Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Misija Zavoda za organsku kemiju i biokemiju je održati i unaprijediti postojeću visoku razinu znanstvenih istraživanja na izabranim suvremenim temama organske kemije i biokemije, promovirati i intenzivirati međunarodnu suradnju u navedenim područjima, te aktivno doprinijeti razvoju visokog obrazovanja iz organske kemije i biokemije na Sveučilištima u Hrvatskoj.

Davor Margetić

Predstojnik

dr. sc. Davor Margetić

+385 1 468 0197

Tajništvo

Lidija Perić

tel. +385 1 480 195
fax. +385 1 4680 195
e-mail: lperic@irb.hr, Lidija.Peric@irb.hr

left right

Istraživanja u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju (OKB) pokrivaju široki raspon suvremenih tema u eksperimentalnoj i teorijskoj organskoj kemiji i biokemiji: razvoj novih sintetskih metoda i njihova primjena u pripravi novih organskih spojeva i materijala, eksperimentalne i računalne studije svojstava molekula i reakcijskih mehanizama te istraživanja u području medicinske kemije.

U zadnjih nekoliko godina značajno smo doprinijeli visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Znanstvenici Zavoda za OKB vode preko 30 kolegija na diplomskim i doktorskim studijima na Sveučilištima u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i Dubrovniku.

Mnogi znanstvenici Zavoda za OKB su članovi europskih znanstvenih organizacija i tijela poput ESF, COST, EuCheMS i članovi ili predsjednici u nacionalnim povjerenstvima, odborima i radnim skupinama. Neki od njih su bili članovi Organizacijskih odbora međunarodnih simpozija (ESOC, ESOR) te COST i FP-6 radionica.

Godine 2005., na temelju EU patentne prijave “Potential anticancer drugs”, iz Laboratorija za supramolekularnu i nukleozidnu kemiju, osnovana je spin-off tvrtka „BioZyne“, a 2006. iz Laboratorija za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu, osnovana je spin-off tvrtka „CHIRALLICA“. Za rad na kiralnim stacionarnim fazama i kiralnoj separaciji te proizvodnji kiralnih HPLC-kolona tvrtka je dobila certifikat ISO 9001.

LBPMM se bavi multidisciplinarnim istraživanjima biomakromolekularnih sustava, strukturom, dinamičkim svojstvima i funkcijom proteina, kao i njihovom uključenošću u stanične puteve, a u suradnji s LBIS bavimo se i modeliranjem kompleksa nukleinskih kiselina sa malim molekulama.

više »

Cilj istraživanja koja se provode u  Laboratoriju za biomimetičku kemiju (LBK) je oponašanje spojeva i procesa koje nalazimo u prirodi.

više »

Grupa se bavi dizajnom i sintezom novih malih molekula koje pokazuju aktivnost prema DNA/RNA, te određivanjem afiniteta i načina vezanja malih molekula na DNA/RNA.

više »

Suradnici laboratorija bave se istraživanjima strukture, svojstava i aktivnosti organskih i organometaloidnih spojeva primjenjujući temeljne principe fizikalno-organske kemije. Istraživanja obuhvaćaju sintezu modelnih spojeva, studij reakcijskih mehanizama te istraživanje molekulske i elektronske strukture spektroskopskim i kvantnokemijskim metodama. U pripravi spojeva se uz klasične metode sinteze, koriste i visokotlačne i mikrovalne tehnike.

više »

Laboratorij za sintetsku organsku kemiju nastavlja s tradicijom prijašnjeg Laboratorija za sintetsku i fizikalno-organsku kemiju s interesom u području kemije kavezastih molekula. Trenutno je područje istraživanja u laboratoriju usmjereno u tri glavna pravca:

  • fotokemijski reakcijski mehanizmi i supramolekulska kontrola fotokemijske reaktivnosti 
  • sinteza molekula gostiju i domaćina za različite supramolekulske sustave i primjene
  • sinteza biološki aktivnih molekula

Pokrivajući različite sintetske, analitičke i spektroskopske tehnike na supstratima koji uključuju policikličke molekule, heterocikle i peptide, znanstvene aktivnosti u laboratoriju idealne su za izobrazbu mladih znanstvenika, doktoranada i poslijedoktoranada te laboratorij nudi mogućnost izrade završnih magistarskih i doktorskih disertacija.

