Prijeđite na glavni sadržaj

Diplomirani knjižničar u Knjižnici, Centar za znanstvene informacije

16.10.2020.

Radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar u Knjižnici, Centar za znanstvene informacije, Zajedničke jedinice za znanstvenu potporu.

 • 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara ili obveza polaganja stručnog ispita za diplomiranog knjižničara u roku od 2 godine od dana zapošljavanja (uvjeti definirani Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci),
 • znanje engleskog jezika (u razumijevanju i pismu),
 • napredno korištenje Windows OS i MS Office alata,
 • napredno korištenje Interneta.

Poželjno

 • spremnost na timski rad,
 • spremnost na cjeloživotno učenje,
 • samostalnost i samoinicijativnost u radu,
 • razvijene komunikacijske vještine.

Radni odnos se zasniva uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti; životopis, presliku diplome/dokaz o završenom studiju, te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, podnose se u roku od 15 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Institut Ruđer Bošković, AST službe, Odjel za ljudske potencijale, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na Natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.