ZMM logo

Zavod za molekularnu medicinu

Misija Zavoda za molekularnu medicinu je proširivanje znanja i razumijevanja prirode bolesti čovjeka te poboljšanje i razvijanje novih pristupa dijagnozi, liječenju i prevenciji bolesti.

Tihomir Balog

Predstojnik

Dr.sc Tihomir Balog

+385 1 457 1337

Tajništvo 

Ankica Vratarić

tel.+385-1-4561-114, fax.+385-1-4561-010

left right

Misija Zavoda za molekularnu medicinu je proširiti i ojačati naše poznavanje prirode bolesti, razviti i unaprijediti postojeće te razviti nove strategije za dijagnozu, liječenje i prevenciju bolesti.

Ovi ciljevi se ostvaruju kroz istraživanja vezana uz procjene utjecaja genetičkih čimbenika u prevenciji bolesti, smanjenje čimbenika rizika te kroz razvoj i vrednovanje novih lijekova, istraživanje biokemijskih i staničnih učinaka lijekova na stanice i organizme, unapređivanje znanstvene metodologije, i obrazovanja znanstvenika i studenata.

Zavod trenutno razvija nekoliko strateških projekata koji uključuju razvoj molekulske ciljane terapije protiv raka i virusnih bolesti, razvoj novih dijagnostičkih alata i istraživanja s ciljem dešifriranja molekularnih osnova bolesti, kao i razvoj alata temeljenih na "-omics" pristupu.

Zavod se profilira kao centar izvrsnosti za istraživanja temeljenih na molekularnim pristupima u proučavanju bolesti. Članovi zavoda značajno doprinose visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj kroz pružanje brojnih tečajeva  i održavanje nastave na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Dubrovniku i Zadru.

Laboratorij se bavi različitim aspektima terapije tumora.

više »

Laboratorij za istraživanje nurodegenerativnih bolesti (LINB) bavi se proučavanjem molekularnog mehanizma Alzheimerove bolesti i srodnih neurodegenerativnih oboljenja. U laboratoriju koristimo različite stanične linije, primarne kulture nurona, kulture organotipskih rezova mozga kao i mišje modele. 

više »

Laboratorij se bavi molekularnim analizama infektivnih bolesti, posebice papiloma virusom čovjeka i povezanim tumorima

više »

Laboratorij za naprednu genomiku ima za cilj omogućiti ubrzani napredak u području genomskih istraživanja naslanjajući se na integraciju rekombinantne DNA tehnologije, funkcionalne genomike te NGS tehnologije.

više »

Glavna istraživačka usmjerenja Laboratorija za nasljedni rak su: Temeljna znanstvena istraživanja vezana su za prijenos signala uz poseban naglasak na uvođenje novih istraživačkih tehnologija; Primijenjena znanstvena istraživanja vezana uz rak i nasljedne bolesti usmjerena su na razvoj postupaka koji mogu poslužiti u dijagnostici nasljednih bolesti, te u terapiji raka; Razvoj bioinformatike i in silico modela na temelju rezultata glavnih istraživačkih usmjerenja.

više »

Glavna područja istraživanja su izučavanje fiziologije i patologije oksidacijskog stresa, molekularne značajke regulacije rasta putem 4-hidroksinonenala (HNE), eksperimentalna dijagnostika i terapija zloćudnih bolesti temeljenih na oksidacijskom stresu, bioterapija raka i uzgoj kultura tkiva kosti.

više »

Znanstvena djelatnost LPMed-a je usmjerena na istraživanja molekularno-genetičke osnove nastanka i napredovanja sporadičnih tumora debelog crijeva te farmakogenetske studije vezane uz učinkovitost ili toksičnost tumorske terapije.

više »

Istraživačke aktivnosti laboratorija temelje se na istraživanju i razumijevanju dinamike proteina kao ključnoj odrednici za nastanak i razvoj tumora, metastaziranje, određivanje terapeutskih meta i osnova za njihov odgovor na terapiju.

više »

