O Struni

STRUNA je terminološka baza hrvatskoga STRUkovnog NAzivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi izgrađivanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku. Osnivanjem Strune stvorene su temeljne pretpostavke za razvoj hrvatskoga strukovnog jezika na nacionalnoj razini. Ovim se programom izgrađuje terminološka infrastruktura kakvom već raspolažu gotovo sve europske države.

O Struni

Slika: Faust Vrančić (1551–1617.) Rječnik pet najuglednijih europskih jezika latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i mađarskoga. Venecija, 1595.

Crtice iz povijesti strune

2005 - 2007 Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (    MZOŠ), na poticaj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ), raspravlja o hrvatskome nazivlju te upućuje pismo MZOŠ-u i Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (NZZ) (danas Hrvatskoj zakladi za znanost, HRZZ) s pozivom da se pokrenu, a možda i naruče, projekti izradbe hrvatskoga nazivlja i to u suradnji jezikoslovaca i stručnjaka za različita područja.

2007 Upravni odbor Zaklade odlučuje podržati i financirati projekt koordinacije Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja u okviru programa Sociokulturna tranzicija iz industrijskog u društvo znanja.

2008 Zaklada raspisuje natječaj za odabir nacionalnog koordinatora projekta. Odabran je projekt Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Hrvatsko strukovno nazivlje – projekt koordinacije.

2008 – 2009 Odvijanje projekta koordinacije (osiguravanje preduvjeta za provedbu druge faze projekta, izrada prve inačice jedinstvene baze podataka e-STRUNA i druge aktivnosti neophodne za nesmetani početak i odvijanje druge faze projekta koordinacije).

2009 – 2013 Natječaj Zaklade i uključivanje projekata strukovnog nazivlja. Do kraja 2013. godine u program STRUNE bilo je uključeno sedamnaest projekata. U bazu STRUNA uvodi se jedinstvena razradba znanstvenih i umjetničkih područja i disciplina prema Pravilniku Nacionalnog Vijeća za znanost.

2012 – 2016 Zaklada ne raspisuje nove natječaje. Unatoč tome u projekt se uključuju tri nova projekta bez financiranja.

2016 Raspisivanje novog natječaja Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna-05-2016). Za financiranje je prihvaćeno šest projekata, pa je ukupan broj projekata uključenih u STRUNU, a koje je financirala ili financira Zaklada dvadeset i šest projekata. Dodatni jedan projekt, dvadeset i sedmi, financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZOS).

U terminološkoj bazi STRUNA početkom 2016. godine nalazilo se oko 31.300 hrvatskih naziva, njihove istovrijednice na engleskome jeziku i na nekim drugim europskim jezicima.

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.