LSOK - Istraživanja

više »

Istraživačke aktivnosti LSK laboratorija za čistu i primijenjenu supramolekularnu kemiju uglavnom su usmjerena na supramolekularnu kemiju, samoorganizacije organo- i hidro- gelatora male molekulske težine. 

više »

Akmaral Kussayeva

+385 1 456 1008
1208

Andreja Jakas
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0103
1284 1276

Andreja Lesac
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
Voditelj laboratorija
1628

Ante Pupačić

+385 1 456 1008
1208

Antonela Šimunić

+385 1 456 1002
1202

Antonija Tomić
dr. sc.

Znanstveni novak/asistent
+385 1 457 1251
1265

Bara Baborsky

+385 1 468 0195
1433

Biserka Žinić
Prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1066
1466
099 309 3322

Darko Kontrec
doktor znanosti

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1029
1628 1626

Davor Margetić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0197
1488

Davorka Pevec Rak

+385 1 456 1066
1466

Ema Horak
dr. sc.

poslijedoktorand
1707
+385 98 1741528

Enidija Lukša

viši tehničar
1465

Ivana Antol
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1008
1208

Ivanka Jerić
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 0980
1740 1276

Ivo Crnolatac
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1326
1537

Ivo Piantanida
dr. sc.

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
voditelj laboratorija
+385 1 457 1326
1537

Jasna Alić
mag.ing.cheming.

Asistent
+385 1 456 1165
1465

Josipa Suć Sajko
dr.sc.

stručni savjetnik
+385 1 456 0998
1276 1259

Kata Majerski
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
+385 1 468 0196
1465 1474

Katarina Vazdar
dr.sc

Viši asistent
+385 1 456 1157
1357 1259

Leo Frkanec
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik / redoviti profesor
Voditelj laboratorija
+385 1 468 0217
1360
+385 91 735 7706

Lidija Brkljačić
dr.sc.

stručni suradnik
+385 1 457 1321
1865 1276

Lidija Perić

+385 1 468 0195
1433

Lidija Varga-Defterdarović
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1290
1284 1746

Lidija-Marija Tumir
dr. sc.

Znanstvena suradnica
+385 1 457 1220
1775

Maja Majerić Elenkov
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0965
1629 1627

Marija Alešković
dr. sc.

znanstvena suradnica
1465 1341

Marijana Radić Stojković
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1220
1775

Marin Roje
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1029
1628 1626
+385 99 2492 731

Marina Grabar Branilović
dr. sc.

znanstveni novak
+385 1 456 1025
1335

Marina Šekutor
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0196
1474

Mario Vazdar
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
voditelj laboratorija
+385 1 457 1382
1919

Matija Gredičak
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0998
1276 1259

Mihaela Matovina
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1223
1292 1205

Milica Perc

viši tehničar
+385 1 468 0103
1284

Mirjana Maksić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0197
1488 1208

Mladen Žinić
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0217
1360

Nataša Šijaković Vujičić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1061
1261

Nena Radić
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 0951
1389

Nikola Basarić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1141
1341 1465

Petra Radošević

+385 1 456 1061
1261

Renata Kobetić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1220
1775 1523

Robert Vianello
dr. sc.

znanstveni savjetnik
voditelj laboratorija
+385 1 456 1117
1707
+385 91 2547100

Sanja Tomić
Prof. dr. sc.

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
voditeljica Laboratorija za biokemiju proteina i molekulsko modeliranje
+385 1 457 1251
1265

Tatjana Šumanovac
dr. sc.

asistent
+385 1 456 1165
1465

Tomislav Portada
doc. dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1210
1306

Vjekoslav Štrukil
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1008
1208

Zoran Džolić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1210
1306

Zoran Glasovac
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1008
1208 1657

Željka Ban
dr.sc.

viša asistentica
+385 1 456 1066
1466
 12 DNA i RNA meta + 6 bio-inspiriranih derivata lignana

12 DNA i RNA meta + 6 bio-inspiriranih derivata lignana

Glavni istraživač / voditelj: Marijana Radić Stojković

Projekt financiran od strane zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

više »
1. Višekromoforne probe za prepoznavanje pojedinih struktura DNA, RNA i proteina