Pogon laboratorijskih životinja (PLŽ) djeluje u sklopu Zavoda za molekularnu medicinu Instituta «Ruđer Bošković». U Pogonu laboratorijskih životinja se uzgajaju jezgre pet srođenih mišjih sojeva BALB/c, CBA/H C3Hf/Bu, C57BL/6-Ly5 i NOD, kao i jedan nesrođeni soj HSD:ICR (CD-1), te štakori (Wistar Zagreb 5HT - podsoj selekcioniran prema razini perifernog serotonina). Životinje se uzgajaju na način koji omogućava genetsku stabilnost sojeva, a životinje se nalaze pod stalnim veterinarskim nadzorom zdravstvenog stanja.

više »

Ana Čipak Gašparović
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1017
1520 1705

Anđela Horvat
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 0997
1752 1754

Ankica Vratarić

+385 1 468 0094
1514 1610

Bastien Lucien Jean Proust

+385 1 456 0996
1754 1512

Diana Trnski
dr. sc.

znanstveni novak u suradničkom zvanju viši asistent
1849 1512

Dubravka Švob Štrac
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1365
1749

Emilija Zapletal
dr. sc.

viši asistent
+385 1 457 1383
1557 1731

Goran Goleš

+385 1 456 0950
1815 1813

Gordana Jurinić

+385 1 456 1011
1611

Gordana Nedić Erjavec
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1265
1818

Irena Martin Kleiner
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
1772 1528

Iva Pešun Međimorec

+385 1 456 1172
1572

Iva Škrinjar
dr.sc.

poslijedoktorand
+385 1 456 1064
1507

Ivan Sabol
Dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 456 1110
1510

Jasminka Golubić Talić

+385 1 456 1110
1510

Jelena Knežević
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 0964
1736
00385 98 176 5599

Josipa Vlainić
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1268
1838

Kate Šešelja

+385 1 457 1284
1841

Katja Ester
dr.sc.

znanstveni suradnik
1772 1285

Koraljka Gall Trošelj
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0972
1552

Lea Vidatić

+385 1 457 1284
1841 1593

Lidija Milković
dr.sc.

znanstveni suradnik
1520 1764

Lidija Uzelac
dr. sc.

stručni suradnik
1772 1285

Magdalena Grce
dr.sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1110
1510 1509

Maja Boranić

+385 1 456 0950
1815 1813

Maja Herak Bosnar
dr.sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 0996
1752

Maja Jazvinšćak Jembrek
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0997
1753

Maja Sabol
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1110
1849 1510

Marijana Popović Hadžija
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1064
1507

Marijeta Kralj
dr. sc.

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
+385 1 457 1235
1789 1773

Marina Marš

+385 1 456 1064
1507
0913634314

Marko Marjanović
dr.sc.

Znanstveni suradnik
1837

Marko Tomljanović
Mag. Pharm.

Asistent
+385 1 457 1248
1763

Martina Pehar

+385 1 456 1113
1513 1754

Mirela Baus Lončar
dr.sc.

znanstveni suradnik, izvanredni prof. Medicinskog fakulteta u Osijeku
+385 1 457 1284
1841

Neda Slade
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 0926
1511

Nela Pivac
dr sc, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, izvanredni profesor

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; izvanredni rofesor
Voditelj Laboratorija za molekularnu neuropsihijatriju
+385 1 457 1207
1321 1749
nema

Neven Žarković

+385 1 457 1234
1607 1790

Oliver Vugrek
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1381
1649
+385-(0)914680778

Paško Konjevoda
dr.sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 468 0193
1334

Petar Ozretić
doc. dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1292
1849
+385 98 659 083

Ranko Stojković
dr.sc., dr.med.vet.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0992
1704
++385 91514 1256

Renata Novak Kujundžić
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 0949
1343 1714

Robert Belužić
dr.sc.

visi asistent
1606

Sandra Sobočanec
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1082
1612

Sanja Kapitanović
dr.sc., dr.med.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1108
1611 1508

Silva Katušić Hećimović
doc.dr.sc.

znanstveni savjetnik
Voditelj Laboratorija za istraživanje neurodegenerativnih bolesti
+385 1 457 1327
1593 1841

Siniša Ivanković
dr.sc.

