Grupa za kvantnu gravitaciju i matematičku fiziku

Grupa za kvantnu gravitaciju i matematičku fiziku

Grupa se bavi istraživanjem osobitosti kvantne teorije polja kao općeg okvira za opis fenomena u fizici visokih energija, fizici čvrstog stanja i kozmologiji. Predmet istraživanja su simetrije te unutarnja samosuglasnost teorijskih modela izgrađenih unutar okvira teorije polja kako na komutativnim, tako i na nekomutativnim prostorima te njihova primjena na konkretne fizikalne sisteme.

Larisa Jonke

Voditelj laboratorija

dr. sc. Larisa Jonke

+385 1 468 0221
left right

Djelatnost grupe obuhvaća više smjerova istraživanja:

  • Istraživanje geometrije nekomutativnih prostora te konstrukcija kvantne teorije polja na njima, s posebnim naglaskom na konstrukciju i klasifikaciju fizikalno interesantnih nekomutativnih prostora te razmatranje njihovih poopćenih simetrija tipa Hopfovih algebri. Unutar navedenog okvira izučava se struktura koprodukta, Drinfeldovog zakretanja, R-matrice i star produkta te se analiziraju efekti tih struktura na deformaciju kvantne statistike i zakona sačuvanja u teorijama polja na nekomutativnom prostoru-vremenu. Ova su istraživanja dio širih napora koji imaju za cilj dobiti konzistentnu formulaciju baždarnih teorija, kao i teorije gravitacije na nekomutativnim prostorima.
  • Istražuje se primjena kolektivne teorije polja s ciljem nalaženja solitonskih konfiguracija unutar okvira raznih integrabilnih modela (posebno Calogerovog modela), te se istražuju male fluktuacije oko osnovnog stanja.
  • Značajan korak je učinjen u smjeru izučavanja renormalizabilnosti kvantne kromodinamike u Coulombovom baždarenju. Pokazano je do reda tri petlje da se linearne energetske divergencije pokrate, dok logaritamske divergencije preostaju i uzrokuju lom računa smetnje u Coulombovom baždaru.
  • Izučavaju se novi mehanizmi kršenja baždarnih simetrija bez Higgsovih skalara sa nekontraktibilnim prostorom, tj. Lorentz i baždarno invarijantnim cut-off-om prostornih četverovektora prostora Minkowskog, koji generira narušenje konformnih, baždarnih i diskretnih simetrija u fizici elementarnih čestica. Unutar modificirane teorije renormalizacije istražuju se tjecaji ovog mehanizma na CP narušenje, rijetke elektroslabe procese i na QCD.

Anđelo Samsarov

znanstveni suradnik
+385 1 456 0975
1337

Clay James Grewcoe

+385 1 457 1308
1858

Danijel Jurman
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0975
1337

Danijel Pikutić
mag. phys.

stručni suradnik
+385 1 457 1320
1860

Grgur Šimunić

014571352
1889

Hrvoje Nikolić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0092
1350

Larisa Jonke
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0221
1345

Tajron Jurić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1132
1632

..................................................................................................................................................................................................................

Kvantna teorija polja, nekomutativni prostori i simetrije

Glavni istraživač: Stjepan Meljanac
MZOŠ 098-0000000-2865
Trajanje: 2.1.2007. – 31.12.2013.

..................................................................................................................................................................................................................

Teški Majorana neutrino u fizici čestica i kozmologiji

Glavni istraživač: Davor Palle
MZOŠ 098-0000000-3277
Trajanje: 1.3.2008. – 31.12.2009.

..................................................................................................................................................................................................................

Aspects of Calogero models, noncommutative geometry and quantum physics

Glavni istraživač: Stjepan Meljanac
Indo-Croatian Programme of Cooperation in Science and Technology for collaboration between the Ruđer Bošković Institute, Theoretical Physics Division and Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta, and Institute of Mathematical Sciences, Chennai, India
Trajanje: 2006. – 2008.

..................................................................................................................................................................................................................

Integrabilni sustavi

Glavni istraživač: Stjepan Meljanac (voditelj od 1.1.2012. – 31.12.2012.)
(Zoran Škoda, voditelj od 1.1.2011. – 31.12.2011.)
U okviru programa Hrvatsko-srpski bilateralni program suradnje u području znanosti i tehnologije
Trajanje: 1.1.2010. – 31.12.2011.

..................................................................................................................................................................................................................

Nonabelian Cohomology and Applications in Geometry, Algebra and Physics

Glavni istraživač: Zoran Škoda
Collaboration between the Ruđer Bošković Institute, Theoretical Physics Division and Universität Hamburg, LMU München and Universität Göttingen, Njemačka
Trajanje: Siječanj 2006. – Veljača 2008.

27
Ožu

Seminar o sigurnosti

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.03.2019. Vrijeme: 12:00

Predavač: Nikola Pavković
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Phishing i kako ga prepoznati

27
Ožu

Predavanje gosta

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.03.2019. Vrijeme: 15:00

Predavač: Ilan Mor
Ustanova: Veleposlanstvo Izraela u RH

From Silicon Valley to Silicon Wadi

28
Ožu

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 28.03.2019. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr. sc. Andreja Jakas
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Dizajn gliko- i peptidomimetika temeljen na molekulskom prepoznavanju i biološkoj aktivnosti

Sva događanja

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.