dr. sc. , znanstveni savjetnik- predstojnik Zavoda, o. d. (retired Jan 1, 2012) / photo: © Jutarnji list

Branko Guberina

dr. sc.

Znanstveni savjetnik (u mirovini)
+385 1 456 0975

1337

+385 1 4680 223

Krilo 2/230

Zavod za teorijsku fiziku
Institut Ruđer Bošković
Bijenička 54.
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

eCVf_HR_BG-2011-photo.pdf 1,09 MB

Obrazovanje

Gimnazija u Šibeniku 1965.

Dipl. ing. fizike, 1971 - PMF, Sveučilište u Zagrebu

Doktorat - dr. sc. - 1978.- Sveučilište u Zagrebu

Područja znanosti

astronomija i astrofizika, fizika elementarnih čestica i polja

Specifični znanstveni interesi

kozmologija, gravitacija i astročestična fizika, fizika elementarnih čestica i kvantna teorija polja

Projekti

Glavni istraživač (od 2007) na znanstveno-istraživačkom projektu „Fundamentalne interakcije u fizici elementarnih čestica i kozmologiji“,  projekt br. 098-0982930-2864.

Voditelj (od 2007) znanstveno-istraživačkog programa br. 0982930 (5 projekata) „Fizika visokih energija, gravitacija i kozmologija“.

Nagrade i priznanja

Dobitnik je državne nagrade Republike Hrvatske za znanost (za značajnu znanstvenu djelatnost iz područja prirodnih znanosti, posebice fizike) 1994. godine.

Godine 1997. odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti.

Nastava

Fizika elementarnih čestica II. - doktorski studij - Sveučilište u Zagrebu.

Istaknute publikacije

Podaci: rujan 2011.

 1. B. Guberina, S. Nussinov, R. D. Peccei, R. Rückl, "D-Meson Lifetimes and Decays", Phys. Lett. 89B (1979) 111 (citirano: 241 puta)
 2. B.  Guberina, R. D. Peccei, "Quantum Chromodynamic Effects and CP Violation in the Kobayashi-Maskawa Model", Nucl. Phys. B163 (1980) 289, reprinted in "Current Physics-Sources and Comments", Vol. 5, North-Holand 1990 (rad citiran: 252 puta)
 3. B. Guberina, R. D. Peccei, R. Rückl, "Effects of QCD on the Cabibbo Patterns in B-Meson Decays", Phys. Lett. 90B (1980) 169 (citirano 80 puta)
 4. B. Guberina, J. H. Kühn, R. D. Peccei, R. Rückl, "Rare Decays of the Z0", Nucl. Phys. B174 (1980) 317 (citirano 206 puta) 
 5. N. Bilić, B. Guberina, J. Trampetić, "Pauli Interference Effect in D+-Lifetime", Nucl. Phys. B248 (1984) 261 (citirano 108 puta) 
 6. B. Guberina, B. Melić, “Inclusive Charmed Baryon Decays and Lifetimes”, European Phys.J. C 2 (1998) 697 (citirano 30 puta);
 7. B. Guberina, R. Ruckl, J. Trampetić, "Charmed Baryon Life Differences", Z. Physik C33 (1986) 297 (citirano 176 puta)
 8. A. Babić, B. Guberina, R. Horvat, H. Štefančić, “Renormalization Group Running of the Cosmological Constant and its Implication for the Higgs Boson Mass in the Standard Model”, Physical Review D 6508 (2002) 5002 (citirano 51 put)
 9. A. Babić, B. Guberina, R. Horvat, H. Štefančić, “Renormalization Group Running Cosmologies: A Scale-Setting Procedure”, Physical Review D 71 (2005) 124041 (citirano 71 puta)
 10. B. Guberina, R. Horvat, H. Štefančić, “Hint for Quintessence-like scalars from Holographic Dark Energy”, Journal of cosmology and astroparticle physics 05 (2005) 001 (citirano 38 puta)

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Institute of Physics Fellow and Chartered Physicist,

Croatian Association of the Club of Rome, član je Upravnog odbora i rizničar od 2005 do 2006, te predsjednik udruge Croatian association of the Club of Rome (2007-2008).

Kroatischer Humboldtianer Klub,

Rayonment du CNRS,

Hrvatsko fizikalno društvo, Predsjednik je Hrvatskog fizikalnog društva od 1997. do ožujka 2000. godine,  podpredsjednik Hrvatskog fizikalnog društva u razdoblju 1994-1996.

.

Ostalo

Citiranost znanstvenih publikacija

 Citiranost radova prema bazi podataka High Energy Physics - INSPIRE, na dan 18. rujna 2011. (podaci su dostupni za 53 rada).

 1. Ukupan broj citata:          2250 (za 53 rada uključena u bazu)

 2. Prosječna citiranost: 42.5 citata po radu

 3. h-index           25

 4. Radovi citirani u knjigama (stari, nepotpuni podaci):

 B. Guberina, R. D. Peccei, Nucl. Phys. B163 (1980) 289 u

            *J. W. Cronin, Nobel Lecture, Rev. Mod. Phys. 53 (1981) 373

            *L. Wolfenstein, "CP Violation", serija "Current Physics-Sources and Comments", North  Holland 1990 (reprint rada)

            *L. B. Okun, "Leptons and Quarks", North-Holland, 1982

            *E. D. Commins, P. H. Bucksbaum, "Weak Interactions of Leptons and          Quarks", Cambridge Univ. Press, 1983