+385 1 456 0950
1816 1815

Snježana Juler

+385 1 457 1284
1841

Snježana Jurilj

1850

Suzana Borović Šunjić
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1212
1520 1764

Tamara Čačev
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1383
1557

Tanja Matijević Glavan
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1384
1558

Tea Horvat

+385 1 457 1212
1520 1737

Tea Vuković

+385 1 457 1212
1520 1737

Tihomir Balog
Dr.sc

znanstveni savjetniik
+385 1 457 1337
1560

Vesna Musani
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1292
1849

Višnja Novalić

+385 1 456 0950
1815 1813

Višnja Stepanić
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
Stručni savjetnik
+385 1 457 1248
1763

Vjekoslav Tomaić
Doc.dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1110
1510

Zlatko Panđić

+385 1 456 0950
1848
MultiCaST Work Packages scheme

A multidisciplinary approach to discover selective drugs targeting cancer stem cells: The role of potassium transport - MultiCaST

Glavni istraživač / voditelj: Marijeta Kralj

The main goal of the proposed research is to understand cancer stem cell (CSC) biology and to develop novel CSC-directed compounds. We will strive to elucidate the molecular basis of potassium ion transport involvement in CSC-phenotype acquisition, modulation and targeting and identify key mechanisms of these processes as novel biomarkers for improved diagnostic options and innovative mechanism-based therapeutic approaches.

više »
Alzheimerova bolest - uloga kolesterola na procesiranje i lokalizaciju obitelji proteina APP

Alzheimerova bolest - uloga kolesterola na procesiranje i lokalizaciju obitelji proteina APP

Glavni istraživač / voditelj: Silva Katušić Hećimović

Cilj ovog projekta je ispitati je li kolesterol modulira proteolitičku razgradnju i drugih članove obitelji proteina APP, proteine APLP1 i APLP2. Osim toga, ispitat ćemo je li učinak kolesterola na metabolizam proteina APP posredovan djelovanjem proteina APLP1/2 na proteolitičku razgradnju i/ili na unutarstanični transport proteina APP.

više »

BIOXYARN – In vitro evaluation of the biocompatibility of nanofibrous yarns from an oxidative stress perspective

Glavni istraživač / voditelj: Neven Žarković

Fibres and textiles have been used as biomaterials for thousands of years, mainly as sutures and in dressings for wound care. Recently, it has become of increasing interest to use fibres as implantable materials to support the repair of damaged tissues and organs.

više »
BrainProtect - Presenilin 2 - a protector against Alzheimer's disease

BrainProtect - Presenilin 2 - a protector against Alzheimer's disease

Glavni istraživač / voditelj: Silva Katušić Hećimović

Marie Curie Actions - Intra-European Fellowship for Career Development (IEF)

FP7-PEOPLE-2013-IEF

više »

Enhancement of the Innovation Potential in SEE through new Molecular Solutions in Research and Development - InnoMol

Glavni istraživač / voditelj: Oliver Vugrek

The largest infrastructure project with the highest budget in natural sciences ever to be conducted in Croatia will foster a research pipeline at the RBI and facilitate innovation and technology for the investigation of relevant diseases such as cancer.

više »

Epigenetic changes in head and neck squamous cell carcinoma

Glavni istraživač / voditelj: Magdalena Grce

This project is a comprehensive interdisciplinary research on the basis of HNC development and potential new approaches for their diagnosis and treatment.

više »

Farmakogenomika i proteomika serotoninskog i kateholaminskog sustava

Glavni istraživač / voditelj: Dorotea Mueck Šeler

Serotoninski i kateholaminski (dopaminski i noradrenalinski) neurotransmitorski sustavi reguliraju fiziološke funkcije u organizmu, a povezuju se i s etiologijom složenih, poligenetskih neuropsihijatrijskih poremećaja kao što su Alzheimerova bolest (AD), frontotemporalna demencija, shizofrenija i depresija. Etiološka i psihobiološka podloga neuropsihijatrijskih poremećaja nije u potpunosti jasna, a mogla bi biti posljedica međusobnog djelovanja genetskih čimbenika, specifičnih proteina i utjecaja okoline. 

više »

Genetic and epigenetic biomarkers of innate immunity in COPD and lung cancer

Glavni istraživač / voditelj: Jelena Knežević

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer (LC), the most lethal lung diseases, are leading causes of morbidity and mortality worldwide.

više »

Genetic background of chronic obstructive pulmonary disease (COPD); regulation of inflammation in pulmonary epithelial cells through innate immune...

