Zavod za fizičku kemiju

EPR spektrometar

Proučavat će se ogledni sustavi s paramagnetskim centrima od jednostavnijih molekulskih kristala poput alanina, KDP-feroelektrika i molekulskih magneta, do složenih supramolekulskih sustava poput polimera, lipoproteina ili liposoma. Metode elektronske spinske/paramagnetske rezonancije (ESR/EPR) jedne su od rijetkih koje omogućuju istraživanja različitih tipova paramagnetskih defekata u molekulskim strukturama, te pružaju uvid u dinamičku sliku samog centra kao i okolnih atomskih i molekulskih skupina. Paramagnetska oštećenja u organskim kristalima biološki važnih molekula poslužit će za ispitivanje lokalne dinamike različitih grupa koje sadrže više vodikovih atoma (metilna, amino itd), a koje mogu imati presudni utjecaj na pojedina karakteristična svojstva materijala. Budući da je u tim sustavima od temeljnog značaja postojanje vodikovih veza, ova će istraživanja pridonijeti razumijevanju njihove prirode. U feroelektricima s vodikovim vezama proučavat će se fazni prijelazi između feroelektričnog i paraelektričnog stanja na mikroskopskoj osnovi. Studirat će se fluktuacije lokalnih spinskih stanja u molekulskim magnetima u supraparamagnetskoj fazi kao i molekulski metalni klasteri s potencijalnim magnetskim svojstvima molekula. U ostalim složenim sustavima koristit će se spinske probe kao paramagnetske reporterske grupe. Tako će se analizom spektralnih svojstava proba proučiti samoorganizacija molekula gelatora i dobiti spoznaje o složenim graničnim uvjetima u strukturi gela. Istraživanja red - nered, transformacija same tekućine ili tekućine zatočene u mrežu gelatora provest će se analizom relaksacijskih fenomena paramagnetske probe. Također će se istraživati dinamika proba u kopolimerima u ovisnosti o konfiguraciji i omjeru monomernih komponenata i ispitati dinamička heterogenost ovisno o njihovom sastavu i tipu otapala. ESR metodama proučavat će se fizikalno-kemijske prirode međudjelovanja farmakološki značajnih biomolekula (aminokiselina, peptida i gliko-peptida) s liposomima a što je od primarnog interesa za razvoj efikasnih metoda prijenosa ljekova. ESR spektri spinski označenih peptida ugrađeni u fosfolipidne vesikule (ili dendrimere) koristit će se da bi se dobilo informacije o konformacijskim svojstvima peptida u međudjelovanju s liposomima (i/ili dendrimerima) a spektri spinski označenih fosfolipidnih vesikula (i/ili dendrimera) izabranog sastava koristit će se da bi se dobilo informacije o dinamičkoj strukturnoj uređenosti fosfolipida.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.