Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju

Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju

Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju istražuje ulogu neuroendokrinih i neurotransmitorskih sustava  i njihovih pripadajućih gena u etiologiji i liječenju neuropsihijatrijskih i stresom izazvanih poremećaja.

left right

Budući da etiološka i psihobiološka podloga neuropsihijatrijskih poremećaja nije u potpunosti jasna, a mogla bi biti posljedica međusobnog djelovanja genetskih čimbenika, specifičnih proteina i utjecaja okoline, u Laboratoriju za molekularnu neuropsihijatriju se intenzivno istražuje uloga serotoninskog, kateholaminskog, neuroimunološkog, neurotrofinskog i neuroendokrinog sustava u psihijatrijskim (depresija, shizofrenija, posttraumatski stresni poremećaj, alkoholizam, poremećaj pažnje s hiperaktivnošću u djece, poremećaji ponašanja i hranjenja, suicidalno i agresivno ponašanje) i neurološkim (Alzheimerova bolest, epilepsija) poremećajima.

Cilj istraživanja je odrediti neurobiološke varijable i polimorfizme gena kandidata koji kontroliraju aktivnost pripadajućih proteina serotoninskog, kateholaminskog, neurotrofinskog i neuroendokrinog sustava u neuropsihijatrijskim poremećajima s posebnim naglaskom na istraživanje bioloških pokazatelja uspjeha liječenja koji bi pridonijeli odabiru najpovoljnije farmakoterapije na temelju individualnih biokemijskih i/ili genetskih karakteristika oboljele osobe.

Za dosadašnje rezultate postignute na području istraživanja biokemijskih i molekularnih pokazatelja psihijatrijskih i stresom izazvanih poremećaja D Muck-Šeler (2005. godine) i N Pivac (2009. godine) su dodijeljene državne nagrade za znanost.

U razdoblju od 2002 -2011 godine rezultati rada su objavljeni u 64 znanstvena rada u časopisima koji se navode u bazi Current Contents.

Dubravka Švob Štrac
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1365
1749

Gordana Nedić Erjavec
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1265
1818

Nela Pivac
dr sc, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, izvanredni profesor

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; izvanredni rofesor
Voditelj Laboratorija za molekularnu neuropsihijatriju
+385 1 457 1207
1321 1749
nema

Farmakogenomika i proteomika serotoninskog i kateholaminskog sustava

Glavni istraživač / voditelj: Dorotea Mueck Šeler

Serotoninski i kateholaminski (dopaminski i noradrenalinski) neurotransmitorski sustavi reguliraju fiziološke funkcije u organizmu, a povezuju se i s etiologijom složenih, poligenetskih neuropsihijatrijskih poremećaja kao što su Alzheimerova bolest (AD), frontotemporalna demencija, shizofrenija i depresija. Etiološka i psihobiološka podloga neuropsihijatrijskih poremećaja nije u potpunosti jasna, a mogla bi biti posljedica međusobnog djelovanja genetskih čimbenika, specifičnih proteina i utjecaja okoline. 

više »

Genetski markeri kao pokazatelji suicida

Glavni istraživač / voditelj: Nela Pivac
Genomski i glikanski biomarkeri PTSP-a (GlikoGenPTSP)

Genomski i glikanski biomarkeri PTSP-a (GlikoGenPTSP)

Glavni istraživač / voditelj: Nela Pivac

Napredak u razumijevanju glikanskih funkcija i struktura može ponuditi nove biomarkere PTSP-a. Rezultati GWAS studija kombiniranih s metodama visoke djelotvornosti, kao što su analize fluorescentno obilježenih glikana, pokazali su da su geni B3GAT1, SLC9A9, MGA5, FUT8, FUT3/FUT6 i HNF1A povezani s glikozilacijom u zdravih osoba iz Hrvatske. Određivanje plazmatskih i IgG N-glikana u PTSP-u, dodatno korigiranih za mogući genetski i epigenetski utjecaj, poboljšat će naše razumijevanje biološke osnove PTSP-a. Cilj predloženog projekta je istražiti povezanost između genetskih, epigenetskih i glikomskih mehanizama odgovornih za otpornost ili ranjivost na razvoj PTSP-a nakon izlaganja traumatskom iskustvu/iskustvima.

