Marijana Klasnić Kožar

+385 1 457 1342

1369

Administrative and Technical Services

Upravna zgrada/4

Ruđer Bošković Institute
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Croatia