I. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta

1. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za funkcionalne materijale, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati obvezne uvjete:

 • završen sveučilišni diplomski studij kemije – istraživački smjer,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij kemije, smjer anorganska i strukturna kemija,

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu,
 • sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, iskustvo u karakterizaciji oksidnih stakala i staklo-keramika, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
 • sklonost eksperimentalnom radu i primjeni složenih instrumentalnih tehnika
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

2. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za astročestičnu fiziku i astrofiziku, na HRZZ Tenure track pilot programme „Mining the Variable Sky“ za rad u području prirodne znanosti, polje fizike, grana astronomija i astrofizika, na određeno vrijeme od 4 godine, ali ne duže od isteka projekta, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati obvezne uvjete:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani studij fizike,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni uvjeti:

 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • iskustvo u programiranju
 • sklonost eksperimentalnom radu u astrofizici.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu s podacima Gaia satelita Europske svemirske agencije ili srodnim pregledima neba.

II. za izbor u stručna zvanja i na stručna radna mjesta

3. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za molekularnu medicinu, Laboratorij za naprednu genomiku; radno mjesto s posebnim uvjetima rada, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz prirodnih ili tehničkih znanosti
 • šest godina radnoga staža na stručnim poslovima
 • iskustvo u području istraživanja molekularno-genetičke osnove bolesti i napredne analize DNA i RNA (engl. Next-Generation-Sequencing, NGS).

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu na Illumina sustavu, te pripremom uzoraka za napredno sekvenciranje DNA.
4. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za fizičku kemiju – Radionica; za razvoj, projektiranje i izvedbu optoelektroničkih i elektroničkih sustava temeljenih na analognim i digitalnim sklopovima, računalima, sustavima na čipu, te u razvoju pripadne programske podrške, ispitivanje, mjerenje i testiranje prototipskih elektroničkih sustava i sklopova, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • završen sveučilišni diplomski studij elektronike ili elektrotehnike
 • rad u Altium softwareu
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s praktičnim iskustvom u radu na sličnim poslovima i osnovnim znanjem o optoelektroničkim elementima.

5. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za fizičku kemiju – Radionica; za poslove konstruiranja (koncipiranje, projektiranje i razrada) instrumenata, naprava i uređaja, izradu tehničkih crteža i dokumentacije, te organiziranje i kontroliranje procesa izrade mehaničkih dijelova, 1 izvršitelj/-ica  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • završen sveučilišni diplomski studij strojarstva
 • rad u 3D CAD softwareu, poželjno Solidworks
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će imati pristupnici s praktičnim iskustvom u radu na sličnim poslovima i osnovnim znanjem o optičkom dizajnu leća, te optičkim principima.
Uz prijavu za natječaj za radno mjesto asistent treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koji su ispiti položeni i s kojom ocjenom, e-mail kontakt barem jedne osobe za preporuku i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Radni odnos za suradničko radno mjesto asistent iz točke 1. zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina. Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij). Ako je pristupnik za asistenta već bio zaposlen na radnom mjestu financiranom iz državnog proračuna, radni odnos će se zasnovati za vrijeme preostalo do pet godina.

Radni odnos za sva suradnička radna mjesta zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.

Uz prijavu na natječaj za stručna radna mjesta u sustavu znanosti i visokom obrazovanju treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Radni odnos za stručna radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme i uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnici izabrani na suradnička i stručna radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava na natječaj za suradnička i stručna radna mjesta podnosi se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj za izbor na suradnička / stručna radna mjesta – točka natječaja - naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj objavljen na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta možete pogledati u dokumentima.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Nepravovremene prijave te prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (nepotpune prijave) neće se razmatrati.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.