Ivana Antol

Ivana Antol

Dr.

+385 1 456 1008

1208
research associate

Krilo 4/6C

Ruđer Bošković Institute
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Croatia

Education

1991.-1996. dodiplomski studij: Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
29. 2. 1996. Diplomski rad: " Utjecaj ionske jakosti na adsorpciju salicilne kiseline na okside željeza i silicija "
voditelj: Prof. dr. sc. Nikola Kallay
1997.- 2003. poslijediplomski studij: Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2. 2. 2000. Magistarski rad: " Ab initio studij fotoprotoniranja monosupstituiranih benzena "
voditelj: Dr. sc. Mirjana Eckert-Maksić
11. 3. 2003. Doktorski rad: " Protoniranje i deprotoniranje modelnih molekula u elektronski pobuđenim stanjima "
voditelj: Dr. sc. Mirjana Eckert-Maksić

Usavršavanje:

2. 3. 2009. - 28. 2. 2010. poslijedoktorska specijalizacija, Institut za organsku kemiju Westfaelische Wilhelms Sveučilišta u Muensteru
2000. – 2008. kraći studijski boravaci, Institut für Theoretische Chemie, Universität of Wien, Austria
(14. 3.-13. 4. 2000., 1.-30. 4. i 2.-30. 6. 2003., 3.-21. 7. 2006., 25-29. 7. 2007. i 5.-30. 5. 2008)
17.-30. 9. 2000. European Summerschool on Quantum Chemistry (ESQC), Riolo Terme, Italy
29. 11.-3. 12. 1999. Training Course on Molecular Modelling and Computer Assisted Combinatorial Chemistry, Trieste, Italy
21.-24. 4. 1998. Gaussian Workshop, “Introduction to Gaussian: Theory and Practice”, Rome, Italy
9.-17. 1. 1998. 7th Postgraduate Winter School on Organic Reactivity (WISOR VII), Bressanone, Italy

Research Areas

Physical Chemistry, Chemistry, Organic Chemistry, Natural Sciences

Specific research interests

dinamičke simulacije fotodisocijacije peptidne veze, istezna izomerija na organskim molekulama, mehanizmi fotokemijskih reakcija

Projects

  • "Mehanizam [2+2] fotocikloadicije u norbornadienu" Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2011.
  • "Teorijski studij biološki relevantnih fotokemijskih reakcija" Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, program “Priljev mozgova – PostDoc” 2. 3. 2009. - 2. 3. 2010.

Awards and Achievements

  • “The best poster prize” za postersko priopćenje:
    Antol, Ivana; Grimme, Stefan - "Excited state potential energy curves by single reference TD-B2PLYP and SCS-CIS(D) methods", 45th Symposium on Theoretical Chemistry Excited States: From Photophysics to Photobiology , Duesseldorf, 2009.

Membership in professional associations / societies

  • član Hrvatskog kemijskog društva

Miscellaneous

  • urednica laboratorijskih web starnica od 2010.-2011.
  • sudjelovanje u organizaciji simpozija “Ruđer Josip Bošković / Physicist and Astronomer” povodom 300-te obljetnice rođenja R.J. Boškovića, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 20. 5. 2011
  • sudjelovanje u organizaciji WORKSHOP-a: Computational Modelling of Properties and Reactivity of Molecules in the Ground and the Excited States, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 6.-7. 12. 2007.
  • sudjelovanje u organizaciji “8th European Symposium on Organic Reactivity» (ESOR-8), Cavtat (Dubrovnik), Hrvatska, 1. - 6. 9. 2001. i pripremi tematskog broja J. Phys. Org. Chem. Volumen 15 Svezak 8, 2002 godine, posvećenog toj konferenciji