I. Ružić photo

Ivica Ružić

Dr. sc.

znanstveni savjetnik / vanjski suradnik
+385 1 456 1140

1340

Krilo 3/301

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Bibliografija (1995. - )

Ruzic_eCVf_HR.pdf 243,83 kB

Obrazovanje

 • 1968.–1971. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet (PMF), Odjel kemije, doktor kemijskih znanosti (elektrokemija, koloidna kemija)
 • 1966.-1968. Sveučilište u Zagrebu, PMF, Odjel kemije, magistar kemijskih znanosti (fizička kemija i radio kemija)
 • 1961.-1966. Sveučilište u Zagrebu, PMF, Odjel kemije, diplomirani inženjer kemije (fizička kemija)

Područja znanosti

kemija

Specifični znanstveni interesi

matematičko modeliranje fizičkih i kemijskih procesa u prirodnim vodama, informatika o okolišu

Projekti

Voditelj niza projekata financiranih od strane MZOŠ (ranije MZT) RH i većeg broja projekata financiranih od strane drugih ministarstava, državnih fondova i fondova grada Zagreba.

Voditelj projekata MZOŠ:

 • 098-0982934-2723 “Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika” (2007.-08.)
 • 0098124 “Modeli i informacijski sustavi u zaštiti voda i nadzoru plovnih putova” (2002.-06.)
 • 00981505 “Modeliranje procesa u vodi i na granicama faza” (1996.-01.)
 • 1-07-148 “Modeliranje fizičkih i kemijskih procesa u vodi i na geološkim i biološkim granicama faza” (1991.-95.)

Voditelj privredih projekata:

 • Razvoj informacijskog sustava za upravljanje plovnim putovima na Dravi i Dunavu za Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (kasnije Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka) za Upravu unutarnje plovidbe (2000.-08.).

Sudjelovanje na međunarodnim projektima:

 • Pan-europski program COMPRIS (2002.-2005.) i regionalni projekti INTERREG III B: D4D (2003-2008.) i DANewBE Data (2005-2008.);
  Razvoj integriranih informacijskih sustava za upravljanje informacijama o kakvoći okoliša i plovnim putovima; Razvoj hrvatskih standarda i modela podataka uz primjenu suvremenih telematičkih i Web tehnologija za područje zaštite okoliša i nadzora plovnih putova; Primjena suvremenih informacijskih, komunikacijskih i XML tehnologija za razvoj dinamičkih interaktivnih Web aplikacija koje omogućuju vremensko-prostorni prikaz podataka
 • Istraživački program: “EPDRB, Environmental Programme for the Danube River Basin” (na osnovu Danube River Protection Convention DRPC, potpisano i ratificirano od strane Hrvatske);
  Član eksperne grupe MLIM-Monitoring, Laboratory and Information Management i predsjednik ekspertne pod-grupe za Information Management od 1996. do 2000.
 • Istraživački projekt: “Development of a Danube Information System for the International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR)”, financiran od strane UNDP/GEF u okviru Danube Pollution Reduction Programme, voditelj projekta W. Pillmann, ISEP, Beč;
  Suradnik na projektu 1998. i 1999.

Nastava

Profesor fizičke kemije (1986. Sveučilište u Rijeci)

 • Od 1971. do danas - Predavač na poslijediplomskom doktorskom studiju iz oceanologije, PMF i IRB, Sveučilište u Zagrebu
 • Nositelj niza kolegija na diplomskim i poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci
 • Vođenje diplomskih, magistarskih i doktorskih radova izrađenih na IRB-u i obranjenih na PMF-u i na FER-u Sveučilišta u Zagrebu

Ostalo

Znanstveni i stručni interes

 • Matematičko modeliranje elektrodnih procesa, adsorpcije na granici faza kruto-tekuće te fizičkih i kemijskih procesa u prirodnim vodama (modeliranje kretanja zagađivala kroz zasićene i nezasićene aluvijalne slojeve podzemnih voda)
 • Sudbina zagađivala u prirodnim vodama, utjecaj industrijskih i energetskih postrojenja (s posebnim osvrtom na nuklearne objekte), odlagališta otpada i ostalih izvora zagađenja na kakvoću površinskih i podzemnih voda
 • Koordinacija aktivnosti na području upravljanja kakvoćom
 • Razvoj informacijskih sustava za upravljanje zaštitom okoliša i nadzorom riječne plovidbe

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.