O projektu

Cilj projekta KELANA je obuhvatiti nazive koji opisuju kemijske pojmove pojedinih grana kemije (teorijske, anorganske, analitičke, fizikalne i organske), te nazive laboratorijske, poluindustrijske i industrijske opreme i postupaka. U projekt je uključeno deset suradnika, od kojih osam iz kemijske struke, te terminolog i jezična savjetnica iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

O projektu

Slika: Bartol Kašić (1575–1650.), Institutionum linguae illyricae libri duo – prva gramatika hrvatskoga jezika. Rim, 1604.

Što je prethodilo projektu KELANA?

Tijekom 2009. i 2010. godine, u okviru programa Struna, radilo se na projektu Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja (KENA) (http://www.struna-kena.com), voditeljice dr. sc. L. Varga-Defterdarović i suvoditeljice dr. sc. Marije Kaštelan-Macan, prof. emer. U terminološku bazu STRUNA tada je upisano oko 1.700 naziva i oko 300 pripadajućih slika.

Već i sam taj broj ukazivao je da je to tek početak usustavljivanja tako širokoga područja kao što je kemija. Stoga je u narednim godinama nastavljen rad na prikupljanju i terminološkoj obradi novih kemijskih naziva i njihovu upisu u STRUNU te danas broji gotovo 3.200 kemijskih naziva i 800 pripadajućih slika.

Zašto projekt KELANA?

Pregledom osnovnoškolskih, srednjoškolskih i sveučilišnih udžbenika, te stručnih i znanstvenih članaka objavljenih na hrvatskom jeziku, uočena je ne samo neujednačenost hrvatskoga kemijskog nazivlja, već i neujednačenost hrvatskih naziva vezanih uz provedbu eksperimentalnog rada u laboratorijima, ali i rada u, danas malobrojnim, kemijskim pogonima. U velikom broju slučajeva, što zbog nepoznavanja terminoloških načela, što zbog nedostatka volje za tvorbom i uporabom hrvatskih naziva, za veliki  broj sitne i krupne opreme kemijskih laboratorija i pogona u uporabi su nazivi koji su neodgovarajuće izvedenice naziva iz engleskog ili njemačkog jezika. Pored toga, veći broj hrvatskih kemijskih naziva u svakodnevnoj uporabi ima normativni status žargonizma.

Što projekt uključuje?

Kako bi se u što većoj mjeri uklonile nedosljednosti uzrokovane nepostojanjem terminološke baze sa što većim brojem strukovno i terminološki usustavljenih pojmova iz kemije, sastavljen je projektni prijedlog Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje (KELANA) koji uključuje:

 • nastavak rada na prikupljanju novih pojmova iz područja opće (teorijske), anorganske, analitičke, fizikalne i organske kemije i strukovno i terminološko usustavljivanje njihovih hrvatskih naziva s onima obrađenim i upisanim u terminološku bazu STRUNA,  tijekom i nakon trajanja projekta KENA,
 • prikupljanje, te stručna i terminološka obrada hrvatskoga nazivlja vezanog uz pribor, opremu, aparature i uređaje koji se rabe u  laboratorijskome radu,
 • prikupljanje te stručna i terminološka obrada hrvatskoga nazivlja najosnovnije poluindustrijske i industrijske opreme kemijskih pogona, što će dati osnovu za buduća proširenja hrvatskoga kemijskog nazivlja toga područja,
 • diseminaciju rezultata rada.

Suradnja s terminologom i jezičnom savjetnicom uključuje

 • dodatno proširenje znanja suradnika i konzultanata na projektu o terminološkim i jezičnim posebnostima,
 • upoznavanje terminologa sa specifičnostima vezanim uz način obrade, definiranja i slikovnog prikaza kemijskog nazivlja,
 • usaglašavanje kemijskoga nazivlja i nazivlja laboratorijske, poluindustrijske i industrijske opreme u skladu s načelima kemijske struke i standarnoga hrvatskog jezika,
 • pomoć pri upisu usustavljenih kemijskih naziva u terminološku bazu STRUNA,
 • sudjelovanje terminologa na tematskim radionicama u organizaciji projektnog tima.

Cilj projekta

Ovakav pristup prikupljanju, te stručnoj i terminološkoj obradi kemijskog nazivlja i nazivlja laboratorijskog pribora, suđa, uređaja i osnovne opreme kemijskih pogona, upoznavanje šire interesne zajednice s postignutim rezultatima i omogućavanje njihove uključenosti u kreiranje ovog nazivlja, doprinijet će:

 • podizanju svijesti o potrebi prihvaćanja ovih naziva u svakodnevnu upotrebu, u govoru i pisanju,
 • uporabi što ujednačenijega kemijskoga nazivlja u svim sredinama i time olakšati međusobno razumijevanje unutar struke,
 • obogaćivanju korpusa hrvatskoga strukovnog nazivlja iz područja kemije te laboratorijske, poluindustrijske i industrijske  opreme,
 • učvršćivanju temelja postavljenih pokretanjem nacionalnog projekta Izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja STRUNA i temelja hrvatskoga standardnog jezika uopće.  