Glavni istraživač / voditelj: Jelena Knežević

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a progressive respiratory disorder defined as a non-reversible airflow obstruction followed by chronic inflammation of airways.

više »

Genetski markeri kao pokazatelji suicida

Glavni istraživač / voditelj: Nela Pivac
Genomski i glikanski biomarkeri PTSP-a (GlikoGenPTSP)

Genomski i glikanski biomarkeri PTSP-a (GlikoGenPTSP)

Glavni istraživač / voditelj: Nela Pivac

Napredak u razumijevanju glikanskih funkcija i struktura može ponuditi nove biomarkere PTSP-a. Rezultati GWAS studija kombiniranih s metodama visoke djelotvornosti, kao što su analize fluorescentno obilježenih glikana, pokazali su da su geni B3GAT1, SLC9A9, MGA5, FUT8, FUT3/FUT6 i HNF1A povezani s glikozilacijom u zdravih osoba iz Hrvatske. Određivanje plazmatskih i IgG N-glikana u PTSP-u, dodatno korigiranih za mogući genetski i epigenetski utjecaj, poboljšat će naše razumijevanje biološke osnove PTSP-a. Cilj predloženog projekta je istražiti povezanost između genetskih, epigenetskih i glikomskih mehanizama odgovornih za otpornost ili ranjivost na razvoj PTSP-a nakon izlaganja traumatskom iskustvu/iskustvima.

više »
GLIcode - Regulacija GLI koda u tumorima ovisnim o BRAF/NRAS mutacijama

GLIcode - Regulacija GLI koda u tumorima ovisnim o BRAF/NRAS mutacijama

Glavni istraživač / voditelj: Maja Sabol

Signalni put Hedgehog povezan je s nastankom raznih tumora, ali točni mehanizmi djelovanje još nisu u potpunosti razjašnjeni. Fokus ovog istraživanja su tumori s mutacijama u genima BRAF ili NRAS, te njihov odgovor na inhibiciju signalnog puta Hedgehog. BRAF i NRAS nekanonički aktiviraju sva tri proteina GLI, ali točan slijed i djelovanje ovih interakcija još nisu razjašnjeni. Ovim projektom planiramo odrediti točne transkripcijske mete proteina GLI1, GLI2 i GLI3 u melanomima s različitim genetičkim podlogama: mutacijom u BRAF, mutacijom u NRAS, ili bez mutacije u ova dva gena.

više »
Ispitivanje proteolitičke razgradnje i lokalizacije BACE1 supstrata u mozgu transgeničnog mišjeg modela Alzheimerove bolesti

Ispitivanje proteolitičke razgradnje i lokalizacije BACE1 supstrata u mozgu transgeničnog mišjeg modela Alzheimerove bolesti

Glavni istraživač / voditelj: Silva Katušić Hećimović

Nedavni neuspjesi kliničkih istraživanja inhibitora gamma-sekretaze u liječenju Alzheimerove bolesti (AB) su preusmjerili fokus ovih istraživanja na proteazu BACE1 kao ključnu terapeutsku molekulu protiv AB. Međutim, kompleksni fenotip koji je detektiran u BACE1-null miševa kao i brojni novootkriveni supstrati proteaze BACE1 su ukazali da bi inhibicija enzima BACE1 mogla uzrokovati neželjene nuspojave. Stoga je nužno detaljno ispitati mehanizam cijepanja enzimom BACE1 i ulogu njegovih supstrata. Cilj ovog projekta je ispitati proteolitičku razgradnju i distribuciju dva ključna supstrata BACE1, proteina seizure 6 (SEz6) i proteina seizure 6-like (Sez6L), u transgeničnom mišjem modelu AB. U skladu s nedavno otrkivenim nakupljanjem BACE1 u mozgovima Alzheimer pacijenata i u mozgovima mišjih modela AB pretpostavljamo da nakupljanje BACE1 u presinaptičkim završecima i povećano cijepanje njegovih supstrata u sinapsama, kao i proteina APP, može doprinijeti disfunkciji sinapsi, poremećaju učenja i pamćenja, neurodegeneraciji i patogenezi Alzheimerove bolesti.

više »
Ispitivanje uloge BACE1 za razvoj liječenja protiv bolesti Niemann-Pick tipa C

