Voditelj Odsjeka za strukturne fondove

15.1.2020.

Položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi - voditelj Odsjeka za strukturne fondove, Odsjek za strukturne fondove u Odjelu za projekte i transfer znanja, Administrativne, stručne i tehničke službe, Zagreb.

  • 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Uvjeti

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) u području društvenih ili humanističkih znanosti; ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • minimalno 2 godine radnog iskustva od toga minimalno godina dana vezano uz poslove praćenja projekata financiranih iz sredstava EU (Okvirni program EU, predpristupni/strukturni fondovi),
  • odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • odlično poznavanje rada na računalu (MS Office),
  • razvijene komunikacijske vještine,
  • sklonost timskom radu i trajnom usavršavanju.

Prednost će imati kandidati s iskustvom u provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.

Radni odnos se zasniva uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti; životopis, presliku diplome, te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Institut Ruđer Bošković, AST službe, Odjel za ljudske potencijale, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na Natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.