1. Višekromoforne probe za prepoznavanje pojedinih struktura DNA, RNA i proteina

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Piantanida

HrZZ projekt br. 5475 

"Višekromoforne probe za prepoznavanje pojedinih struktura DNA, RNA i proteina"

više »
Cikloadicijske strategije prema policikličkim gvanidinima

Cikloadicijske strategije prema policikličkim gvanidinima

Glavni istraživač / voditelj: Davor Margetić

Cilj projekta je istražiti inherentna fizikalno-kemijska svojstva (poli)cikličnih gvanidina u kojima je barem jedan atom dušika ugrađen u heterociklički prsten ili vezan za policikličke strukture.

više »

Diamantoidni amini – novi ligandi u supramolekulskim sustavima

Glavni istraživač / voditelj: Marina Šekutor

Ligandi koji se vežu s receptorima dajući stabilne supramolekulske sustave od iznimnog su značaja u biotehnologiji i kemijsko-tehnološkim primjenama. U posljednje vrijeme kukurbiturilni sustavi (CB[n], n = 5, 6, 7, 8, 10) pokazali su se kao vrlo zanimljivi supramolekulski receptori za istraživanja molekulskog prepoznavanja u vodenom mediju. Vodeno okruženje također predstavlja i svojevrstan izazov prilikom dizajna liganada koji su najčešće po svojoj kemijskoj prirodi male, hidrofobne organske molekule. Najbolje vezne interakcije s CB[n] mogu ostvarivati ligandi koji u svojoj strukturi kombiniraju kationske i hidrofobne podjedinice, kao primjerice diamantoidni spojevi.

više »

Dinamični hibridni materijali za novu primjenu temeljeni na metalnim nanočesticama i gelovima

Glavni istraživač / voditelj: Zoran Džolić

Proučavanje fenomena kiralnosti kod anorganskih nanočestica postaje jedna od vodećih tema istraživanja u nanoznanosti.

više »

Dizajn, sinteza i ispitivanje interakcija malih molekula s DNA, RNA i proteinima.

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Piantanida

Projekt MZOŠ-a "DIZAJN, SINTEZA I ISPITIVANJE INTERAKCIJA MALIH MOLEKULA S DNA, RNA I PROTEINIMA" broj 098-0982914-2918 (voditelj Ivo Piantanida)

više »

Europski socijalni fond ESF - HR.3.2.01-0254 "Jačanje kapaciteta u medicinskoj kemiji i istraživanju bioaktivnih sustava".

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Piantanida

Projektni tim Instituta Ruđer Bošković sastavljen od pet mladih istraživača i poslijedoktoranada provesti će konkurentno znanstveno istraživanja u područja medicinske kemije relevantno za farmaceutsku industriju Republike Hrvatske i sektor zdravlja. Jačanje upravljačkih i istraživačkih kompetencija mladih istraživača i poslijedoktoranada provest će se edukacijom na odabranim stručnim radionicama. Diseminacija rezultata projekta provest će se u cilju ostvarenja suradnje sa znanstvenicima u Europskom istraživačkom prostoru i s poslovnim sektorom Republike Hrvatske.

više »

Fotokemija policikličkih molekula: od istraživanja mehanizama reakcije do novih lijekova i medicinskih primjena

Glavni istraživač / voditelj: Nikola Basarić
nzz.logo

HRZZ

Fotoni su izvanredni reagensi koji otvaraju nove mogućnosti u kemijskoj sintezi spojeva koji ne mogu biti pripravljeni kemijom osnovnog stanja. Zadatak projekta bio je pronaći nove fotokemijske transformacije primjenjive u organskoj sintezi kao i ispitivanje mehanizama reakcija tih transformacija. Osim toga, zadatak projekta bio je ići i dalje od trenutnih spoznaja te naći primjenu fotokemije u novim medicinskim tretmanima i sintezi spojeva, potencijalnih lijekova za maligne bolesti.

više »

HAMAG-BICRO Program provjere inovativnog koncepta: PoC6_11_47 "Nova dijagnostička metoda za demenciju Alzheimerovog tipa"

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Crnolatac

Ovim projektom provjerit će se validnost nove dijagnostičke metode za demencije Alzheimerovog tipa. Na projektu sudjeluju znanstvenici LBIS i Laboratorija za molekularnu neuropsihijatriju (LMNP), partneri su specijalisti i znanstvenici Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju, Klinike za psihijatriju Vrapče

više »

Hrvatsko-njemački bilateralni Projekt

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Piantanida

2012 – 2013: hrvatsko-njemački bilateralni Projekt s Prof. Frank Würthner, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Njemačka

više »

Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Piantanida

2012 – 2013: hrvatsko-slovenski bilateralni Projekt s Prof. Jurij Lah, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

više »
Innomol: New Molecular Solutions in Research and Development for Innovative Drugs

Innomol: New Molecular Solutions in Research and Development for Innovative Drugs

The largest infrastructure project with the highest budget in natural sciences ever to be conducted in Croatia will foster a research pipeline at the RBI and facilitate innovation and technology for the investigation of relevant diseases such as cancer.

više »

Istraživanje novih gvanidina kao potencijalnih superbaza i bifunkcionalnih senzora u plinskoj fazi

Glavni istraživač / voditelj: Zoran Glasovac

Bilateralna suradnja s dr. Marijom Schlangen s Tehničkog sveučilišta u Berlinu

više »

Kavezasti spojevi: ugradbne jedinice u molekularnim sustavima

Glavni istraživač / voditelj: Kata Majerski

Kavezaste spojeve karakterizira trodimenzionalna struktura definirane krute geometrije i kao takovi predstavljaju vrlo korisne sintone u organskoj kemiji ali isto tako i nezamjenjive supstrate za studij reakcijskih mehanizama. Više različitih pozicija (C-atoma) u kavezastoj molekuli mogu poslužiti kao mjesta grananja na koja se mogu uvesti dodatne funkcijske skupine. Ovako supstituirani derivati mogu biti upotrijebljeni kao građevne jedinice u supramolekularnoj kemiji. Prvi stupanj prema primjeni kavezastih spojeva u sintezi kompleksnijih molekularnih sustava je razumijevanje njihovih kemijskih reakcija.

više »
KELANA - Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazvilje

KELANA - Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje

Glavni istraživač / voditelj: Lidija Varga-Defterdarović

Cilj projekta KELANA je da obuhvati nazive koji se koriste za opis laboratorijske, poluindustrijske i industrijske opreme i postupaka. Ovi nazivi će se prikupiti, stručno i terminološki obraditi te unijeti u terminološku bazu hrvatskog strukovnog nazivlja STRUNA.

više »
Multifunctional molecular sensing of DNA/RNA secondary structure by chemical sensors - DNA/RNA-MolSense

Multifunctional molecular sensing of DNA/RNA secondary structure by chemical sensors - DNA/RNA-MolSense

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Piantanida

Molecular recognition of nucleic acids is of fundamental importance e.g. for gene transcription and regulation, protein synthesis or cell-division. Small molecules selectively targeting specific DNAs or RNAs are therefore highly interesting not only to understand such processes in more detail on a molecular level but also for potential medicinal applications, as sensors or probes for fluorescence based bioimaging as well as for analytical purposes in isolated biosamples.

više »

Optimiranje dvosmjerne komunikacije uslijed kemijske ili svjetlosne aktivacije kroz gvanidin-kromofor poveznicu

Glavni istraživač / voditelj: Ivana Antol

Suradnja s dr. Mariom Barbattiem s Max-Planck instituta u Muelheimu, Njemačka

više »
human DPP III

Povezanost fleksibilnosti, aktivnosti i strukture u porodici dipeptidil-peptidaza III

Glavni istraživač / voditelj: Sanja Tomić

U okviru ovog projekta istraživat će se raznolikost u evolucijski sačuvanoj porodici dipeptidil-peptidaza III (porodica metalopeptidaza M49, prema bazi Merops) karakterizacijom njihovih katalitičkih, strukturnih i dinamičkih svojstava.  U ostvarenju ciljeva projekta primijenit će se multidisciplinarni pristup u kojem će metode molekularne biologije, biokemije i masene spektrometrije biti dopunjene bioinformatikom, makromolekularnom kristalografijom te molekulskim modeliranjem.

više »

Razjašnjavanje fizioloških uloga ljudske dipeptidil peptidaze III

Cilj ovog projekta je određivanje fiziološke uloge i važnosti proteina DPP III u bolesti određivanjem njegovih interakcijskih proteina pomoću različitih molekularno-bioloških metoda.

više »
Sinteza i efikasnost derivata klorofilina kao fotosentizatora za fotodinamičku terapiju

Sinteza i efikasnost derivata klorofilina kao fotosentizatora za fotodinamičku terapiju