više »

Molekularna podloga i liječenje psihijatrijskih i stresom izazvanih poremećaja

Glavni istraživač / voditelj: Nela Pivac

Stresom izazvani poremećaji (akutni stresni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj), ovisnosti (alkoholizam), agresivno/suicidalno ponašanje, poremećaji hranjenja i deficit pažnje i hiperaktivni poremećaj su česti, multifaktorijalni i poligenski psihijatrijski poremećaji. Oni izazivaju značajnu patnju bolesnika i njihovih obitelji i opterećuju troškovima cijelo društvo. Molekularna podloga tih poremećaja uključuje promjene neurotransmitorskih (prvenstveno serotonina - 5-HT, noradrenalina, dopamina) i neuroendokrinih sustava i funkcionalne polimorfizme gena koji kontroliraju aktivnost pripadajućih proteina.

 

više »
Stres, GABA-A receptori i mehanizmi djelovanja neuropsihofarmaka

Stres, GABA-A receptori i mehanizmi djelovanja neuropsihofarmaka

Glavni istraživač / voditelj: Dubravka Švob Štrac

Svrha istraživanja jest unaprijediti spoznaje o mehanizmima djelovanja neuropsihofarmaka, posebice tijekom njihove kronične primjene, te primjene u uvjetima stresa. Poseban naglasak stavljen je na istraživanje benzodiazepina i antidepresiva, koji se koriste u liječenju anksioznosti, nesanice i depresije, a koji u mozgu djeluju putem GABAergičnog i serotoninskog sustava. Stoga u okviru projekta pratimo promjene u ekspresiji i funkciji GABA-A receptorain vitronakon dugotrajnog izlaganja benzodiazepinima koje može izazivati pojavu tolerancije i ovisnosti. Na eksperimentalnim životinjama također se istražuju interakcije između učinaka stresa i djelovanja benzodiazepina i antidepresiva, prvenstveno na osjetljivost prema konvulzivima, te uloga serotoninskog sustava u kontroli moždane podražljivosti.

više »

1. Pivac N, Knežević A, Gornik O, Pučić M, Igl W, Peeters H, Crepel A, Steyaert J, Novokmet M,  Redžić I, Nikolac M, Novković Hercigonja V, Dodig Ćurković K, Ćurković M, Nedić G, Mück-Šeler D, Borovecki F, Rudan I, Lauc G. (2011) Human plasma glycome in attention-deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorders. Mol Cell Proteomics, 10.1: 1-7. IF=8,79

2. Pivac N, Nikolac M, Nedić G, Mustapić M, Borovečki F, Hajnšek S, Presečki P, Pavlović M, Mimica N, Mück-Šeler D (2011). Brain derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism and psychotic symptoms in Alzheimer’s disease. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 35: 356-362. IF=2,82

3. Mück-Šeler D, Pivac N. (2011) Serotonin. Periodicum biologorum, 113: 29-41

4. Mück-Šeler D, Šagud M, Mihaljević-Peleš A, Jakovljević, Pivac N (2011) Baseline lipid levels and acute treatment response to paroxetine and tianeptine in depressed women. Letters to the Editors. J Clin Psychopharmacology, 31: 387-390. IF=5,09

5. Pregelj P, Nedic G, Videtič Paska A, Zupanc T, Nikolac M, Balažic J,  Tomori M, Komel R, Mück-Šeler D, Pivac N. (2011) The association between brain-derived neurotrophic factor polymorphism (BDNF Val66Met) and suicide. J Affect Disord, 128: 287-290. IF=3,763

6. Nedic G, Nikolac M, Nenadic Sviglin K, Mück-Šeler D, Borovecki F, Pivac N (2011): Association study of a functional catechol-o-methyltransferase (COMT) val108/158Met and suicide attempts in patients with alcohol dependence. Int J Neuropsychopharmacol 14: 377-388. IF=4,874

7.Nenadic-Šviglin K, Nedić G, Nikolac M, Kozarić-Kovačić D, Stipčević T, Mück-Šeler D,  Pivac N. (2011) Suicide attempt, comorbid depression and platelet serotonin in alcohol dependence. Alcohol, 45: 209-216. IF=2,41

