#Višekomponentne reakcije u sintezi peptidnih mimetika (MIMICRy)

#Višekomponentne reakcije u sintezi peptidnih mimetika (MIMICRy)
Datum početka projekta
01.09.2015.
Datum kraja projekta
31.08.2019.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Ugovoreni iznos financiranja
948.000 HRK

Probir biblioteka malih molekula je najčešće korišten pristup u otkriću novih lijekova u posljednih dvadeset godina. Međutim, glavni nedostatak biblioteka je mala raznovrsnost bioloških i kemijskih svojstava spojeva koje sadrže, tj. biblioteke pokrivaju vrlo mali «kemijski prostor». U posljednjih 15 godina, svega 15 % novih kemijskih spojeva zapravo pripadaju novim klasama spojeva. To predstavlja glavnu zapreku razvoju novih vodećih spojeva potrebnih za istraživanje novih bioloških meta.

Cilj ovog projekta je proširiti kemijski prostor novim spojevima koji imaju slične karakteristike kao i prirodni spojevi, korištenjem višekomponentnih reakcija. To ćemo postići: (a) razvojem novih gradivnih jedinica temeljenih na neprirodnim aminokiselinama, ugljikohidratima i endiinskim spojevima, (b) provođenjem Passerinijeve i Ugijeve reakcije za dobivanje raznovrsnih linearnih i cikličkih produkata i (c) proučavanjem stereokemije višekomponentnih reakcija. 

Rezultati projekta i znanje o metodologiji i stereokemiji novih spojeva značajni su za istraživanja u više područja: medicinska kemija (nove strukture za obogaćivanje biblioteka spojeva), razvoj katalizatora (posebno makrociklički spojevi s endiinskom jedinicoma) i biomedicinska istraživanja (spojevi s ugljikohidratnim strukturnim elementom mogu se koristiti kao biološke probe). Projekt je usklađen s ciljevima Hrvatske zaklade za znanost: razvoj konkurentnog istraživačkog okruženja i stvaranje novih znanja za jačanje hrvatskog gospodarstva.

Rezultati projekta će biti temelj za stvaranje bibliteka sa strukturno različitim malim molekulama i makrocikličkim spojevima, kao odgovor na potrebe farmaceutske industrije: identifikacija još nepoznatih bioloških ciljeva i razvoj novih lijekova. Stoga projekt doprinosi i jednom od ključnih ciljeva Europske unije: poboljšanju zdravlja građana EU-a za povećanje bogatstva i dobrobiti ljudi. 

Glavni istraživač / voditelj
Ivanka Jerić

Ivanka Jerić, dr. sc.

znanstvena savjetnica +385 1 456 0980

Ostali suradnici

Lidija Varga-Defterdarović

Andreja Jakas

Matija Gredičak

Katarina Vazdar

Kristina Vlahoviček-Kahlina

Josipa Suć

Lidija Brkljačić

Lidija-Marija Tumir

Napomena

Sveukupni cilj ovog projekta je proširiti kemijski prostor peptidomimetika korištenjem gradivnih jedinica dobivenih iz neprirodnih aminokiselina, ugljikohidrata i endiinskih spojeva u Paserinijevoj i Ugijevoj višekomponentoj reakciji.

Cilj će biti ostvaren provođenjem sljedećih aktivnosti:

  1. Razvoj novih gradivnih jedinica temeljenih na neprirodnim aminokiselinama, ugljikohidratima i endiinskim spojevima
  2. Korištenje dobivenih spojeva u Passerinijevoj i Ugijevoj reakciji
  3. Provođenje Passerinijeve i Ugijeve reakcije s bifunkcionalnim gradivnim jedinicama: dobivanje makrocikličkih spojeva
  4. Praćenje stereokemije reakcije: utvrditi utjecaj novih gradivnih jedinica na dijastereoselektivnost reakcije

Dugoročna ambicije ovog projekta je pripraviti biblioteku malih molekula i makrocikličkih spojeva. Biblioteke će biti dizajnirane za probir molekula koje stupaju u interakciju s biomolekulama (proteini i nukleinske kiseline), koje se vežu na receptore ili djeluju kao katalizatori. 

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.