Preservation and Consolidation of Cultural Heritage Artifacts through Radiation Processing

Time
04.06.2018. 09:00
Location
dvorana I.

U suradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju na čelu sa dr. Brankom Mihaljević organizira “Technical Meeting on Strategies for the Preservation and Consolidation of Cultural Heritage Artifacts through Radiation Processing” (4.-8. lipanj 2018).

Sastanku će prisustvovati stručnjaci iz cijeloga svijeta koji se bave znanstveno i primjenom ionizirajućeg zračenja u svrhu zaštite i konzervacije objekata kulturne baštine.