Natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta - viši stručni savjetnik u nabavi

10.1.2020.

Radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (određene struke) – viši stručni savjetnik u nabavi, Jedinica za javnu nabavu, uvoz i izvoz, Odsjek za nabavu, Odjel za opće poslove i nabavu, Administrativne, stručne i tehničke službe, Zagreb.

  • 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) u području društvenih ili tehničkih znanosti ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • minimalno 1 godina radnog iskustva u struci,
  • aktivno poznavanje engleskog jezika,
  • aktivno poznavanje rada na računalu,
  • certifikat iz područja javne nabave ili obveza osposobljavanja za isto u roku 6 mjeseci od dana zaposlenja.

Kandidati koji zadovolje uvjet natječaja mogu biti testirani. Radni odnos se zasniva uz probni rad.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti; životopis, presliku diplome, te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

Kao dokaz o potrebnom radno iskustvu u struci kandidati su dužni priložiti: Elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Institut Ruđer Bošković, AST službe, Odjel za ljudske potencijale, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na Natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.