Očekivani rezultati

Četiri su glavna rezultata koja se od projekta očekuju:

 • povećanje opsega postojeće baze hrvatskoga kemijskog nazivlja koja je nastala kao rezultat zajedničkog rada stručnjaka i terminologa i jezikoslovaca iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u okviru projekta Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja (KENA), ali i nakon njegova završetka,
 • proširenje kruga kemijskih stručnjaka osposobljenih za rad na kemijskome nazivlju, temeljenom na terminološkim načelima, što će pridonijeti daljnjem razvoju baze hrvatskoga kemijskog nazivlja,
 • podizanje svijesti (kroz organiziranje tematskih radionica, sudjelovanja na skupovima kemičara i djelatnika u obrazovanju) o potrebi sustavnog uvođenja ujednačenoga hrvatskog kemijskog nazivlja, nazivlja laboratorijske opreme i poluindustrijske i industrijske opreme kemijskih pogona u obrazovanje, znanost i gospodarstvo,
 • usustavljivanje kemijskoga nazivlja, kao i nazivlja laboratorijske opreme i poluindustrijske i industrijske opreme kemijskih pogona, a koji zadiru u gotovo sva strukovna područja, pomoći će povezivanju nazivlja različitih struka, te samim time usustavljivanju cjelokupne terminološke baze strukovnoga nazivlja STRUNA.

Projektna skupina

Voditeljica
Web2_Više 2_O projektu_1. Lidija Varga-Defterdarović

Dr. sc. Lidija Varga-Defterdarović, viša znanstvena suradnica
Institut Ruđer Bošković
Zavod za organsku kemiju i biokemiju
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4571 290
E-mail: Lidija.Varga-Defterdarovic@irb.hr

Suradnici

Web2_Više 2_O projektu_2. Hrvoj Vančik

Dr. sc. Hrvoj Vančik, redoviti profesor
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Kemijski odsjek
Zavod za organsku kemiju
Horvatovac 102a
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4606 412
E-mail: vancik@chem.pmf.hr

Web2_Više 2_O projektu_3. Tajana Preočanin

Dr. sc. Tajana Preočanin, redovita profesorica
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Kemijski odsjek
Zavod za fizikalnu kemiju
Horvatovac 102a
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4606 154
E-mail: tajana@chem.pmf.hr

Web2_Više 2_O projektu_4. Željka Soldin

Dr. sc. Željka Soldin, izvanredna profesorica
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Kemijski odsjek
Zavod za opću i anorgansku kemiju
Horvatovac 102a
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4606 348
E-mail: zeljka@chem.pmf.hr

Web2_Više 2_O projektu_5. Vesna Petrović Peroković

Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, izvanredna profesorica
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Kemijski odsjek
Zavod za organsku kemiju
Horvatovac 102a
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4606 409
E-mail: vpetrovi@chem.pmf.hr

Terminolog

Web2_Više 2_O projektu_6. Siniša Runjaić

Siniša Runjaić, prof., viši stručni suradnik
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Odjel za opće jezikoslovlje
Republike Austrije 16
10000 Zagreb
Tel. +385 1 3783 855
E-mail: srunjaic@ihjj.hr

Jezična savjetnica

Web2_Više 2_O projektu_7. Ines Virč

Dr. sc. Ines Virč, poslijedoktorandica
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Odjel za onomatistiku i etimologiju
Republike Austrije 16
10000 Zagreb
Tel. +385 1 3783 845
E-mail: inovak@ihjj.hr

Konzultanti

Web2_Više 2_O projektu_8. Tomislav Portada

Dr. sc. Tomislav Portada, znanstveni suradnik
Institut Ruđer Bošković
Zavod za organsku kemiju i biokemiju
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Tel. +385 1 457 1210
E-mail: tomislav.portada@irb.hr

Web2_Više 2_O projektu_9. Senka Djaković

Dr. sc. Senka Djaković, izvanredna profesorica
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zavod za kemiju i biokemiju
Pierottijeva 6
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4605 086
E-mail: sdjakov@pbf.hr

Web2_Više 2_O projektu_10. Jasmina Lapić

Dr. sc. Jasmina Lapić, izvanredna profesorica
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zavod za kemiju i biokemiju
Pierottijeva 6
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4605 086
E-mail: jlapic@pbf.hr

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.