Spektrometar NMR Bruker Avance 300

Spektrometar NMR Bruker Avance 300

Spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije (NMR) je znanost koja koristi magnetska svojstva jezgri atoma za istraživanje interakcija materije s elektromagnetskim zračenjem. Analizom spektara NMR dobivaju se vrijedne informacije o strukturi, dinamici te kemijskom okolišu molekule.
Spektroskopiju NMR najčešće koriste kemičari i biokemičari pri istraživanju svojstava organskih molekula. Spojevi manje molekulske mase često se istražuju samo pomoću jednodimenzijskih tehnika NMR i to 1H i 13C APT ili 13C{1H}, dok je pri istraživanju spojeva veće molekulske mase (peptidi, proteini, nukleinske kiseline) neophodno korištenje i višedimenzijskih tehnika NMR.
Spektrometar NMR Bruker Avance 300 opremljen je supravodljivim magnetom gustoće magnetskog toka 7 T te s dvije probe za uzorke isključivo u tekućem stanju: direktnom dvokanalnom probom - BBO (širokopojasni kanal i kanal 1H te referentni kanal 2H) i indirektnom dvokanalnom probom - BBI (kanal 1H i širokopojasni kanal te referentni kanal 2H). Širokopojasni kanali (raspona frekvencija od 12 do 122 MHz) omogućuju analizu većine izotopa (od 107Ag do 31P). Mjerenja je moguće provoditi u rasponu temperatura od 293 do 373 K.

Funding sources
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)
Institution

Institut Ruđer Bošković

Bijenička cesta 54

10000

Zagreb

Hrvatska

Location

Centar za NMR

Zagreb

Bijenička c. 54

NMR/7

Contact

Sunčica Roca

dr. sc.

Institut "Ruđer Bošković"

+385 1 4571224

+385 1 4680085

Web pages
https://sestar.irb.hr/instrumenti_show.php?ID=25

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.