Ivana Antol

Ivana Antol

Dr.

research associate
+385 1 456 1008

1208

Krilo 4/6C

Ruđer Bošković Institute
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Croatia

Education

1991.-1996. dodiplomski studij: Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
29. 2. 1996. Diplomski rad: " Utjecaj ionske jakosti na adsorpciju salicilne kiseline na okside željeza i silicija "
voditelj: Prof. dr. sc. Nikola Kallay
1997.- 2003. poslijediplomski studij: Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2. 2. 2000. Magistarski rad: " Ab initio studij fotoprotoniranja monosupstituiranih benzena "
voditelj: Dr. sc. Mirjana Eckert-Maksić
11. 3. 2003. Doktorski rad: " Protoniranje i deprotoniranje modelnih molekula u elektronski pobuđenim stanjima "
voditelj: Dr. sc. Mirjana Eckert-Maksić

Usavršavanje:

2. 3. 2009. - 28. 2. 2010. poslijedoktorska specijalizacija, Institut za organsku kemiju Westfaelische Wilhelms Sveučilišta u Muensteru
2000. – 2008. kraći studijski boravaci, Institut für Theoretische Chemie, Universität of Wien, Austria
(14. 3.-13. 4. 2000., 1.-30. 4. i 2.-30. 6. 2003., 3.-21. 7. 2006., 25-29. 7. 2007. i 5.-30. 5. 2008)
17.-30. 9. 2000. European Summerschool on Quantum Chemistry (ESQC), Riolo Terme, Italy
29. 11.-3. 12. 1999. Training Course on Molecular Modelling and Computer Assisted Combinatorial Chemistry, Trieste, Italy
21.-24. 4. 1998. Gaussian Workshop, “Introduction to Gaussian: Theory and Practice”, Rome, Italy
9.-17. 1. 1998. 7th Postgraduate Winter School on Organic Reactivity (WISOR VII), Bressanone, Italy

Projects

  • "Mehanizam [2+2] fotocikloadicije u norbornadienu" Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2011.
  • "Teorijski studij biološki relevantnih fotokemijskih reakcija" Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, program “Priljev mozgova – PostDoc” 2. 3. 2009. - 2. 3. 2010.

Awards and Achievements

  • “The best poster prize” za postersko priopćenje:
    Antol, Ivana; Grimme, Stefan - "Excited state potential energy curves by single reference TD-B2PLYP and SCS-CIS(D) methods", 45th Symposium on Theoretical Chemistry Excited States: From Photophysics to Photobiology , Duesseldorf, 2009.

Membership in professional associations / societies

  • član Hrvatskog kemijskog društva

Miscellaneous

  • urednica laboratorijskih web starnica od 2010.-2011.
  • sudjelovanje u organizaciji simpozija “Ruđer Josip Bošković / Physicist and Astronomer” povodom 300-te obljetnice rođenja R.J. Boškovića, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 20. 5. 2011
  • sudjelovanje u organizaciji WORKSHOP-a: Computational Modelling of Properties and Reactivity of Molecules in the Ground and the Excited States, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 6.-7. 12. 2007.
  • sudjelovanje u organizaciji “8th European Symposium on Organic Reactivity» (ESOR-8), Cavtat (Dubrovnik), Hrvatska, 1. - 6. 9. 2001. i pripremi tematskog broja J. Phys. Org. Chem. Volumen 15 Svezak 8, 2002 godine, posvećenog toj konferenciji