Skip to main content

INSTRUMENTACIJA:
Instrumentacija za lasersku pulsnu fotolizu (LPF) sastoji se od niza uređaja koji su vremenski usklađeni, a mjerenje se pokreće preko kompjutera. Za pobudu uzorka koristi se pulsni ns Nd:YAG laser (Quantel, Q-smart 450, 6 ns trajanje pulsa, pulsiranje 10 Hz), valnih duljina pobuda 1064 nm, 532 nm, 355 nm i 266 nm, maksimalne energije do 450 mJ (snage do 195 MW/cm2). Detekcija je spektrofotometrijska i sastoji se od spektometra sa Xe-lampom s mogučnošću rada u pulsnom modu, halogenom lampom, fotomultiplikatorom i monokromatorm (LP980, Edinburgh Instruments, spektralno područje od 200 do 800 nm, vremensko područje od nekoliko stotina ns do nekoliko ms), različitih optičkih dijelova (zrcala i prizmi), osciloskopa, kompjutera i porogramske podrške za prihvat i obradu rezultata.

TEHNIKA:
Tehnikom laserske pulsne fotolize (LPF) prati se kinetika reaktivnih kratkoživućih čestica (eng. transient species) kao što su pobuđena tripletna stanja molekula, radikali, ioni radikala i drugi reakcijski intermedijeri. Osim kinetike, spektrofotometrijski se detektiraju i njihovi tranzijentni apsorpcijski spektri. Tehnika omogućava određivanje reakcijskih mehanizama vrlo brzih reakcija koje se odvijaju na vremenskim skalama od svega nekoliko destetaka ns preko μs do ms. Reakcijski sustavi su različiti, od otopina, preko suspenzija do različitih materijala.

PRINCIP RADA:
Kroz uzorak prolazi svjetlo Xe-lampe koje potom prolazi kroz monokromator do detektora, a okomito na to svjetlo dolazi laserski puls koji pobuđuje molekulu. Mjeri se promjena apsorbancije uzorka na određenoj valnoj duljini u vremenu, koja je rezultat razlike apsorpcije svjetla uzorka prije i nakon laserskog pulsa. Također, moguće je izmjeriti i vremena života fluorescencije koja se mogu vremenski razlučiti s obzirom na vrijeme trajanja laserskog pulsa od 6 ns za pobudu molekule.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
LPF
Inventarni broj
46173
Uža područja primjene
Mehanistička fotokemija, kemija radikala, fundamentalna istraživanja na granici između kemije i fizike
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
-
Procijenjeni broj korisnika
10
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
LP980 Edunburgh Instruments & Nd:YAG laser (Quantel, Q-smart 450)
Mrežna URL adresa instrumenta na stranicama proizvođača
Proizvođač
Edinburgh Instruments, Scotland & Quantel, France
Mrežna URL adresa proizvođača
Radno i mjerno područje
Pobuda: 266, 355, 532 i 1064 nm; Puls 6 ns; spektralno UV/Vis područje 200-870 nm; vremensko područje od nekoliko stotina ns do nekoliko ms
Princip rada i mjerna tehnika
TEHNIKA:
Tehnikom laserske pulsne fotolize (LPF) prati se kinetika reaktivnih kratkoživućih čestica (eng. transient species) kao što su pobuđena tripletna stanja molekula, radikali, ioni radikala i drugi reakcijski intermedijeri. Osim kinetike, spektrofotometrijski se detektiraju i njihovi tranzijentni apsorpcijski spektri. Tehnika omogućava određivanje reakcijskih mehanizama vrlo brzih reakcija koje se odvijaju na vremenskim skalama od svega nekoliko destetaka ns preko μs do ms. Reakcijski sustavi su različiti, od otopina, preko suspenzija do različitih materijala.

PRINCIP RADA:
Kroz uzorak prolazi svjetlo Xe-lampe koje potom prolazi kroz monokromator do detektora, a okomito na to svjetlo dolazi laserski puls koji pobuđuje molekulu. Mjeri se promjena apsorbancije uzorka na određenoj valnoj duljini u vremenu, koja je rezultat razlike apsorpcije svjetla uzorka prije i nakon laserskog pulsa. Također, moguće je izmjeriti i vremena života fluorescencije koja se mogu vremenski razlučiti s obzirom na vrijeme trajanja laserskog pulsa od 6 ns za pobudu molekule.
Detaljne tehničke karakteristike
-
Ostale tehničke karakteristike
-
Popratna i dodatna oprema
protočni sustav
Vijek trajanja
-

Location

Zavod
Laboratorij
Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriji
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
ciklotronsko krilo-II/1/104

Terms of use

Cjenik korištenja
Cijena za korisnike IRB: 99 HRK/h
Cijena za korisnike IRB koji imaju naručitelje izvan sustava znanosti: 210 HRK/h
Cijena za korisnike u sustavu znanosti RH izvan IRB: 300 HRK/h + PDV
Cijena za korisnike koji nisu u sustavu znanosti: 300 HRK/h + PDV
Popis ovlaštenih korisnika
Iva Džeba
Branka Mihaljević
Leo Mandić
Upute za korisnike
Uvjeti korištenja prema dogovoru

Tržišna prilika

Opis tržišne prilike
Nema
Opis usluge
Za sada nema

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.