Lidija Milković

dr.sc.

znanstveni novak-poslijedoktorand

1520
1764

Krilo 5/32

Bijenička 54
10000 Zagreb

Obrazovanje

 • 1997. – 2003. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno – biotehnološki fakultet, studij: Biotehnologija, smjer: Biokemijsko inženjerstvo
 • srpanj 2006. – 2014. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku i Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij ″Molekularne bioznanosti″
 • Od 2008. –2014. Specijalistički diplomski studij Projektni menadžment, zajednički studij Instituta Ruđer Bošković i Visoke škole za poslovanje i upravljanje ''Baltazar Adam Krčelić''

Nastava

 • suradnik na kolegiju ‘Kulture stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima' – Sveučilište u Osijeku, Institut Ruđer Bošković i Sveučilište u Dubrovniku – doktorski studij – Molekularne bioznanosti

Istaknute publikacije

Mrakovčić, Lidija; Wildburger, Renate; Jaganjac, Morana; Cindrić, Marina; Čipak, Ana; Borović Šunjić, Suzana; Waeg, Georg; Mogus Milanković, Andrea; Žarković, Neven. Lipid peroxidation product 4-hydroxynonenal as factor of oxidative homeostasis supporting bone regeneration with bioactive glasses. // Acta biochimica Polonica. 57 (2010) , 2; 173-178.

Čipak, Ana; Mrakovčić, Lidija; Ciz, Milan; Lojek, Antonin; Mihaylova, Boryana; Goshev, Ivan; Jaganjac, Morana; Cindrić, Marina; Šitić, Sanda; Margaritoni, Marko; Waeg, Georg; Balić, Marija; Žarković, Neven. Growth suppression of human breast carcinoma stem cells by lipid peroxidation product 4-hydroxy-2-nonenal and hydroxyl radical-modified collagen. // Acta biochimica Polonica. 57 (2010) , 2; 165-171.

Breusing, Nicolle; Grune, Tilman; Andrišić, Luka; Atalay, Mustafa; Bartosz, Grzegorz; Biasi, Fiorella; Borović, Suzana; Bravo, Laura; Casals, Isidre; Casillas, Rosario; Dinischiotu, Anca; Drzewinska, Joanna; Faber, Heidemarie; Mohd Fauzi, Norsyahida; Gajewska, Agnieszka; Gambini, Juan; Gradinaru, Daniela; Kokkola, Tarja; Lojek, Antonin; Luczaj, Wojciech; Margina, Denisa; Mascia, Cinzia; Mateos, Raquel; Meinitzer, Andreas; Mitjavila, María Teresa; Mrakovčić, Lidija; Munteanu, Maria Cristina; Podborska, Martina; Poli, Giuseppe; Sicinska, Paulina; Skrzydlewska, Elzbieta; Vina, Jose; Wiswedel, Ingrid; Žarković, Neven; Zelzer, Sieglinde; Spickett, Corinne M. An inter-laboratory validation of methods of lipid peroxidation measurement in UVA-treated human plasma samples. // Free radical research. 44 (2010) , 10; 1203-1215.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko društvo za istraživanje raka(HDIR),
 • The European Association for Cancer Research (EACR)
 • The European Calcified Tissue Society (ECTS)
 • Hrvatsko mikrobiološko društvo (HMD), Imunološka sekcija
 • The International HNE-Club

Ostalo

Stipendije i studijski boravci:

 • svibanj 22 – 23.2008. – sudjelovanje na „The third Integrative Physiology Post-Graduate students conference“ u Aberdeenu, Škotska. (Lidija Mrakovcic, Suzana Borovic Sunjic, Marina Stroser, Andrea Mogus Milankovic, Neven Zarkovic and Renate Wildburger. Lipid Peroxidation and Bone Regeneration. (usmeno izlaganje))   
 • lipanj 2009. – Sveučilište u Salzburgu (prof.dr.sc. Peter Eckl)
 • listopad 2011. – STSM stipendija u sklopu COST akcije CM1001„Chemistry of non-enzymatic protein modifications-modulation of protein structure and function“. U laboratoriju Prof. dr. Tilmana Grunea.
 • veljača 2012. - STSM stipendija u sklopu COST akcije CM1001„Chemistry of non-enzymatic protein modifications-modulation of protein structure and function“. U laboratoriju Prof. dr. Tilmana Grunea.

Sudjelovanje na znanstvenim projektima:

 • Od 2006. do 2008. istraživač na projektu „Novel method to support bone growth by bioactive glass coated with protein/lipid peroxidation products“ financiranom od strane austrijske banke Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank, MZOŠ i COST B35 Akcije
 • Od 2007. do 2008. istraživač na bilateralnom projektu – znanstveno-tehnička suradnja Hrvatska-Francuska – COGITO „Primjena novih, izvornih testova za analizu lipidne peroksidacije u eksperimentalnoj karcinogenezi (gl. istraživač dr.sc. Neven Žarković)
 • Od 2008. godine znanstveni novak na projektu pri MZOŠ „Lipidi, slobodni radikali i njihovi glasnici u integrativnoj onkologiji“ (šifra 098-0982464-2519; gl. istraživač dr.sc. Neven Žarković).
 • Od 2010. do 2011. - istraživač na projektu slovensko-hrvatske znanstveno-tehnološke suradnje „Djelovanje plazme na poboljšanje adhezivnih svojstava biomediciniskih materijala“
 • Od 2012. do 2013. - istraživač na projektu austrijsko-hrvatske znanstveno-tehnološke suradnje „Utjecaj kolagena modificiranog produktom lipidne peroksidacije na rast i diferencijaciju matičnih stanica karcinoma dojke“
 • Od 2012. do 2012. - istraživač na projektu njemačko-hrvatske znanstveno-tehnološke suradnje „Utjecaj novog Cu-biostakla i produkata lipidne peroksidacije na regeneraciju kosti“

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.