Skip to main content

GC-MS sustav: vezani sustav plinska kromatografija (Agilent 7890A)-spektrometrija mase (Agilent 5975C)

Sustav plinske kromatografije s izvorom ionizacije pomoću elektronskog udara (EI) opremljen automatskim injektorom i autosamplerom te sparen s masenim spektrometrom s jednostrukim kvadrupolnim (Q) analizatorom.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
GC-MS
Uža područja primjene
biomedicina
Namjena instrumenta
istraživanje metaboloma
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
CRO_A-00033, Technology & Know-how Transfer in Metabolomics and Establishment of Latest Scientific Equipment in Zagreb
Kategorija
kapitalna
Vrsta instrumenta
kromatograf , detektor , platforma , mikroskop , spektrometar
Vrsta analize
strukturna analiza , kromatografska separacija , masena analiza , metabolička analiza
Primjene
modeliranje , identifikacija i kvantifikacija kemijskih spojeva u uzorcima
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Procijenjeni broj korisnika
5
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Patria ISP , Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) , Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
GC-7890A; MS-5975C
Proizvođač
Agilent
Mrežna URL adresa proizvođača
Princip rada i mjerna tehnika
plinska kromatografija
masena spektrometrija

Location

Zavod
Laboratorij
Laboratorij za oksidacijski stres - metabolomska jedinica
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
5/1/218

Terms of use

Servis uz naplatu
priprema i obrada uzorka
Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici , rad uz pomoć ovlaštenog korisnika , znanstvena suradnja

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.