem.

+385 1 457 1241
1201

Blaženka Dumić

1654

Branka Bruvo Mađarić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1273
1603 1445

Branka Salopek Sondi
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1143
1643

Brankica Mravinac
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1273
1603

Bruno Polak
mag. biol. mol

+385 1 457 1241
1797 1201

Damir Đermić
dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 456 1037
1437

Davor Zahradka
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0971
1546

Dragomira Majhen
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1145
1545 1876

Dunja Šamec
dr.sc

znanstvena suradnica
+385 1 456 1002
1202

Đurđica Ugarković
prof. dr. sc.

znanstvena savjetnica IRB-a, naslovna redovita profesorica PMF-a u Zagrebu
+385 1 456 1197
1619 1445

Eva Šatović
dr.sc.

viši asistent
+385 1 457 1322
1828

Helena Bilandžija
dipl. ing.

asistent
+385 1 457 1239
1458

Helena Ćetković
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1115
1515

Hrvoje Fulgosi
Prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1019
1428 1519

Igor Weber
Prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1219
1517

Iva Pavlović
Dr. sc.

Poslijedoktorand
1642

Iva Tolić
Prof. dr. sc.

Znanstvena savjetnica
+385 1 457 1370
1730 1201

Ivana Šarić
dipl.ing.

Suradnik na ERC projektu
+385 1 457 1369
1201 1797

Ivica Rubelj
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1275
1678 1623

Jasminka Štefulj
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1350
1615 1755
++385 (0)95 866 4106

Jelena Martinčić
mag. biol. mol.

Suradnik na ERC projektu
+385 1 457 1241
1797 1201

Jelena Repar

+385 1 457 1316
1866

Josipa Nemet
dr.sc.

znanstveni novak/viši asistent
+385 1 456 0981
1728

Jure Skejić
Dr

research fellow
1445

Katarina Karlo

+385 1 456 1147
1547

Kruno Vukušić
mag. biol. mol.

Suradnik na ERC projektu
+385 1 457 1241
1797 1201

Krunoslav Brčić-Kostić
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1285
1417 1608

Ksenija Zahradka
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0971
1546

Lea Vojta
dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 468 0238
1561 1519

Lipa Čičin-Šain
dr.sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1045
1307 1844

Maja Marinović
dr.sc.

viši asistent, poslijedoktorand
+385 1 457 1324
1518

Mariastefania Antica
Prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1065
1540 1609

Marija Kober

+385 1 456 1177
1677

Marija-Mary Sopta
Dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0948
1644 1728
098 9696 288

Marina Leko

1654

Marina Šutalo

1545

Marko Šoštar

+385 1 457 1350
1755

Matija Harcet
dr. sc.

znanstveni suradnik
1617 1458

Mirela Kosinjski

1472

Mirjana Filipović

tehničar
1472

Mirna Halasz
dr.sc.

+385 1 457 1239
1458

Miroslav Plohl
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković"; naslovni redovni profesor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku
+385 1 456 1083
1613

Mladen Paradžik
dr.sc.

Viši asistent
Postdoc
+385 1 456 1145
1545 1876

Monika Tunjić

+385 1 457 1323
1828

Nevenka Meštrović Radan
dr.sc

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1273
1603 1445

Nikolina Stojanović
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1145
1545 1876

Patrik Risteski
mag. biol. mol.

asistent
+385 1 457 1241
1797 1201

Petar Tomev Mitrikeski
dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 4561 099
1299

Snježana Mihaljević
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1143
1643

Sonja Lesjak
dr.sc.

viši asistent
savjetnik na projektu
+385 1 457 1369
1201 1797

Tomislav Domazet-Lošo
Izv. prof. dr. rer. nat.

viši znanstveni suradnik
1417 1302

Vedrana Filić Mileta
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1324
1518

Željka Pezer Sakač
dr. sc.

viši asistent (znanstveni novak)
+385 1 457 1264
1445

ADP-ribozilacija proteina u modelnom prokariotu Streptomyces coelicolor i čovjeku

Posttranslacijska modifikacija proteina ima važnu ulogu u regulaciji funkcije proteina i interakciji proteina s drugim molekulama. ADP-ribozilacija proteina je posttranslacijska modifikacija kojom se skupina ADP-riboze iz NAD+ prenosi na ciljne proteine.

više »

Comparative phosphoproteome analysis of S. rimosus oxytetracycline producers strains

Glavni istraživač / voditelj: Dušica Vujaklija

The aim of this project is to determine the role of protein phosphorylation in antibiotic production from industrially important bacterium.

više »

Functional characterization of the fungal specific protein Taf14 in S.cerevisiae and C. albicans

Invasive fungal infections have become an important cause of mortality in immunocompromised and severely ill patients, in both the developing world and western countries.

više »

Invertebrate centromere genomics (CENGEN)

Glavni istraživač / voditelj: Miroslav Plohl

The main goal of this project is to identify CenH3 and CenH3-associated DNA sequences as well as their non-functional counterparts in order to explore genomics of differently organized centromeres: satellite DNA-rich, satellite DNA-poor and dispersed on holocentric chromosomes.

više »
PhotoSynth: Molekularni mehanizmi alternativne raspodjele elektrona u fotosintezi

PhotoSynth: Molekularni mehanizmi alternativne raspodjele elektrona u fotosintezi

Cilj projekta je istražiti mehanizme alternativne raspodjele elektrona u temeljnom autotrofnom procesu fotosintetske pretvorbe energije kod vaskularnih biljaka. Posebice se istražuju mehanizmi dinamičke interakcije proteina feredoksin:NADP+ oksidoreduktaze (FNR) i proteina thylakoid rhodanase like (TROL) 

više »
PhyLoss

PhyLoss

Glavni istraživač / voditelj: Tomislav Domazet-Lošo

HRZZ Istraživački projekti: Filostratigrafija nastanka i gubitka gena
Broj projekta: IP-2016-06-5924
Znanstveno područje: Prirodne znanosti

Znanstveno polje: Biologija
Trajanje projekta (u mjesecima): 48

više »

Satellite DNA in gene regulation and environmental adaptation (SatGenReg)

Glavni istraživač / voditelj: Đurđica Ugarković

Repetitive elements can be a source of regulatory sequences and could act to distribute regulatory elements throughout the genome. In particular, mobile transposable elements are known to be a source of noncoding material that influences evolution of gene regulatory networks.

više »
Sekvenciranje DNA

Sekvenciranje DNA

Usluga određivanja slijeda nukleotida u molekuli DNA Sangerovom metodom.

više »

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.