Glavni istraživač / voditelj: Davor Margetić

Hrvatsko-kineska znanstvena i tehnologijska suradnja s prof. dr. Zhi-Long Chen, College of Chemistry and Biology, Donghua University, Shanghai

više »

Sinteza i fotokemija anilinskih derivata u svrhu razvoja novih fotouklonjivih zaštitnih skupina

Glavni istraživač / voditelj: Đani Škalamera

Glavni cilj projekta je dizajn i priprava novih fotouklonjivih zaštitnih skupina poboljšanih svojstava te studij mehanizama fotokemijskih reakcija kojima se one uklanjaju. Pripravit će se serija derivata karboksilnih kiselina i alkohola, zaštićenih fotouklonjivim anilninskim skupinama. Očekuje se da će sintetizirani spojevi prilikom ozračivanja reagirati u fotokemijskim reakcijama heterolize, pri čemu će dolaziti do deprotekcije.

više »
Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije

Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije

Glavni istraživač / voditelj: Nikola Basarić

Dinamika supramolekulskih sustava omogućava kontrolu fotokemijske reaktivnosti i otvara mogućnosti za reakcije koje se konvencionalnim postupcima sinteze, termičkim reakcijama u izotropnoj otopini ne mogu provesti. Glavna strategija predloženog projekta je primijeniti različite supramolekulske sustave za kontrolu fotokemijske reaktivnosti.

više »
Dizajn, modeliranje, priprava složenih organskih spojeva, izdvajanje i karakterizacija, sinteza supramolekulskih vrsta, samoorganizacija i kompleks...

Dizajn, modeliranje, priprava složenih organskih spojeva, izdvajanje i karakterizacija, sinteza supramolekulskih vrsta, samoorganizacija i kompleks...

Dizajn, modeliranje, priprava složenih organskih spojeva, izdvajanje i karakterizacija, sinteza supramolekulskih vrsta, samoorganizacija i kompleksnih kemijskih sustava

više »
Mikrokalorimetrija

Mikrokalorimetrija

MicroCal VP-ITC;

TA Instruments DSC

više »
Mikroviskozimetrija

Mikroviskozimetrija

Lovis 2000 M je viskozimetar s kotrljajućom kuglicom, koji mjeri vrijeme kotrljanja kuglice kroz tekućine prema Hoeppler-ovom principu.

više »

Optičko skretanje

 Mjerenje optičkog zakretanja automatskim polarimetrom AA-10 Automatic Polarimeter

više »

Plinska kromatografija (GC-FID)

Analiza akiralnih i kiralnih organskih uzoraka u plinovitom stanju. 

Instrument: GC-FID, 7820A Agilent Technologies

više »

Separacija kiralnih spojeva (HPLC-chiral)

Separacija i analiza kiralnih ogranskih spojeva uz uporabu različitih detektora.

više »
Varian Eclipse s termostatom

Snimanje fluorimetrom Agilent Eclipse

Fluorimetar Agilent Eclipse

više »
CD-ORD spektrometar Jasco J-815

Spektrometar cirkularnog dikroizma i optičke rotacijske disperzije

Spektrometar Jasco J-815 ima mogućnost snimanja spektara CD (cirkularnog dikroizma) te ORD (optičkog rotacijskog dikroizma) te simultano snimanje nekoliko varijanti UV/vis spektara.
Za vrijeme snimanja instrument je pod obaveznim protokom dušika, a koji podešava odgovorna osoba.

više »
Spektrometar srednjeg infracrvenog zračenja

Spektrometar srednjeg infracrvenog zračenja

Fourier Transform Infrared (FTIR) spektrometar ABB Bomem MB102 ima mogućnost snimanja.infracrvenih spektara krutih i tekućih uzoraka u transmisiji i refleksiji te na različitim temperaturama u spektralnom području 4000 – 200 cm-1.

više »
UV/vis spektrometar Varian Cari 100 Bio

Spektrometar ultraljubičastog i vidljivog zračenja

UV / vis spektrometar Varian Cary 100 Bio ima mogućnost dvozračnog (double beam) i jednozračnog (single beam) snimanja.
 Spektralno područje: 190 - 900 nm

više »
HPLC Agilent 1200 Series i MS Agilent 6420

Tekućinska kromatografija visoke razlučivosti sa spektrometrom masa

Sustav se sastoji od sustava za HPLC Agilent 1200 Series s DAD detektorom spektrometrom mase s trostrukim kvadrupolom Agilent 6420.

više »

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.