8.Nedić G, Pivac N, Kocijan Hercigonja D, Jovančević M, Dodig Čurković K, Mück-Šeler D Platelet monoamine oxidase activity in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (2010) Psychatry Res, 175: 252-255. IF=2,373

9.Nedić G, Nikolac M,  Borovečki F,  Hajnšek S, Mück-Šeler D, Pivac N. (2010) Association study of a functional catechol-O-methyl-transferase polymorphism and smoking in healthy Caucasian subjects. Neurosci Lett., 473: 216-219.  IF=1,93

10.Sagud M, Mihaljević Peleš A, Pivac N, Jakovljević M, Mück- Šeler D (2009)  Lipid levels in female patients with affective disorders. Psychiatry Res, 168: 218-221 IF=2,37

11.Stipčević T, Kusacic-Kuna S,   Dezeljin M,   Dodig D, Korsic M, Pivac N, Mück-Šeler D (2009) Platelet serotonin concentration and monoamine oxidase activity in hypothyroid patients. Hormone Research, 71: 207-212. IF=1,73

12.Pivac N, Kim B, Nedic G, Joo YH, Kozaric-Kovacic D, Hong JP, Mück-Šeler D (2009) Ethnic differences in the brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism in Croatian and Korean healthy subjects. Croat Med J, 50, 43-48. IF=1,37

13.Pivac N,  Nedić G, Mustapić M,  Babić A, Stipčević T,  Borovečki F,  Hajnšek S, Mück-Šeler D. (2009) The lack of genotype-phenotype relationship between platelet serotonin concentration and serotonin transporter gene promoter polymorphism in healthy  subjects. Neurosci Lett 462: 45-48. IF=1,93

14.Mück-Šeler D, Presecki P, Mimica N, Mustapic M, Pivac N, Babic A,  Nedic G, Folnegovic-Smalc V (2009). Platelet serotonin concentration and monoamine oxidase type B activity in female patients in early, middle and late phase of Alzheimer’s disease. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 33: 1226-1231.  IF=2,82

15. Sagud M, Pivac N, Nedić G, Mihaljević Peleš A, Kramarić M, Jakovljević M, Mück-Šeler D (2008) The effect of lamotrigine on platelet serotonin concentration in patients with bipolar depression. Letter to the editors. Psychopharmacology, 4: 683-685. IF=4,103

16.Mück-Šeler D, Šagud M, Mustapić M, Nedić G, Babić A, Mihaljević Peles A, Jakovljević M, Pivac N (2008). The effect of lamotrigine on platelet monoamine oxidase type B activity in patients with bipolar depression. Progress Neuro-Psychopharmacol Biological Psychiatry, 32: 1195-1198. IF=2,82

17.Noskova T, Pivac N, Nedic G, Kazantseva A, Gaysina D, Faskhutdinova G, Gareeva A, Khalilova Z, Khusnutdinova E, Kozaric Kovacic D, Kovacic Z, Jokic M, Mück-Šeler D (2008)  Ethnic differences in the serotonin transporter polymorphism (5-HTTLPR) in several European populations. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 32, 1735-1739. IF=2,82

18.Šagud M, Mihaljević-Peleš A, Pivac N, Jakovljević M, Mück-Šeler D (2007) Platelet serotonin and serum lipids in psychotic mania. J. Affect. Disord., 97: 247-251. IF=3,763

19.Pivac N, Knežević J, Kozarić-Kovačić  D, Deželjin M, Mustapić M, Rak D, Matijević T, Pavelić J, Mück-Šeler D (2007) Monoamine oxidase (MAO) intron 13 polymorphism and platelet MAO-B activity in combat related posttraumatic stress disorder, J Affect Disord., 103, 131-138. IF=3,763

20.Mustapić M, Pivac N, Kozarić-Kovačić D, Deželjin M, Cubells JF, Mück-Šeler D (2007) Dopamine beta-hydroxylase (DBH) activity and -1021C/T polymorphism ofDBHgene in combat-related posttraumatic stress disorder. Am J Med Genetics Part B Neuropsychiatry Genetics, 144B: 1087-1089. IF=3,481

