Prijeđite na glavni sadržaj

Molekularna i fiziološka raznolikost bakterijskih zajednica trofičkih gradijenata Jadranskog mora

Glavni istraživač

Kategorija
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Datum početka
1.1.2011.
Datum završetka
31.12.2012.
Status
Završen

Centar za istraživanje mora

Molekularna i fiziološka raznolikost bakterijskih zajednica trofičkih gradijenata Jadranskog mora

U morskom ekosustavu žive predstavnici svih skupina mikroorganizama, uključujući viruse, autotrofne i heterotrofne prokariote (bakterije i cijanobakterije), te autotrofne i heterotrofne eukariote (alge, fagotrofne protiste, filamentozne gljive i kvasce). Bakterije predstavljaju uz viruse najbrojniju i najznačajniju mikrobnu grupu. Struktura bakterijskih zajednica te njihova vremenska i prostorna dinamika od ključne su važnosti u biogeokemijskom ciklusu organske tvari. Zaljev Boka Kotorska dio je crnogorskog primorja smješten u jugoistočnom dijelu Jadrana. Karakteriziran je visokom varijabilnošću trofičkog gradijenta kao posljedice unosa nutrijenata iz brojnih riječnih utoka, na relativno kratkoj vremenskoj i prostornoj skali. Zaljev je karakteriziran kao najeutrofnija morska sredina na istočnoj obali Jadranskog mora. Sjeverni Jadran je plitki poluzatvoreni sustav specifičnih hidrodinamičkih svojstava s izraženom sezonskom i dugoročnom fluktuacijom oceanografskih i bioloških stanja. Vrlo promjenjiva i kompleksna cirkulacija ima sezonski karakter, a uzrokovana je kolebanjem atmosferskih prilika, slatkovodnog unosa rijeke Po, te intruzija oligotrofnih voda visokog saliniteta porijeklom iz južnog Jadrana. Kao posljedica postoje brojni i izraženi trofički gradijenti. Istočna obala sjevernog Jadrana karakterizirana kao oligotrofna, područje je frontalnih sudara oligotrofne vode povišenog saliniteta i eutrofne zaslađene vode koji u sezoni proljeće/ljeto pogoduju razvoju pojava neuobičajenog intenziteta, „cvjetanja mora“. Intenzitet razvijenih gradijenata određuje tok i raspodjelu proizvedene organske tvari te stoga utječe na strukturne i funkcionalne promjene u mikrobnoj mreži.Rezultirajući procesi izravno utječu na biološku raznolikost ekosustava, ishranu, reproduktivnu strategiju i migraciju nektona, zadržavanje larvi bentičkih organizama i stabilnost zajednica bentičkih beskralješnjaka.

Cilj predloženog projekta je istražiti i usporediti strukturnu i fiziološku raznolikost te prilagodbe mikrobnih zajednica (bakterija, cijanobakterija i virusa)u ova dva visokodinamična sustava izraženih ali različitih gradijenata. U tu svrhu provoditi će se slijedeća mjerenja: broj stanica, stanični volumen, broj bakterija s aktivnim sustavom prijenosa elektrona (CTC+) i bakterijska produkcija. Strukture zajednica bakterija i cijanobakterija određivati će se molekularnim metodama za praćenje i identifikaciju (PCR - DGGE i CARD - FISH). Virusi ce se odredivati metodom bojanja pomocu Syber Gold-a na epifluorescentnom mikroskopu. Budući da su istraživanja ovog tipa vrlo oskudna za Jadransko more od predloženog projekta se očekuje da će doprinjeti novim saznanjima o strukturama, raznolikosti struktura i aktivnosti mikrobnih zajednica te njihovoj ulozi u procesima organske tvari u različitim ekosustavima Jadranskog mora.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.