Ispitivanje uloge BACE1 za razvoj liječenja protiv bolesti Niemann-Pick tipa C

Glavni istraživač / voditelj: Silva Katušić Hećimović

B-sekretaza (BACE1)  ima ključnu ulogu u patogenezi Alzheimerove bolesti (AB). Ovaj enzim katalizira prvi korak proteolitičke razgradnje proteina APP odgovoran za stvaranje peptide Abeta koji se nakuplja u mozgovima Alzheimer pacijenata. U poslijednjih nekoliko godina proteaza BACE1 je postala ključna terapeutska molekula za razvoj liječenja protiv AB, a sinteza inhibitora enzima BACE1 se značajno intezivirala. Interesantno je da rijetka nasljedna bolest Niemann-Pick tipa C (NPC) pokazuje niz sličnosti s AB. Naša istraživanja se nedavno pokazala da je cijepanje proteina APP enzimom BACE1 u stanicama NPC1 u odnosu na stanice wt značajno povišeno. U skladu s ovim i prethodno utvrđenim sličnostima između AB i bolesti NPC, cilj ovog projekta je ispitati ulogu proteaze BACE1 u patogenezi bolesti NPC i je li BACE1 može predstavljati novu ciljnu molekulu za liječenje/usporavanje progresije bolesti NPC. 

više »
Mehanizam djelovanja kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti

Mehanizam djelovanja kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti

Glavni istraživač / voditelj: Silva Katušić Hećimović

Nedavna istraživanja ukazuju na ulogu kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti (AB). Cilj ovog projekta je utvrditi mehanizam djelovanja kolesterola na metabolizam proteina APP, stvaranje peptida Aβ i nastanak Alzheimerove bolesti. Pretpostavljamo da regulacijom transporta membrana i proteina u endosomalnom putu kolesterol regulira proteolitičku razgradnju proteina APP i stvaranje peptida Aβ.

više »

Mikrosatelitna nestabilnost (MSI i EMAST) u molekularnom profiliranju sporadičnih karcinoma debelog crijeva

Glavni istraživač / voditelj: Sanja Kapitanović

Cilj ovog projekta je ispitati mikrosatelitnu nestabilnost tipa MSI i EMAST u sporadičnim karcinomima debelog crijeva te rezultate korelirati s kliničko-patološkim karakteristikama tumora i oboljelih.

više »
MIRnaGLI - Novi molekularni mehanizmi kao mete ciljanih terapija: Interakcije molekula mikroRNA i signalnog puta Hedgehog-GLI u seroznom karcinomu j...

MIRnaGLI - Novi molekularni mehanizmi kao mete ciljanih terapija: Interakcije molekula mikroRNA i signalnog puta Hedgehog-GLI u seroznom karcinomu j...

Glavni istraživač / voditelj: Sonja Levanat

Serozni karcinom jajnika gorući je klinički problem čija molekularna podloga još nije dovoljno istražena. Naša dosadašnja istraživanja pokazala su promijenjenu aktivnost signalnog puta Hedgehog-GLI (Hh-Gli) u tumorima jajnika, a do sada smo pokazali da ta aberantna aktivnost nije rezultat ni mutacija niti epigenetskih promjena na razini hipermetilacije promotora najznačajnijih regulatora signalnog puta. Daljnji smjer naših istraživanja su molekule mikroRNA (miRNA) koje imaju ključnu ulogu u post-transkripcijskoj regulaciji genske ekspresije. Naša hipoteza je da promjene u ekspresiji molekula miRNA vezane uz signalni put Hh-Gli doprinose nastanku seroznog karcinoma jajnika visokog gradusa.

više »

Molekularna genetika i farmakogenetika gastrointestinalnih tumora

Glavni istraživač / voditelj: Sanja Kapitanović

Cilj ovog istraživanja je ispitati nasljedne i sporadične genetske promjene u gastrointestinalnim tumorima radi boljeg razumijevanja mehanizama njihovog nastanka i napredovanja kao i uspostaviti prospektivnu farmakogenetičku studiju kojom bi se ispitala korelacija između poznatih polimorfnih biljega i terapije gastrointestinalnih karcinoma.

više »

Molekularna podloga i liječenje psihijatrijskih i stresom izazvanih poremećaja

Glavni istraživač / voditelj: Nela Pivac

Stresom izazvani poremećaji (akutni stresni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj), ovisnosti (alkoholizam), agresivno/suicidalno ponašanje, poremećaji hranjenja i deficit pažnje i hiperaktivni poremećaj su česti, multifaktorijalni i poligenski psihijatrijski poremećaji. Oni izazivaju značajnu patnju bolesnika i njihovih obitelji i opterećuju troškovima cijelo društvo. Molekularna podloga tih poremećaja uključuje promjene neurotransmitorskih (prvenstveno serotonina - 5-HT, noradrenalina, dopamina) i neuroendokrinih sustava i funkcionalne polimorfizme gena koji kontroliraju aktivnost pripadajućih proteina.