21.Pivac N, Knezevic J, Mustapic M, Dezeljin M, Mück-Šeler D,  Kozaric-Kovacic D, Balija M, Matijevic T, Pavelic J (2006) The lack of association between monoamine oxidase (MAO) intron 13 polymorphism and platelet MAO activity among men. Life Sci., 79, 45-49. IF=2.583

22.Pivac N, Kozaric-Kovacic D, Mustapic M, Deželjin D, Borovecki A, Grubišic-Ilić M, Mück-Šeler D (2006) Platelet serotonin in combat related posttraumatic stress disorder with psychotic symptoms. J. Affect. Disord., 93, 223-227. IF=3.763

23.Šagud M, Mihaljević-Peleš A, Mück-Šeler D, Jakovljević M,  Pivac N (2006) Quetiapine augmentation in treatment-resistant depression: a naturalistic study. Psychopharmacology, 187, 511-514., IF=4103

24.Kozarić-Kovačić D, Pivac N, Mück-Šeler D, Rothbaum BO (2005) Risperidone in psychotic combat related posttraumatic stress disorder: an open trial. J. Clin. Psychiatry, 66,  922-927.  IF=5,218

25.Pivac N, Mück-Seler D, Kozarić-Kovačić D, Mustapić M, Nenadić-Šviglin K, Deželjin M  (2005) Platelet monoamine oxidase in alcoholism. Psychopharmacology, Letter to the Editors., 182,  194-196. IF=4.103

26..Pivac N, Kozarić-Kovačić D, Mück-Šeler D (2004) Olanzapine versus fluphenazine in an open trial in patients with psychoptic combat related posttraumatic stress disorder. Psychopharmacology, 175, 451-456. IF=4.103

27.Mück-Šeler D, Pivac N, Mustapić M, Crnčević Ž, Jakovljević M, Šagud M (2004) Platelet serotonin and plasma prolactin and cortisol in healthy, depressed and schizophrenic women. Psychiatry Res., 127, 217-226. IF=2,373

28.Pivac N, Mück-Šeler D, Mustapić M, Nenadić-Šviglin K, Kozarić-Kovačić D (2004) Platelet serotonin concentration in alcoholic subjects. Life Sci., 76, 521-531. IF=2,56

29.Mück-Šeler D, Pivac N, Jakovljević M, Šagud M, Mihaljević-Peleš A (2003) Platelet 5-HT concentration and comorbid depression in war veterans with or without posttraumatic stress disorder. J. Affect. Disord., 75, 171-179 IF=3,763

30.Pivac N, Mück-Šeler D, Diksic M (2003) Effects of desipramine on regional serotonin synthesis in the rat brain: acute and chronic autoradiographic studies. Neurochem. Int., 43, 611-619. IF=3,541

31.Pivac N, Mück-Šeler D, Šagud M, Jakovljević M, Mustapić M, Mihaljević-Peleš A (2003) Long-term sertraline treatment and peripheral biochemical markers in female depressed patients. Prog. Neuro-Psychopharmacol. Biol. Psychiat.,  27, 759-765. IF=2,82

32.Mück-Šeler D, Pivac N (2003) The effect of natural clinoptilolite on the serotonergic receptors in the brain of mice with mammary carcinoma. Life Sci., 73, 2059-2069. IF=2,560

33.Šagud M, Pivac N, Mück-Šeler D, Jakovljević M, Mihaljević-Peleš A, Koršić M (2002) Effects of sertraline treatment on plasma cortisol, prolactin and thyroid hormones in female depressed patients. Neuropsychobiology, 45, 139-143. IF=2,15

34.Pivac N, Mück-Šeler D, Šagud M, Jakovljević M (2002) Platelet serotonergic markers in posttraumatic stress disorder. Prog. Neuro-Psychopharmacol. Biol. Psychiat., 26, 1193-1198. IF=2,82

35. Mück-Šeler D, Pivac N, Šagud M,  Jakovljević M, Mihaljević-Peleš A (2002) The effects of paroxetine and tianeptine on peripheral biochemical markers in major depression. Prog. Neuro-Psychopharmacol. Biol. Psychiat., 26, 1235-1243. IF=2,82

Najnoviji radovi ZMM-a

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.