Prijeđite na glavni sadržaj

Radno mjesto stručni suradnik za obavljanje poslova vezanih za kemijske analize uzoraka morskog sedimenta za određivanje tributilkositra (TBT)

23.1.2023.

Radno mjesto stručni suradnik za obavljanje poslova vezanih za kemijske analize uzoraka morskog sedimenta za određivanje tributilkositra (TBT) u području prijelaznih i priobalnih voda i ostale poslove u vezi s izvršavanjem obveza po Ugovoru o uslugama sustavnog ispitivanja kakvoće prijelaznih i priobalnih voda te eutrofnih područja u 2022. godini na području srednjeg i južnog Jadrana broj: 10-040/22 u Laboratoriju za anorgansku geokemiju okoliša i kemodinamiku nanočestica, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Zagreb.

  • 1 izvršitelj/-ica, na određeno vrijeme do 30.4.2024. odnosno do završetka Ugovora.

Uvjeti

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 52. Statuta Instituta Ruđer Bošković pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • VSS, završen sveučilišni diplomski studij kemije, biotehnologije, prehrambene tehnologije ili srodnih smjerova.

Dodatni uvjeti:

  • aktivno znanje engleskog u govoru i pismu,
  • iskustvo u radu na kromatografskim tehnikama,
  • sklonost rada u timu u laboratorijskim i terenskim uvjetima.

Prednost:

  • vozačko iskustvo (B Kategorija).

Radni odnos se zasniva uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Pristupnik izabran na stručno radno mjesto koji je visokoškolsku kvalifikaciju stekao u inozemstvu mora prije zasnivanja radnog odnosa priložiti mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, podnose se u roku od 8 dana od dana objave putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Institut Ruđer Bošković, AST službe, Odjel za ljudske potencijale, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na Natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.