Canal Beagle (Ushuaia) - Tierra del fuego/AR - 2014

Bogomil Obelić

dr.sc.

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
umirovljenik
+385 1 468 0219

1238

091 / 5638 991

Krilo 2/231

Institut "Ruđer Bošković"
Bijenička 54
10000 ZAGREB

Obelic-CV_hr_2011_dulji.pdf 178,65 kB

Obrazovanje

1970: Diploma (dipl.inž.fizike) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

1973: Magistarski rad: "Spektrometrija zračenja niskih energija pomoću proporcionalnog brojača"

1979: Disertacija:"Određivanje primarne ionizacije u plinovima metodom dekonvolucije izmjerenih amplitudnih raspodjela impulsa iz proporcionalnog brojača"

SPECIJALIZACIJE I DULJI BORAVCI:

1990-1991: Stipendija Europske komisije (Delegation XII 3, SDME 12/144), br. CI1/900589 na Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra, Španjolska. Program: "Primjena znanstvenih metoda u arheologiji"

1996-1997: Gostujući profesor na Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra, Španjolska. Rad na projektu "Beagle Channel Marine Resources Prior to the Industrial Exploitation" u okviru ugovora s EU br. CI1*CT93-0015 (1996-1997)."

Područja znanosti

interdisciplinarne prirodne znanosti, znanost o zračenju, atomska i molekulska fizika

Specifični znanstveni interesi

izotopna fizika i geokemija; 14c datiranje

Projekti

1996-2002: Tema br. 00980207 s Ministarstvom znanosti i tehnologije "Prirodni radioizotopi i procesi u plinovima"  u okviru projekta "Istraživanja iz subatomske fizike"

2002-2006: Projekt br. 0098014 s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa: "Prirodni izotopi niske aktivnosti i razvoj instrumentacije"

2007-2011: Projekt br. 098-0982709-2737 s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa: "Prirodni radioizotopi u istraživanju krških ekosustava i datiranju"

2002-2005: Projekt EU FP5 (ICA2-CT-2002-10009) "ANTHROPOL.PROT - Study of anthropogenic influence after the war and establishing of protection measures of National Park Plitvice and Bihać Region at the border area between Croatia and Bosnia-Herzegovina". Partneri: Universitat Autónoma de Barcelona (Bellaterra, Španjolska), Leibniz Institute for Applied Geosciences (Hannover, Njemačka), Ruđer Bošković Institute (Zagreb, Hrvatska), Hrvatski geološki institut (Zagreb, Hrvatska), Geološki zavod Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Univerzitet u Bihaću (Bosna i Hercegovina) 

2006-2008: Projekt EU FP6 (INCO-CT-2006-518697) "TRAINMONHER - Valorisation of Monumental Heritage through Higher Education and Professional Training. Socioeconomic study and analysis of National Policies on EU-MED-DEV countries and EC Directives". Partneri: Španjolska, Francuska, Maroko, Meksiko, Argentina, Hrvatska

2009-2012: Projekt EU FP7 (REGPOT-2009-2 No.245843) "SOWAEUMED Network in Solid Waste and Water Treatment between Europe and Mediterranean Countries".  Partneri: Universitat Autónoma de Barcelona (Bellaterra, Španjolska), Kungliga Tekniska högskolan (Stockholm, Švedska), Institut "Ruđer Bošković" (Zagreb, Hrvatska), Université Cadi Ayyad (Marrakech, Maroko), NADREC S.A. (Barcelona, Španjolska), Sousse University (Sousse, Tunis)

2011-2015: Projekt EU FP7 (PEOPLE-2010-IRSES No.269227) "STRAVAL - Studies, training, socioeconomical valorization and management of naztural, cultural and monumental property for the promotion of local societies of Latin America (Argentina, Brazil, Mexico)". Partneri: Universitat Autónoma de Barcelona (Bellaterra, Španjolska), Tartu Ulikool (Tartu, Estonija), Institut "Ruđer Bošković" (Zagreb, Hrvatska), Universidad National de Luján (Luján, Argentina), Agencia Brasileira de Desenvolvimiento Regional (Santa Caterina, Brazil), Universidade do Sul de Santa Caterina (Santa Caterina, Brazil), Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo (Morelia, Meksiko)

Nagrade i priznanja

1991-1995: Službeni prevoditelj Promatračke misije Europske zajednice (ECMM) u bivšoj Jugoslaviji

2008-2012: Član ekspertne savjetodavne skupine (EAG) „Regional Aspects in the 7th Framework Programme“ Delegacije za istraživanja (Research DG) Europske komisije u Bruxellesu.

2010: Godišnja nagrada Ravnateljice za uspjeh u radu za dobiven međunarodni kompetitivni projekt veći od 500.000 kn.

AKTIVNOSTI NA INSTITUTU „RUĐER BOŠKOVIĆ“:

1976-1986 v.d.voditelja, a 1992-2011 voditelj Laboratorija za mjerenje niskih aktivnosti

1987-1989: Zamjenik predsjednika Projektnog savjeta na području "Istraživanje i zaštita kopnenog dijela SR Hrvatske i tehnološki postupci zaštite čovjekove okoline", SIZ za znanost SRH

1988-1990: Član Radničkog savjeta Instituta "Ruđer Bošković"

2001-2003: Član Radne skupine za mjeriteljstvo, normizaciju i akreditaciju laboratorija i član Povjerenstva za nadzor i uspostavu sustava kakvoće

2002-2003: Član Radne grupe (Task force) za poslove dovršenja Poslovnog plana Instituta

2003-2005: Predsjednik Znanstvenog vijeća Odjela fizike

2005: Koordinator u ime Instituta „Ruđer Bošković“ za organizaciju „Tjedna fizike“ na brdu Horvatovac (07.11. - 12.11.2005.)

2005-2009: Savjetnik Ravnatelja Instituta za znanost i obrazovanje

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja (član Upravnog odbora 2001-2008; član Nadzornog odbora od 2008)

Hrvatsko fizikalno društvo (član Upravnog odbora 2004-2009)

Hrvatsko rodoslovno društvo "Pavao Ritter Vitezović"

Ostalo

Autor oko 60 članaka u časopisima koje citira Current Contents, te oko 100 članaka i priloga u ostalim časopisima i zbornicima radova s domaćih i međunarodnih konferencija. Kao stipendist Europske komisije radio je na Universitat Autónoma u Barceloni (1990-1991) na karakterizaciji geološkog materijala koji se upotrebljava u spomenicima kulture, a kao gostujući profesor na istom sveučilištu (1996-1997) na proučavanju paleoklime izotopnim metodama na području kanala Beagle. Bio je voditelj nekoliko doktorskih i magistarskih radova koji su se bavili procesima u plinovima i izotopima u okolišu, te glavni istraživač na desetak domaćih i međunarodnih projekata od kojih su najznačajniji oni s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, te 5., 6. i 7. okvirnog programa Europske komisije. Bio je predsjednik Znanstvenog vijeća fizike (2003-2005) Instituta „Ruđer Bošković“, te savjetnik Ravnatelja Instituta za znanost i nastavu (2005-2009).

Detaljnije: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=1060

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.