B. Guberina, R. D. Peccei, R. Rückl, Nucl. Phys. B171 (1980) 333

            *J. F. Donoghue, E. Golowich, B. R. Holstein, "Dynamics of the Standard Model",      Cambridge Univ. Press, 1992

B. Guberina, J. H. Kühn, R. D. Peccei, R. Rückl, Nucl. Phys. B174 (1980) 317

            *O. Nachtmann, "Elementary Particle Physics: concepts and phenomena", Springer   Verlag, 1990

B. Guberina, D. Tadić, J. Trampetić, Lett. Nuovo Cimento 32 (1981) 193

            *A.Le Yaouanc et. al., "Hadron Transitions in the Quark Model", Gordon and Breach, 1988

Članci              Phys. Lett. 91B (1980) 116;                       Phys. Lett. 89B (1979) 111;

                        Nucl. Phys. B163 (1980) 289;                   Nucl. Phys. B277 (1986) 197;

                        Phys. Lett. B205 (1988) 103;                    Phys. Lett. 163B (1985) 198;

citiraju se u C. Jarlskog, "CP Violation", Advanced Series in Directions in High Energy Physics - Vol. 3, World Scientific, 1989.

  Znanstveno-istraživački projekti i programi

Sudjelovao sam više godina kao istraživač u međunarodnim znanstvenim projektima:

1.     NSF/JF 999 “Quantum Flavordynamics and Phenomenology”, Purdue University, West Lafayette, USA

2.     NSF/INT-8509369 “Weak Interaction High Energy Theoretical Physics”, University of Masachussetts, Amherst, USA.

Sadašnji ili nedavni međunarodni projekti:

3.     “Investigations on the Nature of Dark Matter and Dark Energy”, a part of the Agreement between Astrophysical sector S.I.S.S.A., Trieste, and Particle Physics and Cosmology Group,   RBI,    Zagreb. Principal investigators: Dr. Neven Bilic and Prof. Paolo Salucci, S.I.S.S.A.

4.     International Research Project: “Physics of heavy hadrons in the standard model and beyond”. Principal investigators: dr.sc. B. Guberina and dr.sc. Svjetlana Fajfer (Jozef Stefan Institute, Ljubljana), do lipnja 2007.

Projekti s Ministarstvom znanosti RH:

Uz dr. N. Zovka bio sam glavni istraživač na projektu 1-03-199 “Teorijska fizika fundamentalnih interakcija” Ministarstva znanosti i tehnologije RH, u razdoblju od 1991. do 1996.

Od studenog 1997. do prosinca 2001. direktor sam programa 009801 trajne istraživačke djelatnosti “Teorijska istraživanja strukture materije i interakcija”, te voditelj istraživačke teme 00980102 “Teorijska istraživanja osobina fundamentalnih čestica”.

Od srpnja 2002. do srpnja 2005 glavni istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu 0098002 “Temeljne interakcije u fizici elementarnih čestica i kozmologiji

 Izobrazba mladih suradnika

Mentor magistarskog rada Ane Babić, te magistarskog rada i doktorske disertacije dr. sc. Hrvoja Štefančića. Ana Babić je otišla na doktorski studij iz astrofizike na University of Oxford, UK, gdje je i doktorirala. Dr. Štefančić je jedan od najperspektivnijih mladih znanstvenika u Zavodu s 32 objavljena rada koji se citiraju 1213 puta (podaci SPIRES, 18. IX. 2011).

 Doprinos razvoju ustanove i razvoju znanosti

1.      Nastavna djelatnost

Nastavnu djelatnost obavljao sam u pravilu stalno tijekom svog boravka u Zagrebu, i to u Zavodu za teorijsku fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U tekućoj akademskoj godini predajem kolegij Fizika čestica II. na poslijediplomskom studiju.

2.      Sudjelovanje u povjerenstvima, savjetima, upravne funkcije itd.

1.     član Znanstvenog savjeta Ministarstva, za Institut za fiziku, 1996-1999.

2.     član Prosudbene skupine Ministarstva, za fiziku (za sveučilišta), 1996-1999.

3.     član privremenog Upravnog vijeća Instituta “Ruđer Bošković” u razdoblju od kraja 1993. do proljeća 1996.

4.     član Znanstveno-suradničkog vijeća (za izradu Strategije daljnjeg razvitka Hrvatske) 1999.

5.     član Nacionalnog znanstvenog vijeća od 1998 do 2003.

6.     v. d. predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku u razdoblju 1994-1995.

7.     predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku od 1995. do danas.

3.      Nagrade i odlikovanja

1.     dobitnik državne nagrade RH za znanost  (za značajnu znanstvenu djelatnost na području prirodnih znanosti, posebice fizike) za 1994. godinu.

2.   Odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti, 1997.

4.      Funkcije u stručnim društvima

1.     predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva od 1997. do 2000., podpredsjednik Hrvatskog fizikalnog društva u razdoblju 1994-1996.

5.      Ostale aktivnosti

1.     s Hrvojem Galićem i Dubravkom Tadićem suizdavač  knjige “Phenomenology of Unified Theories from Standard Model to Supersymmetry”, Proceedings konferencije u Dubrovniku, World Scientific, 1984.

2.     U razdoblju od 1974. do 1979. objavio niz popularnih članaka iz znanosti, te nekoliko prikaza, recenzija i interview-a za časopis Oko.

      S Nevenom Bilićem preveo s njemačkog znanstveno-popularnu knjigu profesora Haralda Fritzscha “Quarks - Urstoff unserer Welt”. Hrvatski prijevod “Kvarkovi - pratvar našega svijeta” tiskala je školska knjiga 1988. u Zagrebu.

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.