 

više »
Molekularni mehanizam djelovanja kolesterola na metabolizam proteina APP i BACE1 - dva ključna proteina Alzheimerove bolesti

Molekularni mehanizam djelovanja kolesterola na metabolizam proteina APP i BACE1 - dva ključna proteina Alzheimerove bolesti

Glavni istraživač / voditelj: Silva Katušić Hećimović

Cilj ovog projekta je razjasniti mehanizam kojim kolesterol utječe na metabolizam proteina APP i BACE1 - dva ključna proteina u patogenezi Alzheimerove bolesti. Kombinacijom biokemijskih, molekularno bioloških i stanično bioloških pristupa, istražili smo hipotezu da povećana razina kolesterola uzrokovana nefunkcionalnošću proteina NPC1 doprinosi nakupljanju peptida Ab.

više »
Molekularni mehanizam neurodegeneracije u  Niemann-Pickovoj bolesti tip C

Molekularni mehanizam neurodegeneracije u Niemann-Pickovoj bolesti tip C

Glavni istraživač / voditelj: Silva Katušić Hećimović

Cilj ovog projekta je utvrditi molekularni mehanizam neurodegeneracije u rijetkoj bolesti Niemann-Pick tipa C (NPC). Ispitat ćemo ulogu proteaze BACE1, ključnog enzima u razvoju Alzheimerove bolesti (AB), u patogenezi bolesti NPC te može li BACE1 predstavljati novu ciljnu molekulu za tretiranje/ublažavanje bolesti NPC.

više »
Nemo6 - Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6

Nemo6 - Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6

Glavni istraživač / voditelj: Maja Herak Bosnar

Nukleozid difosfatske kinaze (Nme/nm23/NDPK) čine obitelj evolucijski sačuvanih enzima ključnih za odvijanje brojnih važnih bioloških procesa. Obitelj proteina Nme sastoji se od deset članova podijeljenih u dvije grupe. Grupa I, koja obuhvaća proteine Nme1-Nme4 dosad je intenzivno istraživana, posebno Nme1 u kontekstu stvaranja metastaza. Članovi Grupe II  pojavili su se ranije tijekom evolucije, pogotovo Nme5, Nme6 i Nme7 i vrlo su slabo istraženi. Brojni proteini iz evolucijski različitih organizama pokazuju visoku sačuvanost ne samo u primarnoj strukturi već i u predviđenoj sekundarnoj i tercijarnoj strukturi s ortolozima kod sisavaca, uključujući i čovjeka. Stoga se može pretpostaviti da najvjerojatnije imaju slične ili identične biokemijske i biološke funkcije. Predloženi projekt oslanja se na naša prijašnja istraživanja obitelji Nme kod čovjeka i spužvi s ciljem rješavanja strukture, biokemijske i biološke funkcije te evolucije ljudskog Nme6. U tu svrhu koristit ćemo niz biokemijskih metoda u kombinaciji s najnovijim metodama u molekularnoj biologiji te naprednu konfokalnu mikroskopiju.

više »

Prijenos signala u tumorima: Hh-Gli put, interakcije i potencijalne terapije

Glavni istraživač / voditelj: Sonja Levanat

Signalni put Hh-Gli evolucijski je visoko očuvan put prijenosa signala od stanične membrane do jezgre. Put ima ključnu ulogu u normalnom razvoju, a njegovo poremećeno funkcioniranje povezuje se s razvojnim deformacijama i rakom. Uloga Hh-Gli puta u manjem broju tumora tipičnih za Gorlinov sindrom proučava se već desetak godina, no tek u posljednjih nekoliko godina otkriva se njegovo sudjelovanje u tumorima pluća, dojke, prostate, probavnog trakta i drugima. Cilj predloženog projekta je potvrđivanje hipotetičkih modela poremećenog aktiviranja Hh-Gli puta u odabranim tumorima i razjašnjavanje specifičnih mehanizama aktivacije (uključujući interakcije s drugim genima), a napose istraživanje mogućnosti da se inhibiranjem signalnog puta spriječi rast tumora.

