Skip to main content

Eksperimenti laserske pulsne fotolize (LFP) temelje se na nastajanju pobuđenog stanja otopljene tvari laserskim pulsom, a iz kojeg nastaju reaktivni intermedijeri. Većina instrumenata koristi sustave s optičkom rezolucijom u nanosekundama, ali moguće je postići i kraću rezoluciju u pikosekundama. Okomito na smjer laserske zrake (pobude) prolazi analitičko svjetlo, tj. mjerna zraka koja se koristi za mjerenje apsorpcije svjetla uzorkom prije i nakon laserskog pulsa na određenoj valnoj duljini apsorpcije i kao odaziv daje promjenu razlike apsorbancije u vremenu. Većina sustava za LFP je pogodna za mjerenje kinetike u rasponu nekoliko nanosekunda do nekoliko stotina mikrosekundi. Metoda je vrlo korisna u mehanističkoj fotokemiji za detekciju i studij reaktivnosti tripletnih pobuđenih stanja, kao i velikog broja reaktivnih intermedijera uključujući slobodne radikale, radikal-ione, katione, anione i male napete molekule.
Instrumentacija s pulsnim ND:YAG laserom ima mogućnost udvostručenja i utrostručenja osnovne frekvencije i pobude uzoraka na 266, 355 i 532 nm, što čini sustav kompatibilnijim za različite uzorke. Laser je opremljen s Q-sklopkom koja daje pulseve trajanja 10 ns s frekvencijom 10 Hz i energijom pulsa na 266 nm 50 mJ. Instrumentacija uključuje i UV/Vis spektrometar koji omogućava jednostavno mjerenje laserski induciranog opadanja intenziteta tranzijentne apsorpcije i emisije s mogućnošću automatskog generiranja vremenski razlučenih apsorpcijskih i emisijskih spektara. Instrument je jednostavan za korištenje te je ponuđen za provedbu istraživanja svim korisnicima iz šire znanstvene zajednice, uključujući kemičare i biologe.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
LPF
Inventarni broj
46173
Uža područja primjene
Fotokemija, kemija radikala
Namjena instrumenta
Detekcija i studij reaktivnosti pobuđenih stanja, reaktivnih intermedijera slobodne radikale, radikal-ione, katione, anione i male napete molekule.
Popis usluga
Mjerenja svjetlosnim pulsom pobuđenih stanja
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
-
Procijenjeni broj korisnika
10
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
Edunburgh Instruments LP980
Mrežna URL adresa instrumenta na stranicama proizvođača
Proizvođač
Edinburgh Instruments, Scotland
Mrežna URL adresa proizvođača
Radno i mjerno područje
Ekscitacija: 266, 355 i 532 nm (Q-swith mode); Puls 7 ns; UV/Vis 200-870 nm
Princip rada i mjerna tehnika
Okomito na smjer laserske zrake (pobude) prolazi analitičko svjetlo, tj. mjerna zraka koja se koristi za mjerenje apsorpcije svjetla uzorkom prije i nakon laserskog pulsa na određenoj valnoj duljini apsorpcije i kao odaziv daje promjenu razlike apsorbancije u vremenu reda veličine mikro/nanosekunda.
Detaljne tehničke karakteristike
-
Ostale tehničke karakteristike
-
Popratna i dodatna oprema
protočni sustav
Vijek trajanja
-

Location

Zavod
Laboratorij
Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriji
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
ciklotronsko krilo-II/1/104

Terms of use

Cjenik korištenja
Interni korisnici 214 Kn/h
Vanjski korisnici: 546 Kn/h
Popis ovlaštenih korisnika
Iva Džeba
Branka Mihaljević
Leo Mandić
Upute za korisnike
Uvjeti korištenja prema dogovoru

Tržišna prilika

Opis tržišne prilike
Nema
Opis usluge
Za sada nema

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.