više »
ProNetMel - New Protein Networks for Novel Therapeutic Avenues in Human Melanoma

ProNetMel - Otkrivanje novih proteinskih interakcija kao podloga za nove pristupe liječenju melanoma čovjeka

Glavni istraživač / voditelj: Neda Slade

Glavni cilj ovog istraživačkog projekta je u melanomima otkriti interakcije proteina p53 s partnerskim proteinima koji su sposobni mijenjati njegovu funkciju. Posebno smo zainteresirani za moguće interakcije proteina p53 s članovima njegove obitelji kao što su p53- i p73-izoforme; s proteinima nm23, osobito nm23-H1 i nm23-H2; kao i s obitelji proteina Gli.

više »
Stres, GABA-A receptori i mehanizmi djelovanja neuropsihofarmaka

Stres, GABA-A receptori i mehanizmi djelovanja neuropsihofarmaka

Glavni istraživač / voditelj: Dubravka Švob Štrac

Svrha istraživanja jest unaprijediti spoznaje o mehanizmima djelovanja neuropsihofarmaka, posebice tijekom njihove kronične primjene, te primjene u uvjetima stresa. Poseban naglasak stavljen je na istraživanje benzodiazepina i antidepresiva, koji se koriste u liječenju anksioznosti, nesanice i depresije, a koji u mozgu djeluju putem GABAergičnog i serotoninskog sustava. Stoga u okviru projekta pratimo promjene u ekspresiji i funkciji GABA-A receptorain vitronakon dugotrajnog izlaganja benzodiazepinima koje može izazivati pojavu tolerancije i ovisnosti. Na eksperimentalnim životinjama također se istražuju interakcije između učinaka stresa i djelovanja benzodiazepina i antidepresiva, prvenstveno na osjetljivost prema konvulzivima, te uloga serotoninskog sustava u kontroli moždane podražljivosti.

više »
SuMERA - Sirtuin3 kao posrednik mitohondrijske funkcije u estrogen-ovisnoj otpornosti na oksidativni stres i prehranu s visokim udjelom masti

SuMERA - Sirtuin3 kao posrednik mitohondrijske funkcije u estrogen-ovisnoj otpornosti na oksidativni stres i prehranu s visokim udjelom masti

Glavni istraživač / voditelj: Tihomir Balog

Proučavanje uloge SIRT3 i funkcije mitohondrija u E2-ovisnoj otpornosti na oksidacijski stres in vitro i in vivo.

više »
TFF3 protein na raskrižju metabolizma i neurodegeneracije

TFF3 protein na raskrižju metabolizma i neurodegeneracije

Glavni istraživač / voditelj: Mirela Baus Lončar

Cilj ovog projekta je utvrditi ulogu Tff3 proteina u jetri/mozgu koristeći Tff3 -/- mišji soj i modelirajući diabetes tipa 1 i tipa 2. Korelirati ćemo učinak nedostatka Tff3 na jetru kao glavni metabolički organ i mozak (hippocampus/cortex), te pratiti specifične pokazatelje neurodegeneracije i stresa endoplazmatskog retikuluma. Koristeći novu tehnologiju (XFe96 Extracellular Flux Analyzer) utvrdit ćemo učinak Tff3 na mitohondrijsku respiraciju i glikolizu u živućim primarnim hepatocitima. Ovakav sistemski pristup pridonijeti će razumijevanju zajedničkih procesa koji se odvijaju u osnovi obje bolesti (dijabetesa i neurodegeneracije), te potencijalno ukazati na nove terapijske mete.

više »
Uloga disfunkcije lizosoma u nastanku neurodegenerativnih bolesti

Uloga disfunkcije lizosoma u nastanku neurodegenerativnih bolesti

Glavni istraživač / voditelj: Silva Katušić Hećimović

Koristeći stanični model lizosomalne bolesti NPC cilj ovog projekta je ispitati ulogu lizosoma i njihove disfunkcije na nakupljanje peptida amiloid-beta (Abeta) i alfa-sinukleina (a-syn), dva ključna proteina u patogenezi  Alzheimerove, odnosno Parkinsonove bolesti.

više »

Uspostava istraživačke infrastrukture za translacijsku medicinu i primijenjenu genomiku

Glavni istraživač / voditelj: Oliver Vugrek

Uspostava istraživačke infrastrukture za translacijsku medicinu i primjenjenu genomiku s ciljem korištenja visoko-propusnih metoda temeljena na DNA čip tehnologiji za buduće aktivnosti tehnološkog transfera

više »

Genetičko testiranje na nasljednu sklonost za rak dojke i jajnika (analiza gena BRCA1 i BRCA2)

Genetičko testiranje na nasljednu sklonost za rak dojke i jajnika (analiza gena BRCA1 i BRCA2)

više »

Izolacija nukleinskih kiselina

Izolacija nukleinskih kiselina na EZ1 aparatu

više »

Molekularna dijagnostika bakterijskih i viralnih infekcija

Dokazivanje prisustva bakterijskih i virusnih infekcija u uzorcima (biopsije, obrisci, eksudati)

više »
DNA elektroforeza

Molekularna dijagnostika genetskih bolesti

U našem laboratoriju bavimo se dijagnosticranjem slijedećih genetskih bolesti - Fragilni X kromosom, Huntingronova bolest, Miotonična distrofija, Friedrichova ataksija, Spinalno cerebralna ataksija i Duchenne-ova mišična distrofija.

više »
Molekularno-genetičke analize

Molekularno-genetičke analize

Laboratorij za personaliziranu medicinu pruža usluge molekularno-genetičkih analiza nasljednih bolesti povezanih s povećanim rizikom oboljevanja od raka te analize farmakogenetičkih biljega.

više »
Napredna analiza DNA

Napredna analiza DNA

Laboratorij za naprednu genomiku pruža usluge genske analiza relevantnih oboljenja u čovjeka koristeći NGS tehnologiju. Ispitujemo faktore rizika za sve vrste raka, rijetkih bolesti, kardiovaskularnih bolesti, te osjetljivost na lijekove i drugih.

više »

Određivanje mutacija u protoonkogenu ret

Ova se genetička analiza provodi u oboljelih od medularnog karcinoma štitne žlijezde kako bi se isključilo/potvrdilo postojanje nasljedne mutacije. Ova se suradnja provodi s KBC "Sestre milosrdnice".

više »

Određivanje slijeda nukleotida (sekvenciranje DNA) i fragmentalna analiza

Određivanje slijeda nukleotida (sekvenciranje DNA) i fragmentalna analiza

više »
Proizvodnja laboratorijskih životinja

Proizvodnja laboratorijskih životinja

U Pogonu laboratorijskih životinja se uzgajaju jezgre pet srođenih mišjih sojeva BALB/c, CBA/H C3Hf/Bu, C57BL/6-Ly5 i NOD, kao i jedan nesrođeni soj HSD:ICR (CD-1), te štakori (Wistar Zagreb 5HT - podsoj selekcioniran prema razini perifernog serotonina). Životinje se uzgajaju na način koji omogućava genetsku stabilnost sojeva, a životinje se nalaze pod stalnim veterinarskim nadzorom zdravstvenog stanja.

Pogon laboratorijskih životinja proizvodi miševe i štakore za potrebe znanstvenika Instituta «Ruđer Bošković» kao i za vanjske naručioce.

više »
Naziv
Smještaj
Voditelj
Florimetar i Luminometar Biologija II
Maldi TOF/TOF Planinska 1
Luminex Lx100 IS 2.3  
Applied Biosystems 7300 Real-time PCR System V K, II kat, 301
ALLIANCE XD-79LS-26MX, 230V EU V K, II kat, 307A
Jasminka Pavelić - Nemate ovlasti za pregled ovog sadržaja.
High-Pressure Homogenizator (MSES) Biologija I

Oliver Vugrek

Oliver.Vugrek@irb.hr
+385 1 457 1381
+385-(0)914680778
High resolution microarray scanner
Microarray spotter robot
Bioanalyzer
-80 C freezer
ABI PRISM 310 Genetic Analyzer V krilo, suteren, 002B
Sonja Levanat - Nemate ovlasti za pregled ovog sadržaja.
HR-1 High Resolution DNA melting instrument
Qubit fluorometer
Najnoviji radovi ZMM-a

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.